fbpx

Lain valvonta selkokielellä

Tupakkalain säännösten ja määräysten valvonta
kuuluu kahdelle viranomaiselle.

Yleinen johtaminen ja ohjaus kuuluvat
sosiaali- ja terveysministeriölle.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira
ohjaa aluehallintovirastoja ja kuntia tehtävissä,
jotka kuuluvat niille tupakkalain mukaan.

Lisäksi Valvira valvoo tupakkatuotteiden,
sähkösavukkeiden täyttösäiliöiden, nikotiininesteiden
ja muiden nikotiinittomien nesteiden
ja poltettavaksi tarkoitettujen
kasviperäisten tuotteiden käyttöä.
Valvira valvoo myös edellä mainittujen tuotteiden
myyntiä ja mainontaa.

Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus Fimea
avustaa Valviraa
nikotiininesteiden valvonnassa.

Paikallinen valvonta

Tupakkalain paikallinen valvonta kuuluu kunnille.
Ne valvovat tupakan vähittäismyyntiä ja markkinointia.
Tupakkatuotteiden esilläpitokiellon ja
tupakointikieltojen noudattamisen valvonta
on myös kuntien tehtävä.

Aluehallintovirasto ohjaa kuntia tupakkalain toimeenpanossa
ja huolehtii alueellisesta toiminnasta
tupakoinnin lopettamiseksi.

Tutkimus ja seuranta

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos seuraa ja tutkii
muun muassa, miten tupakan ostohintojen muutokset
vaikuttavat tupakoinnin yleisyyteen.
Se tekee myös tupakoinnista aiheutuvien terveysvaarojen
vähentämiseen liittyvää
tutkimus-, seuranta- ja kehittämistyötä.

Työpaikat, tapahtumat, maahantuonti

Työsuojeluviranomainen valvoo
tupakkalain noudattamista työpaikoilla.
Se valvoo tupakkalain mukaisten
työnantajille kuuluvien velvoitteiden noudattamista
ja vastaa ympäristön tupakansavun
syöpävaarallisuuden valvonnasta.

Poliisi valvoo tupakointikieltojen noudattamista
yleisissä tilaisuuksissa.

Tulli valvoo maahantuontikieltojen
ja -rajoitusten noudattamista.

Tupakkalain valvonnassa ovat mukana

  • Sosiaali- ja terveysministeriö
  • Valvira
  • Kunnat
  • Aluehallintovirastot
  • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
  • Työsuojeluviranomaiset
  • Fimea
  • FINAS-akkreditointipalvelu
  • Poliisi
  • Tulli

Lisää tietoa

Finlex: Tupakkalaki (4§ – 9§)