fbpx

Parveketupakointi

Tiedätkö, miten toimit, jos naapurista tulee tupakansavua asuntoosi, parvekkeellesi tai pihallesi?

Ongelmaan voidaan puuttua tupakkalain ja terveydensuojelulain määräysten avulla.

Saat tällä sivulla ohjeen, miten sinun pitää toimia. Ohjeen perustana ovat tupakkalaki 549/2016 ja terveydensuojelulaki.

Ohje asukkaalle

1. Keskustele ensin ongelmasta tupakoivan naapurisi kanssa. Yritä sopia asia keskustelun aikana.

2. Jos keskustelu ei tuota tulosta, ota yhteys vuokranantajaan tai taloyhtiön isännöitsijään
tai hallitukseen.

3. Jos edellä mainitut toimet eivät auta, voit ottaa yhteyttä kunnan viranomaiseen.
Tällöin tupakointikieltoa voidaan hakea terveydensuojelulain mukaisesti.

Tupakointikielto terveydensuojelulain nojalla

Tupakansavusta aiheutuviin ongelmiin voivat puuttua viranomaiset, jotka vastaavat
terveydensuojelusta. He voivat puuttua ongelmaan terveydensuojelulain perusteella.
Lain pykälä 27 koskee terveyshaittaa asunnossa tai muussa oleskelutilassa.
Lain pykälä 51 sisältää määräyksiä, jotka koskevat terveydensuojelua.

Terveydensuojelulaissa terveyshaitta tarkoittaa esimerkiksi olosuhteita, jotka voivat
vähentää yhteisen elinympäristön terveellisyyttä. Tällöin taloyhtiö tai muu asuntoyhteisö
voi joutua korjaamaan talon rakenteita. Kunnan viranomaiset voivat myös määrätä tupakointikiellon.

Lue lisää terveydensuojelulaista Finlexin-verkkosivuilta (ei selkokielellä).

Ohje asuntoyhteisöille

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja kaikille tarkoitetuissa sisätiloissa ei saa tupakoida.
Lisäksi asuntoyhteisö voi kieltää tupakoinnin yhteisillä alueilla. Tupakkalain mukaan on mahdollista
hakea tupakointikieltoa myös asuntoihin.

Tupakointikielto yhteisille alueille

Tupakkalain perusteella asuntoyhteisö voi kieltää tupakoinnin

• asukkaiden yhteisissä ulkotiloissa

• rakennuksen sisäänkäyntien ja ilmanottoaukkojen lähellä

• lasten leikkialueella

• yhteisillä parvekkeilla.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittavat, että nämä kiellot sisällytetään asuntoyhteisön järjestyssääntöihin.

Lue lisää Isännöintiliiton ja Kiinteistöliiton asuntoyhteisöjen tupakointikieltoja koskevasta ohjeesta
(pdf, ei selkokielellä).

Tupakointikielto asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa

• huoneistojen parvekkeille
• huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin
• huoneistojen sisätiloihin.

Miten tupakointikielto haetaan?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää tupakointikiellon hakemisesta. Hakemuksen voi tehdä,
jos yhtiökokouksen enemmistö hyväksyy päätöksen.

Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa kunnan viranomaisilta. Sen sijaan hän voi tehdä
asiasta aloitteen asuntoyhteisölle.

Asuntoyhteisön pitää ilmoittaa asuntojen haltijoille, että hakemus tupakointikielloksi on valmisteilla.
Tilojen haltijoille täytyy antaa mahdollisuus esittää mielipiteensä hakemuksesta.

Lisäedellytykset tupakointikiellolle

Edellytyksenä tupakointikiellolle on myös, että savun kulkeutumista toiseen tilaan ei ole mahdollista
ehkäistä korjaamalla tai muuttamalla rakenteita.

Lisäksi asunnon haltijalle täytyy ennen kiellon määräämistä antaa mahdollisuus itse ehkäistä savun
kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Asuntoa koskeva tupakointikielto ei koske sähkösavukkeen käyttämistä.

Kuka päättää?

Tupakointikiellon määräämisestä päättää kunnan viranomainen.

Päätös tehdään, jos tilasta voi kulkeutua tupakansavua toisen huoneiston parvekkeelle,
ulkotilan oleskelualueelle tai sisätiloihin.

Ohje vuokranantajalle

  • Tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa.
  • Kielto voidaan sisällyttää vuokrasopimukseen heti, kun se tehdään.
  • Tupakointikielto voidaan lisätä myös myöhemmin vuokranantajan ja vuokralaisen yhteisellä sopimuksella.

Haluan savuttoman kodin

1. Vuokrasuhteessa tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa. Kielto voi sisältyä vuokrasopimukseen alusta alkaen tai se voidaan lisätä myöhemmin vuokranantajan ja vuokralaisen sopimuksella.

2. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä tupakointi on mahdollista kieltää huoneiston parvekkeilla, ulkoalueilla tai huoneistoissa. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää kaikkien osakkaiden suostumista.

3. Järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa tupakointia esimerkiksi yhtiön pihamaalla ja yhteisillä tuuletusparvekkeilla.

Katso myös (ei selkokielellä):

Isännöintiliitto: Tupakointikiellon hakeminen
Kiinteistölehti: Tupakointi
Valvira: Asumisterveys
Valvira: Tupakka
Valvira: Tupakointikiellot
Valvira: Työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen (pdf)