fbpx

Nuuska

Nuuska on nikotiiniriippuvuutta aiheuttava tupakkatuote. Sitä ei saa maahantuoda, myydä tai luovuttaa, mutta tästä huolimatta se on viime vuosina saavuttanut erityisesti nuorten suosion. Nuuskan kaltaisia savuttomia tupakkatuotteita on markkinoilla useita erilaisia. Suomessa yleisintä on ns. ruotsalaistyyppinen kostea nuuska.

Nuuskaaja ei altistu savukkeen palamistuotteille, mutta nuuskalla on kuitenkin muita, kiistattomia ja vakavia terveyshaittoja. Nuuskan käyttö on haitallista sydämelle ja valtimoverisuonille. Nuuskan  käyttö hidastaa haavojen paranemista ja edesauttaa mahahaavan syntyä. Se myös näyttää nostavan kuolemanriskiä sydäninfarktin tai sydänkohtauksen jälkeen. Nuuskaajilla on suurempi riski sairastua suu-, ruokatorvi- ja mahasyöpiin kuin niillä, jotka eivät käytä mitään tupakkatuotteita.

THL:n Tupakkatilaston mukaan vuonna 2018 nuuskaa käytti päivittäin viisi ja satunnaisesti kuusi  prosenttia 20-64-vuotiaista miehistä. Naisilla sekä päivittäinen että satunnainen nuuskan käyttö on vähäistä.

Nuorten  keskuudessa päivittäinen nuuskaaminen on yleisintä ammattiin opiskelevilla pojilla, joista nuuskaa käytti 20 prosenttia vuonna 2019. Lukioissa vastaava osuus on seitsemän prosenttia. Tytöillä nuuskan käyttö oli edelleen vähäistä, mutta ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevilla tytöillä käyttö on yleistynyt:  päivittäin käyttäviä oli noin kuusi prosenttia ammattiin opiskelevista vuonna 2019. Peruskoulun pojista kahdeksan prosenttia käytti nuuskaa päivittäin.

Nuuskan käytön lisääntyminen näkyiuorten terveystapatutkimuksessa. Nuuskaa silloin tällöin tai päivittäin käyttää 16-18-vuotiaista tytöistä noin 6 prosenttia ja pojista noin 15 prosenttia. Nuuskan  kokeilu ja käyttö lisääntyivät erityisesti 14-16-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa.

Rajoituksia maahantuonnissa ja käytössä

Nuuskan maahantuonti ja myynti on kielletty Ruotsia lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tupakkalain mukaan yksityishenkilö voi tuoda maahan omaa henkilökohtaista käyttöään varten enintään 1 000 grammaa savuttomia tupakkatuotteita (nuuska, nenänuuska, purutupakka) vuorokauden aikana.  Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Nuuskaa ei saa  tuoda toisen henkilön käyttöön riippumatta siitä, maksaako tämä nuuskasta vai ei.

Lain mukaan savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien, esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulko- tai sisätiloissa.

Tupakkalain työpaikkoja koskevat tupakointikiellot eivät koske nuuskaa. Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus päättää työpaikalla noudatettavista käytännöistä.

Seuraamukset laittomasta tuonnista ja myynnistä

Nuuskan laittomassa maahantuonnissa on  kyse vero- ja salakuljetusrikoksista. Törkeässä veropetoksessa maksimisrangaistus on neljä vuotta vankeutta ja salakuljetusrikoksesta voi saada jopa  kaksi vuotta vankeutta.

Maahantuojan ja levittäjän lisäksi myös nuuskan ostaja syyllistyy rikokseen, jossa rikosnimike on laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen. Siinä maksimirangaistus on 1 ½ vuotta vankeutta.

Vältetyistä maahantuontiveroista vastaavat yhteisvastuullisesti lopullisen käyttäjän lisäksi kaikki, jotka ovat osallistuneet nuuskan maahantuontiin ja levittämiseen. Nuuskan takavarikoiminen maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin ei lakkauta valmisteverovelkaa. Lisätietoja aiheesta saat Tullin tietopaketista

Energianuuska

Energianuuska muistuttaa oikeaa nuuskaa, mutta ei sisällä tupakkaa eikä nikotiinia. Siihen on lisätty kofeiinia ja muita piristäviä ainesosia.

Energianuuska ei ole tupakkatuote, vaan se lasketaan tupakan vastikkeeksi. Tupakkalaissa kielletään tupakan vastikkeiden, kuten energianuuskan myynti alle 18-vuotiaille. Myös näiden tuotteiden markkinointi on kiellettyä, eikä sitä saa pitää näkyvästi esillä kauppojen kassoilla.

Energianuuska ei piristä:

  • Energianuuska sisältää vähemmän kofeiinia kuin esimerkiksi energiajuomat, joten sen piristävä vaikutus on vähäinen.
  • Energianuuska voi aiheuttaa hampaiden värjäytymistä ja reikiintymistä.
  • Energianuuskan hyötyä tupakoinnin tai nuuskaamisen lopettamisessa ei ole osoitettu.

Tiesitkö että,

  • Nuuska voi sisältää moninkertaisesti enemmän nikotiinia kuin savukkeet.
  • Suomessa käytettävästä kosteasta nuuskasta on löydetty 2 500 erilaista kemiallista yhdistettä, sekä muun muassa kasvi- ja tuholaismyrkkyjä.
  • Suussa käytettävistä tupakkatuotteista on tunnistettu ainakin 28 syöpävaarallista ainetta.