fbpx

Nuuska

Nuuska on nikotiiniriippuvuutta aiheuttava tupakkatuote. Sitä ei saa maahantuoda, myydä tai luovuttaa, mutta tästä huolimatta se on viime vuosina saavuttanut erityisesti nuorten suosion. Markkinoilla on useita erilaisia nuuskan kaltaisia savuttomia tupakkatuotteita. Suomessa yleisintä on ns. ruotsalaistyyppinen kostea nuuska.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuuskan nikotiinimäärää ei säännellä. Pohjoismaissa käytettyjen nuuskatuotteiden vahvuudesta on saatavilla tilastotietoja toistaiseksi vain Norjasta, jossa vahvan nuuskan osuus myytävästä nuuskasta on kasvanut merkittävästi.

Terveyshaitat

Nuuskan käyttö on haitallista muun muassa sydämelle ja valtimoverisuonille, ja se hidastaa haavojen paranemista sekä edesauttaa mahahaavan syntyä. Raskaudenaikainen nuuskaaminen haittaa lapsen normaalia kehitystä. THL:n mukaan nuuskalle altistuneilla lapsilla on esimerkiksi havaittu jo 5–6-vuotiaana korkeampi verenpaine kuin muilla samanikäisillä. Nuuskan käyttö myös nostaa kuolemanriskiä sydäninfarktin tai sydänkohtauksen jälkeen. Nuuskaajilla on suurempi riski sairastua suu-, ruokatorvi- ja mahasyöpiin kuin niillä, jotka eivät käytä mitään tupakkatuotteita. Pitkään jatkunut nuuskaaminen lisää ennenaikaisen kuoleman riskiä.

THL:n mukaan vuonna 2020 nuuskaa käytti päivittäin 6,6 prosenttia 20-64-vuotiaista miehistä. Naisilla nuuskan käyttö on vähäistä, naisista 0,6 prosenttia käytti nuuskaa päivittäin vuonna 2020. Nuuskaaminen oli yleisintä 20–34-vuotiailla miehillä, joista 12 prosenttia ilmoitti nuuskaavansa päivittäin.

Pohjoismaista nuuskaaminen on yleisintä miehillä Norjassa ja Ruotsissa. Suomessa, Tanskassa ja Islannissa nuuskan käyttö on selvästi vähäisempää. Naisilla nuuskan päivittäinen käyttö on yleisintä Norjassa ja toiseksi yleisintä Ruotsissa.

Nuorten nuuskan käyttö

Nuorten (14–20-vuotiaat) päivittäinen nuuskaaminen näyttää pääsääntöisesti vähenevän. Vuonna 2021 päivittäin nuuskaa käytti 14–20-vuotiaista viisi prosenttia (tytöt 2 %, pojat 7 %), prosenttiyksikön vähemmän kuin vuonna 2019.

Kouluterveyskyselyn 2021 mukaan päivittäinen nuuskaaminen on nuorten keskuudessa yleisintä ammattiin opiskelevilla, joista 1. ja 2. vuoden opiskelijoista nuuskaa käytti päivittäin 12 prosenttia vuonna 2021 (pojat 16 %, tytöt 7 %). Ammattiin opiskelevien poikien nuuskan käyttö kuitenkin väheni vuosien 2019 ja 2021 välillä 20 prosentista 16 prosenttiin.

Lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista nuuskaa käytti 3 prosenttia (pojat 5 %, tytöt 1 %) ja perusopetuksen 8. ja 9.-luokkalisista 4 prosenttia (pojat 6 %, tytöt 2 %).

Nuorten terveystapatutkimuksen (2019) mukaan nuorten nuuskan käyttö on kuitenkin lisääntynyt 2010-luvulla sekä 16–18-vuotiailla pojilla että tytöillä. Nuuskaa silloin tällöin tai päivittäin käyttää 16–18-vuotiaista tytöistä noin 6 prosenttia ja pojista noin 15 prosenttia. Nuuskan kokeilu ja käyttö lisääntyivät erityisesti 14–16-vuotiaiden tyttöjen keskuudessa.

Korkeakouluopiskelijoiden nuuskan käyttö on lisääntynyt. Vuonna 2021 korkeakouluopiskelijoista päivittäin nuuskaavia oli 6 prosenttia (naisista 2 %, miehistä 11 %). Miehillä nuuskaaminen oli yleisempää kuin naisilla sekä yliopistossa (naiset 1 %, miehet 8 %) että ammattikorkeakoulussa (naiset 2 %, miehet 15 %). Vuonna 2016 yliopistossa opiskelevista miehistä 6 prosenttia ja ammattikorkeakoulussa opiskelevista miehistä 8 prosenttia nuuskasi päivittäin.

Rajoituksia maahantuonnissa ja käytössä

Nuuskan maahantuonti ja myynti on kielletty Ruotsia lukuun ottamatta kaikissa muissa Euroopan unionin jäsenmaissa. Tupakkalain mukaan yksityishenkilö voi tuoda maahan omaa henkilökohtaista käyttöään varten enintään 1 000 grammaa savuttomia tupakkatuotteita (nuuska, nenänuuska, purutupakka) vuorokauden aikana.  Alle 18-vuotias ei saa tuoda maahan tupakkatuotteita tai nikotiininesteitä. Nuuskaa ei saa  tuoda toisen henkilön käyttöön riippumatta siitä, maksaako tämä nuuskasta vai ei.

Lain mukaan savutonta tupakkatuotetta ei saa käyttää päiväkotien, esi- ja perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten ulko- tai sisätiloissa.

Tupakkalain työpaikkoja koskevat tupakointikiellot eivät koske nuuskaa. Työnantajalla on kuitenkin mahdollisuus päättää työpaikalla noudatettavista käytännöistä.

Seuraamukset laittomasta tuonnista ja myynnistä

Nuuskan laittomassa maahantuonnissa on  kyse vero- ja salakuljetusrikoksista. Törkeässä veropetoksessa maksimisrangaistus on neljä vuotta vankeutta ja salakuljetusrikoksesta voi saada jopa  kaksi vuotta vankeutta.

Maahantuojan ja levittäjän lisäksi myös nuuskan ostaja syyllistyy rikokseen, jossa rikosnimike on laittomaan tuontitavaraan ryhtyminen. Siinä maksimirangaistus on 1 ½ vuotta vankeutta.

Vältetyistä maahantuontiveroista vastaavat yhteisvastuullisesti lopullisen käyttäjän lisäksi kaikki, jotka ovat osallistuneet nuuskan maahantuontiin ja levittämiseen. Nuuskan takavarikoiminen maahantuonnin yhteydessä tai myöhemmin ei lakkauta valmisteverovelkaa. Lisätietoja aiheesta saat Tullin tietopaketista

Nikotiinipussit

Viime vuosina markkinoille on tuotu nikotiinipusseja, joissa on hyvin vähän tai ei lainkaan tupakkaa. THL:n mukaan nikotiinipussit eroavat nikotiinikorvaushoitona myytävistä annospusseista siten, etteivät ne käy läpi lääkelain edellyttämää myyntilupaprosessia ja voivat sisältää huomattavasti enemmän nikotiinia kuin nikotiinikorvaushoitotuotteet. Nikotiinipusseja myydään ei-lääkinnällisinä kulutustuotteina ainakin Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa.

Energianuuska

Energianuuska muistuttaa oikeaa nuuskaa, mutta ei sisällä tupakkaa eikä nikotiinia. Siihen on lisätty kofeiinia ja muita piristäviä ainesosia.

Energianuuska ei ole tupakkatuote, vaan se lasketaan tupakan vastikkeeksi. Tupakkalaissa kielletään tupakan vastikkeiden, kuten energianuuskan myynti alle 18-vuotiaille. Myös näiden tuotteiden markkinointi on kiellettyä, eikä sitä saa pitää näkyvästi esillä kauppojen kassoilla.

Energianuuska ei piristä:

  • Energianuuska sisältää vähemmän kofeiinia kuin esimerkiksi energiajuomat, joten sen piristävä vaikutus on vähäinen.
  • Energianuuska voi aiheuttaa hampaiden värjäytymistä ja reikiintymistä.
  • Energianuuskan hyötyä tupakoinnin tai nuuskaamisen lopettamisessa ei ole osoitettu.

Tiesitkö että,

  • Nuuska voi sisältää moninkertaisesti enemmän nikotiinia kuin savukkeet.
  • Suomessa käytettävästä kosteasta nuuskasta on löydetty 2 500 erilaista kemiallista yhdistettä, sekä muun muassa kasvi- ja tuholaismyrkkyjä.
  • Suussa käytettävistä tupakkatuotteista on tunnistettu ainakin 28 syöpävaarallista ainetta.