fbpx

Stoppi parveketupruttelulle?

Helteinen kesäkausi on päätöksessä, mutta keskustelu parveketupruttelusta käy kuumana. Kesällä kelit suosivat, ja parvekkeesta muodostui monelle ihanan aurinkoinen keidas. Osan nautiskeluhetkeä himmensi kuitenkin naapurista kantautuva tupakanhaju. 

Nykyinen lainsäädäntö tarjoaa parveketupakoinnin kieltämiseen useita keinoja.

Kielto yhtiöjärjestykseen. Korkeimman oikeuden ratkaisun mukaan parveketupakointi voidaan kieltää yhtiöjärjestykseen otettavalla määräyksellä. KKO linjasi myös, että yhtiöjärjestysmääräys edellyttää kaikkien osakkaiden suostumusta.

Päätösvaade on sangen tiukka. Yhtiöjärjestys tarjoaakin kieltomahdollisuuden lähinnä niille yhtiöille, joiden osakaskunta ei tupakoi ja parvekkeiden savuttomuus halutaan turvata myös tulevaisuudessa.

Kielto vuokrasopimuksessa. Vuokrasuhteissa tupakoinnin kieltäminen on mahdollista vuokrasopimukseen otettavalla tupakointikiellolla. Kielto voidaan ottaa sopimukseen jo vuokrasuhteesta neuvoteltaessa, mutta myös vuokrasuhteen aikana tehtävällä sopimusmuutoksella.

Viranomaisen määräämä tupakointikielto. Terveydensuojelulain perusteella määrättävän tupakointikiellon mahdollisuus on lähinnä teoreettinen. Tupakkalaki sen sijaan mahdollistaa tupakointikiellon hakemisen kunnan viranomaiselta.

Tupakkalain mukaisen tupakointikiellon hakemisesta päättää yhtiökokouksen enemmistö.

Kynnys parveketupakointikiellon määräämiseen on matala. Riittää, että tupakansavu voi kulkeutua muutoin kuin poikkeuksellisesti esimerkiksi parvekkeelta toiselle.

Tupakkalain mukaisen tupakointikiellon hakemisesta päättää yhtiökokouksen enemmistö. Ennen yhtiökokouspäätöstä huoneiston haltijoita eli osakkaita, vuokralaisia ja muita käyttöoikeuden haltijoita on kuultava.

Parveketupakointikieltoja on määrätty valtakunnallisesti satakunta.  Viranomaisprosessia kuvaillaan jouhevaksi, mutta tupakointikieltoa moititaan kalliiksi. Hinta vaihtelee kunnasta riippuen 500 eurosta jopa lähes 2 000 euroon.

Tupakkalain mukaisen kiellon suurin heikkous on sanktiossa. Uhkasakon määräämisen ja täytäntöönpanon kynnys on nimittäin mahdottoman korkealla. Jos kieltoa rikotaan, joudutaan taloyhtiöissä käytännössä miettimään hallintaanottomenettelyn käynnistämistä ongelman suitsimiseksi.

Tupakkalain mukaisen kiellon suurin heikkous on sanktiossa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä on jo ehtinyt arvioida, voidaanko muutama vuosi sitten säädetyllä tupakkalailla saavuttaa kansallinen tavoite siitä, että Suomi olisi tupakkavapaa vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä esittää lukuisia lisäkeinoja tupakoinnin suitsimiseksi.

Asuntoyhteisöjen osalta työryhmä on esittänyt, että parveketupakointikiellosta voitaisiin päättää myös yhtiön sisäisesti yhtiökokouksen enemmistöpäätöksin. Lisäksi työryhmä on ehdottanut uhkasakkoa tehokkaammin määrättävää sanktiota viranomaiskiellon rikkomisen varalta. Aika näyttää, johtavatko työryhmän ehdotukset lakimuutoksiin.

Jenni Hupli

Kirjoittaja on Suomen Kiinteistöliiton päälakimies.