fbpx

Parveketupakointi selkokielellä

Tiedätkö, miten toimit, jos naapurista tulee tupakansavua
asuntoosi, parvekkeellesi tai pihallesi?

Ongelmaan voidaan puuttua tupakkalain ja
terveydensuojelulain määräysten avulla.

Saat tällä sivulla ohjeen, miten sinun pitää toimia.
Ohjeen perustana ovat tupakkalaki 549/2016
ja terveydensuojelulaki.

Ohje asukkaalle

1. Keskustele ensin ongelmasta tupakoivan naapurisi kanssa.
Yritä sopia asia keskustelun aikana.

2. Jos keskustelu ei tuota tulosta, ota yhteys vuokranantajaan
tai taloyhtiön isännöitsijään tai hallitukseen.

3. Jos edellä mainitut toimet eivät auta, voit ottaa yhteyttä
kunnan viranomaiseen, yhteystiedot.
Tällöin tupakointikieltoa voidaan hakea
terveydensuojelulain mukaisesti.

Tupakointikielto terveydensuojelulain nojalla

Tupakansavusta aiheutuviin ongelmiin voivat puuttua
viranomaiset, jotka vastaavat terveydensuojelusta.
He voivat puuttua ongelmaan terveydensuojelulain
perusteella. Lain pykälä 27 koskee terveyshaittaa
asunnossa tai muussa oleskelutilassa.
Lain pykälä 51 sisältää määräyksiä,
jotka koskevat terveydensuojelua.

Terveydensuojelulaissa terveyshaitta tarkoittaa esimerkiksi
olosuhteita, jotka voivat vähentää
yhteisen elinympäristön terveellisyyttä.
Tällöin taloyhtiö tai muu asuntoyhteisö voi joutua
korjaamaan talon rakenteita. Kunnan viranomaiset voivat
myös määrätä tupakointikiellon.
Terveydensuojelulaki löytyy
Finlex-verkkosivuilta (ei selkokielellä)

Ohje asuntoyhteisöille

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisön yhteisissä ja
kaikille tarkoitetuissa sisätiloissa ei saa tupakoida.
Lisäksi asuntoyhteisö voi kieltää
tupakoinnin yhteisillä alueilla.
Tupakkalain mukaan on mahdollista
hakea tupakointikieltoa myös asuntoihin.

Tupakointikielto yhteisille alueille

Tupakkalain perusteella asuntoyhteisö voi
kieltää tupakoinnin

• asukkaiden yhteisissä ulkotiloissa
• rakennuksen sisäänkäyntien ja
ilmanottoaukkojen lähellä
• lasten leikkialueella
• yhteisillä parvekkeilla.

Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto suosittavat,
että nämä kiellot sisällytetään
asuntoyhteisön järjestyssääntöihin.

Lisätietoja asiasta:
Tupakointikieltoja koskeva ohje asuntoyhteisöille (pdf, ei selkokielellä).

Tupakointikielto asukkaiden hallinnassa oleviin tiloihin

Tupakkalain mukaan asuntoyhteisö voi hakea
kunnalta tupakointikieltoa

• huoneistojen parvekkeille
• huoneistojen käytössä oleviin ulkotiloihin
• huoneistojen sisätiloihin.

Miten tupakointikielto haetaan?

Asunto-osakeyhtiön yhtiökokous voi päättää
tupakointikiellon hakemisesta. Hakemuksen voi tehdä,
jos yhtiökokouksen enemmistö hyväksyy päätöksen.

Yksittäinen asukas ei voi hakea tupakointikieltoa
kunnan viranomaisilta. Sen sijaan hän voi tehdä
asiasta aloitteen asuntoyhteisölle.

Asuntoyhteisön pitää ilmoittaa asuntojen haltijoille,
että hakemus tupakointikielloksi on valmisteilla.
Tilojen haltijoille täytyy antaa mahdollisuus
esittää mielipiteensä hakemuksesta.

Lisäedellytykset tupakointikiellolle

Edellytyksenä tupakointikiellolle on myös,
että savun kulkeutumista toiseen tilaan
ei ole mahdollista ehkäistä korjaamalla
tai muuttamalla rakenteita.

Lisäksi asunnon haltijalle täytyy ennen
kiellon määräämistä antaa mahdollisuus
itse ehkäistä savun kulkeutuminen omilla toimenpiteillään.

Asuntoa koskeva tupakointikielto ei koske
sähkösavukkeen käyttämistä.

Kuka päättää?

Tupakointikiellon määräämisestä päättää
kunnan viranomainen.

Päätös tehdään, jos tilasta voi kulkeutua tupakansavua
toisen huoneiston parvekkeelle,
ulkotilan oleskelualueelle tai sisätiloihin.

Ohje vuokranantajalle

Tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa.

Kielto voidaan sisällyttää vuokrasopimukseen heti,
kun se tehdään.

Tupakointikielto voidaan lisätä myös myöhemmin
vuokranantajan ja vuokralaisen yhteisellä sopimuksella.

Ohjevideot

Hengitysliiton asiantuntija kertoo,
miten menetellä, kun
asuntoon kulkeutuu tupakansavua.

Ongelmana parveketupakointi?

Tämä on videon lyhyempi versio,
jossa on aiheena rakennuksen ulkopuolelta,
kuten naapurin parvekkeelta kulkeutuva tupakansavu.

Lisätietoja (ei selkokielellä)
Isännöintiliitto: Tupakointikiellon hakeminen
Isännöintiliitto ja Kiinteistöliitto: Tupakointikieltoja koskeva ohje asuntoyhteisöille (pdf)
Kiinteistölehti: Tupakointi
Valvira: Asumisterveys
Valvira: Tupakka
Valvira: Tupakointikiellot
Valvira: Työkaluja tupakointikieltojen hakemiseen (pdf)

Haluan savuttoman kodin

1. Vuokrasuhteessa tupakointikiellosta voidaan sopia vuokrasopimuksessa. Kielto voi sisältyä vuokrasopimukseen alusta alkaen tai se voidaan lisätä myöhemmin vuokranantajan ja vuokralaisen sopimuksella.

2. Taloyhtiön yhtiöjärjestyksessä tupakointi on mahdollista kieltää huoneiston parvekkeilla, ulkoalueilla tai huoneistoissa. Yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää kaikkien osakkaiden suostumista.

3. Järjestyssäännöillä voidaan rajoittaa tupakointia esimerkiksi yhtiön pihamaalla ja yhteisillä tuuletusparvekkeilla.

Lisää tietoa

Tupakkalaki (asuntoyhteisön tupakointikiellot 78§, 79§)

Terveydensuojelulaki