fbpx

Tupakka ja kestävä kehitys

YK:n kestävän kehityksen ohjelma, Agenda 2030 tähtää äärimmäisen köyhyyden poistamiseen sekä kestävään kehitykseen. Ohjelmaan sisältyy 17 tavoitetta, jotka YK:n jäsenmaat hyväksyivät vuonna 2015. Tavoitteet koskevat muun muassa terveyttä, ympäristöä, tasa-arvoa ja taloutta.

Kestävä kehitys edellyttää tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön torjuntaa. WHO:n tupakkapuitesopimus (FCTC) on kansainvälinen, sitova sopimus, jonka mahdollisimman täysimääräinen toimeenpano edistää kestävän kehityksen tavoitteita.  

Tupakkateollisuuden toiminta on tupakkayhtiöiden väitteistä huolimatta kestävän kehityksen vastaista.

Miten tupakka uhkaa kestävää kehitystä?

Tupakkateollisuus uhkaa jokaista kestävän kehityksen tavoitetta. Alla olevat keskeiset esimerkit liittyvät köyhyyden poistamiseen, terveyteen, koulutukseen, tasa-arvoon ja ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Tavoitteet 1 ja 2: Köyhyyden ja nälän poistaminen sekä ruokaturva

Tupakointi on yleisintä heikommassa asemassa olevien ihmisten keskuudessa, ja tupakkaan käytetty raha on pois esimerkiksi terveydenhuoltoon, ruokaan ja koulutukseen käytettävistä rahoista. Perheiden tulot vähenevät ja sairaanhoitokulut lisääntyvät, kun elättäjät kuolevat tai vammautuvat tupakoinnin seurauksena.

Tupakka vie viljelysmaata ruoantuotannolta heikentäen ruokaturvaa ja pahentaen köyhyyttä tupakkaa viljelevissä maissa.

Tavoite 3: Terveellinen elämä ja hyvinvointi kaikenikäisille

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan tupakointi on yleisin yksittäinen, ehkäistävissä oleva sairauksien ja kuolemien aiheuttaja maailmanlaajuisesti. Tupakka tappaa 8 miljoonaa ihmistä vuosittain, mikä on enemmän kuin AIDS, malaria ja tuberkuloosi yhteensä.

Kestävän kehityksen tavoitteeseen terveellisestä elämästä ja hyvinvoinnista sisältyy WHO:n tupakkapuitesopimuksen (FCTC) täytäntöönpano. Lue lisää tupakkasopimuksesta

Tavoite 4: Tasa-arvoinen ja laadukas koulutus kaikille

Tupakkateollisuus rikkoo lapsen oikeutta koulutukseen, sillä tupakkaviljelmillä käytetään lapsityövoimaa. Pitkät työpäivät ovat lasten koulunkäynnin ja oppimisen edellytysten tiellä.

Nikotiini vahingoittaa kehittyviä aivoja, ja tupakkatuotteiden käyttö sekä ympäristön tupakansavulle altistuminen heikentävät oppimista ja kognitiivisia kykyjä. Monet lapset joutuvat myös keskeyttämään koulunkäynnin hoitaakseen tupakoinnista sairastunutta perheenjäsentä tai tehdäkseen työtä menetetyn palkan korvaamiseksi.

Tavoite 5: Sukupuolten tasa-arvo

Maailmanlaajuisesti naiset tupakoivat miehiä vähemmän. Tupakkateollisuus näkee tupakoimattomat naiset potentiaalisina kuluttajina ja markkinoi tuotteitaan naisille ja tytöille. Tupakkayhtiöt ovat tavoitelleet naisia vetoamalla muun muassa naisten vapautumiseen ja esittämällä tupakan tasa-arvon symbolina. Lue lisää tupakasta ja sukupuolesta

Tavoite 8: Ihmisarvoinen työ ja talouskasvu

Työ tupakkaviljelmillä uhkaa työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta heidän altistuessaan nikotiinille ja myrkyllisille kemikaaleille. Tupakkateollisuus kuuluu maailman rikkaimpiin teollisuudenaloihin, mutta luo sosiaalista epätasa-arvoa kehittyvissä maissa. Tupakkayhtiöt esiintyvät hyväntekijöinä ja värväävät viljelijöitä niin sanottuun sopimusviljelyyn lainoja takaamalla. Velka vähennetään sadon tuotosta, jolloin viljelijöillä on vaikeuksia saada elantoaan kasaan, kun ylikansalliset tupakkayhtiöt käärivät voitot. Tutkimusten perusteella viljelijät saavat tupakan viljelystä huonomman tuoton kuin vaihtoehtoisia viljelykasveja kasvattamalla. Lue lisää tupakan viljelystä

Tavoite 13: Ilmastonmuutoksen ja sen vaikutusten torjunta

WHO:n mukaan tupakan tuotantoketjusta syntyy vuosittain noin 84 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasuja. Jokainen vaihe tuotantoketjussa aina tupakan viljelystä ja kuivatuksesta savukkeiden valmistukseen, jakeluun, kulutukseen ja hävittämiseen vaatii paljon resursseja ja synnyttää jätettä ja päästöjä. Tupakka rasittaa maapallon jo valmiiksi kuormitettuja luonnonvaroja ja herkkiä ekosysteemejä. Tupakan vuoksi muun muassa kaadetaan 600 miljoonaa puuta vuosittain.  Lue lisää tupakan ympäristöhaitoista

Mitä tupakkateollisuus väittää?

Suuret tupakkayhtiöt ovat heti kestävän kehitysten tavoitteiden julkaisemisen jälkeen väittäneet tukevansa tavoitteiden saavuttamista, sillä niiden kiinnostus kestävään kehitykseen on osa vuosikymmenten ajan toteutettua taktiikkaa ja imagon kiillotusta.

Yhtiöt korostavat sitoutuvansa terveelliseen elämään (tavoite 3) tarjoamalla tupakoiville ”vähemmän haitallisia” nikotiinituotteita. Ne jättävät kertomatta, että näidenkin tuotteiden käyttö perustuu nikotiiniriippuvuuteen, jonka syntyminen takaa elinikäisen asiakkuuden. Vaikka nikotiinin terveysvaikutuksia ei vielä tunneta tarkkaan, on selvää, ettei nikotiini ole terveydelle vaaratonta.

Vaikka tupakkayritykset kertovat haluavansa edistää savuttomuutta, ne pitävät kiinni savukkeiden myynnistä. Niiden myynti oli yhä vuonna 2021 yli 83 prosenttia kaikkien tupakka- ja nikotiinituotteiden kokonaismarkkina-arvosta.

Tupakkayhtiöt esiintyvät myös ilmastonmuutoksen torjujina (tavoite 13). Esimerkiksi Philip Morris International (PMI) väittää pyrkivänsä hiilineutraaliuteen. Toimet kattavat kuitenkin vain pienen osan tupakkateollisuuden kokonaishiilijalanjäljestä, sillä suurin osa päästöistä on seurausta tupakan viljelystä ja tupakan lehtien kuivaamisesta. Tupakan lehtiä kuivatetaan polttamalla puuta sekä hiiltä, ja samaan aikaan viljelmien tieltä kaadetaan metsiä. Tupakan viljely on merkittävä metsäkadon aiheuttaja.

Myös tupakkateollisuuden lanseeraamilla uusilla nikotiinituotteilla on haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Lue lisää nikotiinituotteista ja ympäristöstä