fbpx

Tupakkalain valvonta

Tupakkalain säännösten ja määräysten valvonta kuuluu kahdelle viranomaiselle.

Yleinen johtaminen ja ohjaus kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira ohjaa aluehallintovirastoja
ja kuntia tehtävissä, jotka kuuluvat niille tupakkalain mukaan.

Lisäksi Valvira valvoo tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden täyttösäiliöiden,
nikotiininesteiden ja muiden nikotiinittomien nesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen
kasviperäisten tuotteiden käyttöä. Valvira valvoo myös edellä mainittujen tuotteiden
myyntiä ja mainontaa.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea avustaa Valviraa nikotiininesteiden valvonnassa.

Paikallinen valvonta

Tupakkalain paikallinen valvonta kuuluu kunnille. Ne valvovat tupakan vähittäismyyntiä
ja markkinointia. Tupakkatuotteiden esilläpitokiellon ja tupakointikieltojen noudattamisen
valvonta on myös kuntien tehtävä. Aluehallintovirasto ohjaa kuntia tupakkalain toimeenpanossa
ja huolehtii alueellisesta toiminnasta tupakoinnin lopettamiseksi.

Tutkimus ja seuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii muun muassa, miten tupakan ostohintojen
muutokset vaikuttavat tupakoinnin yleisyyteen. Se tekee myös tupakoinnista aiheutuvien
terveysvaarojen vähentämiseen liittyvää tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä.

Työpaikat, tapahtumat, maahantuonti

Työsuojeluviranomainen valvoo tupakkalain noudattamista työpaikoilla. Se valvoo tupakkalain
mukaisten työnantajille kuuluvien velvoitteiden noudattamista ja vastaa ympäristön
tupakansavun syöpävaarallisuuden valvonnasta.

Poliisi valvoo tupakointikieltojen noudattamista yleisissä tilaisuuksissa.

Tulli valvoo maahantuontikieltojen ja -rajoitusten noudattamista.

Tupakkalain valvonnassa ovat mukana

  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Valvira
  • Kunnat
  • Aluehallintovirastot
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Työsuojeluviranomaiset
  • Fimea
  • FINAS-akkreditointipalvelu
  • Poliisi
  • Tulli

Lisää tietoa

Finlex: Tupakkalaki (4§ – 9§)