fbpx

Kansainvälinen kehitys selkokielellä

Maailmassa on lähes miljardi ihmistä, jotka polttavat tupakkaa. Joka neljäs yli 15-vuotias tupakoi. Koko maailmassa miehistä tupakoi noin joka kolmas eli 36 prosenttia. Naisten keskuudessa tupakoitsijoita on selvästi vähemmän, noin 8 prosenttia. Naisten tupakointi on yleisintä Euroopassa.

Yleisimmin käytettyjä tupakkatuotteita ovat savukkeet, joita valmistetaan tehtaissa. Monissa maissa myös puun lehteen kääritty tupakka ja vesipiipun käyttö on yleistä. Käytössä on lisäksi savuttomia tupakkatuotteita, joita käytetään suussa tai nenässä.

Kansainvälinen tupakkasopimus

Maailman terveysjärjestö WHO:n kansainvälinen tupakkasopimus on ollut tärkeä tuki, kun tupakkapolitiikkaa on kehitetty. Kansainvälinen tupakkasopimus hyväksyttiin vuonna 2003. Sen on vahvistanut 182 maata. Suomessa sopimus vahvistettiin sitovaksi vuonna 2005.

Sopimuksesta hyötyvät eniten maat, joilla on vähän omaa tupakkalainsäädäntöä. Suomen lainsäädännössä tupakkasopimuksen useimmat kohdat ovat olleet voimassa jo noin 30 vuoden ajan. Suomella olikin merkittävä rooli neuvotteluissa, jotka kestivät 4 vuotta.

Sopimusta on pantu toimeen eri tahtiin eri maissa. Esimerkiksi kuvalliset terveysvaroitukset tupakkatuotteissa tulivat pakollisiksi EU-maissa, kun EU sääti siitä direktiivin eli toimintaohjeen. Koko maailmassa terveysvaroituksia on sadalla alueella tai maassa.

Sopimuksen toimeenpanoa tukemaan perustettiin yhteistyöelin, jossa oli mukana eri kansalaisjärjestöjä. Tällä hetkellä siinä on mukana 500 järjestöä yli 100 eri maasta. Suomen ASH on mukana järjestöjen yhteistyössä.

Yhteistyöelin edistää tupakkasopimuksen tavoitteiden toteutumista ja tukee köyhiä maita tupakoinnin vähentämisessä. Yhteistyöelin on saanut rahallista tukea toimintaansa muun muassa terveysjärjestöiltä ja hyväntekeväisyysjärjestöiltä.

Euroopan unioni

EU-maissa eli Euroopan unionin jäsenmaissa lähes 700 000 ihmistä kuolee joka vuosi tupakoinnista johtuviin sairauksiin. On arvioitu, että tupakointi maksaa EU:n jäsenmaille joka vuosi ainakin 100 miljardia euroa.

Euroopan unioni toimii monella tavalla, jotta ihmisten tupakointi vähenisi. Tämä työ koskee kauppa- ja sosiaalipolitiikkaa, kansanterveyttä, kuluttajansuojaa, teollisuutta, tutkimusta ja kehitysyhteistyötä.

EU:n tupakkapolitiikan pääasialliset painopisteet ovat:

  • tupakkatuotteiden säätely
  • tupakkatuotteiden mainonnan rajoitukset
  • savuttomat ympäristöt
  • verotus ja laittoman kaupan vastaiset toimet

Päävastuu tupakoinnin vähentämisestä on EU:n komission terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosastolla.

Ohjesääntö tupakkatuotteista

EU:n tupakkatuotedirektiivin eli ohjesäännön tarkoitus on, että tupakkatuotteiden käyttö vähenee kaksi prosenttia viiden vuoden kuluessa. Tupakkatuotedirektiivi hyväksyttiin 2014. Sen avulla jäsenvaltioiden on mahdollista viedä omaa lainsäädäntöä vielä EU:n direktiiviä pidemmällekin.

Tupakka-askeihin tuli direktiivin myötä pakolliset teksti- ja kuvavaroitukset.

Makuaineiden lisääminen tupakkatuotteisiin kiellettiin. Myös mentolin käyttö tupakkatuotteissa kiellettiin, ja kielto tuli voimaan toukokuussa 2020. Nuuskaan saa jatkossa lisätä makuaineita. Myös vesipiipputupakassa saa käyttää makuaineita.

Sähkösavuketta ei saa markkinoida tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä, koska sillä ei ole lääkelupaa. Sitä pidetään tupakkatuotteena, jossa saa olla vain rajoitettu määrä nikotiinia.

EU-maat toimivat aktiivisesti yhdessä Euroopan komission kanssa WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen (FCTC) tavoitteiden edistämiseksi.

Sopimuksen tavoitteena on vähentää tupakoinnin terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia.