Suomen ASH ry (Action on Smoking and Health) on vuonna 1989 perustettu, valtakunnallinen kansanterveysjärjestö ja tupakkapolitiikan asiantuntija.

Tavoitteemme on savuton Suomi. Edistämme tupakkatuotteiden ja niihin rinnastettavien tuotteiden käytön loppumista sekä päihteettömyyttä.

Ota meihin yhteyttä, kun

 • haluat lisätietoja tupakkapolitiikan kehityksestä ja tupakkalaista tai näitä koskevan asenneilmapiirin muutoksista
 • kaipaat materiaalia ja tietoa tupakkatuotteista
 • etsit haastateltavaa tai luennoitsijaa.

Vuonna 2017

 • Laadimme lausuntoja, joilla vaikutimme mm. tupakkavero- ja alkoholilakiin.
 • Julkaisimme tiedotteita, joiden aiheita olivat mm. alkoholilain uudistuksen kansanterveydelliset vaikutukset, väestön asenteet uutta tupakkalakia kohtaan, tupakkaverolaki, tupakan aiheuttamat ympäristötuhot sekä kuntavaaliehdokkaiden asenteet tupakoinnin rajoittamista kohtaan.
 • Olimme mukana syksyllä 2017 työnsä aloittaneessa tupakkapoliittisessa työryhmässä, jonka työ jatkuu v. 2018.
 • Osallistuimme asiantuntijoina kotimaisten ja kansainvälisten verkostojen tai työryhmien toimintaan.
 • Osallistuimme aktiivisesti keskusteluun somessa ja annoimme lukuisia haastatteluja eri tiedotusvälineille.

Vuonna 2018 työmme painopisteet ovat:

 • tupakkapoliittisen työryhmän toimenpide-esitysten edistäminen
 • asenneilmapiirin ja mediajulkisuuden seuranta tupakka- ja alkoholipolitiikassa
 • tupakoinnin lopettamisen tuen saaminen toimivaksi koko maassa
 • alkoholilain uudistuksen vaikutusten seuraaminen ja niistä viestiminen

Suomen ASH ry –
vaikuttamista, verkostoitumista ja viestintää

Etsitkö tietoa tupakkalaista?

Ota meihin yhteyttä!

Tutustu  myös materiaaleihimme!