fbpx

Parveketupakointi selkokielellä

Tiedätkö, miten toimit, jos naapurista tulee tupakansavua asuntoosi, parvekkeellesi tai pihamaallesi?

Ongelmaan voidaan puuttua tupakkalain ja terveydensuojelulain määräysten avulla.

Saat tällä sivulla ohjeen, miten sinun pitää toimia. Ohje perustuu hallituksen esitykseen tupakkalaiksi ja muihin siihen liittyviin lakeihin. Esityksen voit lukea kokonaan tästä linkistä (HE 15/2016).

Ohjeen perustana ovat myös tupakkalaki 549/2016 ja terveydensuojelulaki.

Ohje asukkaalle

1. Keskustele ensin ongelmasta tupakoivan naapurisi kanssa. Yritä sopia asia keskustelun aikana.

2. Jos keskustelu ei tuota tulosta, ota yhteys vuokranantajaan tai taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen.

3. Jos edellä mainitut toimet eivät auta, voit ottaa yhteyttä kunnan viranomaiseen, yhteystiedot. Tällöin tupakointikieltoa voidaan hakea terveydensuojelulain mukaisesti.

Tupakointikielto terveydensuojelulain nojalla

Tupakansavusta aiheutuviin ongelmiin voivat puuttua viranomaiset, jotka vastaavat terveydensuojelusta. He voivat puuttua ongelmaan terveydensuojelulain perusteella. Lain pykälä 27 koskee terveyshaittaa asunnossa tai muussa oleskelutilassa. Lain pykälä 51 sisältää määräyksiä, jotka koskevat terveydensuojelua.

Terveydensuojelulaissa terveyshaitta tarkoittaa esimerkiksi olosuhteita, jotka voivat vähentää yhteisen elinympäristön terveellisyyttä. Tällöin taloyhtiö tai muu asuntoyhteisö voi joutua korjaamaan talon rakenteita. Kunnan viranomaiset voivat myös määrätä tupakointikiellon. Terveydensuojelulaki löytyy Finlex-verkkosivuilta, ei selkokielellä.

Ohje asuntoyhteisöille

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja kaikille tarkoitetuissa sisätiloissa ei saa tupakoida. Lisäksi asuntoyhteisö voi kieltää tupakoinnin yhteisillä alueilla. Tupakkalain mukaan on mahdollista hakea tupakointikieltoa myös asuntoihin.

Tupakointikielto yhteisille alueille

Tupakkalain perusteella asuntoyhteisö voi kieltää tupakoinnin

• asukkaiden yhteisissä ulkotiloissa
• rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen lähellä
• lasten leikkialueella
• yhteisillä parvekkeilla.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittavat, että nämä kiellot sisällytetään asuntoyhteisön järjestyssääntöihin.
Lisätietoja asiasta Tupakointikieltoja koskeva ohje asuntoyhteisöille (pdf, ei selkokielellä).

Tupakointikielto asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa

• huoneistojen parvekkeille
• huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin
• huoneistojen sisätiloihin.

Miten tupakointikielto haetaan?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää tupakointikiellon hakemisesta. Hakemuksen voi tehdä, jos yhtiökokouksen enemmistö hyväksyy päätöksen.

Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa kunnan viranomaisilta. Sen sijaan hän voi tehdä asiasta aloitteen asuntoyhteisölle.

Asuntoyhteisön pitää ilmoittaa asuntojen haltijoille, että hakemus tupakointikielloksi on valmisteilla. Tilojen haltijoille täytyy antaa mahdollisuus esittää mielipiteensä hakemuksesta.

Lisäedellytykset tupakointikiellolle

Edellytyksenä tupakointikiellolle on myös, että savun kulkeutumista toiseen tilaan ei ole mahdollista ehkäistä korjaamalla tai muuttamalla rakenteita.

Lisäksi asunnon haltijalle täytyy ennen kiellon määräämistä antaa mahdollisuus itse ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Asuntoa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Kuka päättää?

Tupakointikiellon määräämisestä päättää kunnan viranomainen.

Päätös tehdään, jos tilasta voi kulkeutua tupakansavua toisen huoneiston parvekkeelle, ulkotilan oleskelualueelle tai sisätiloihin.

Ohje vuokranantajalle

Tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa.

Kielto voidaan sisällyttää vuokrasopimukseen heti, kun se tehdään.

Tupakointikielto voidaan lisätä myös myöhemmin vuokranantajan ja vuokralaisen yhteisellä sopimuksella.

Ohjevideot

Hengitysliiton asiantuntija kertoo, miten menetellä, kun asuntoon kulkeutuu tupakansavua.

Ongelmana parveketupakointi?

Tämä on videon lyhyempi versio, jossa on aiheena rakennuksen ulkopuolelta, kuten naapurin parvekkeelta kulkeutuva tupakansavu.

Lisätietoja
Isännöintiliitto: Tupakointikiellon hakeminen
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto: Tupakointikieltoja koskeva ohje asuntoyhteisöille (pdf)
Valvira: Tupakointikiellot ja -rajoitukset, asuinyhteisöt
Valvira: Ohje asunnon terveyshaitan selvittämisprosessiin
Valvira: Kuntien ympäristöterveyden valvontayksiköiden yhteystiedot
Valvira: Työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen (pdf)

Haluan savuttoman kodin

1. Vuokrasuhteessa tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa. Kielto voi sisältyä vuokrasopimukseen alusta alkaen tai se voidaan lisätä myöhemmin vuokranantajan ja vuokralaisen sopimuksella.

2. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä tupakointi on mahdollista kieltää huoneiston parvekkeilla, ulkoalueilla tai huoneistoissa. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää kaikkien osakkaiden suostumista.

3. Järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa tupakointia esimerkiksi yhtiön pihamaalla ja yhteisillä tuuletusparvekkeilla.

Lisää tietoa

Tupakkalaki (asuntoyhteisön tupakointikiellot 78§, 79§)

Terveydensuojelulaki