fbpx

Sähkösavuke

Sähkösavukkeita koskevat pääsääntöisesti samat säädökset kuin savukkeitakin: sähkösavukkeiden käyttö on kielletty tiloissa, joissa tupakointi on kielletty. Sähkösavukkeita ei saa myydä tai luovuttaa alle 18-vuotiaille, eikä alaikäinen saa pitää sähkösavukkeita hallussaan. Myös niiden markkinointi ja esilläpito vähittäismyynnissä on kielletty.

Sähkösavukkeita ja niissä käytettäviä nikotiininesteitä saa myydä myyntipaikkakohtaisella vähittäismyyntiluvalla. Sen myöntää myyntipaikan sijaintikunta. Sähkösavukkeiden ja nikotiininesteiden netti- ja muu etämyynti ei ole sallittua.

Sähkösavukkeiden nikotiininesteiden tuonnissa ETA-maiden ulkopuolelta on 24 tunnin aikaraja. Voidakseen tuoda tuotteita maahan, henkilön pitää siis olla poissa Suomesta yli 24 tuntia.

Nikotiininesteissä ei saa olla esimerkiksi karkki- ja hedelmämakuja. Sähkösavukkeet ja nesteiden täyttösäiliöt on suojattava lapsilta ja väärinkäytöltä sekä rikkoutumiselta ja vuodoilta, ja niissä on oltava vuotamattoman täytön varmistava mekanismi.

Sähkösavukkeiden ja täyttösäiliöiden vähittäismyyntipakkauksissa on oltava (Tupakkalain 36 §)

  • luettelo tuotteen sisältämistä ainesosista
  • maininta tuotteen nikotiinipitoisuudesta ja annostuksesta
  • valmistajan eränumero
  • suositus tuotteen pitämisestä lasten ulottumattomissa
  • suomen- ja ruotsinkieliset terveysvaroitukset sekä
  • lehtinen, joka sisältää tietoja tuotteesta ja sen käytöstä sekä tarvittavat yhteystiedot.

Ei auta irti riippuvuudesta

Sähkösavukkeiden markkinoinnissa korostetaan usein niiden vaarattomuutta ja sitä, että niitä voi käyttää missä tahansa. Niiden kerrotaan myös auttavan tupakoinnin lopettamisessa. Todellisuudessa sähkösavukkeiden pitkäaikaisen käytön vaikutuksesta terveyteen ei ole vielä riittävästi tutkimustietoa. Lähes kaikki riippumattomat tutkimukset osoittavat näiden tuotteiden olevan haitallisia.

Maailman terveysjärjestö WHO ja useat tutkijat ovat huolissaan siitä, että sähkötupakassa nikotiini vedetään keuhkoihin lämpimänä höyrynä. Tällaisen altistuksen myrkyllisyyttä ja fysiologista vaikutusta ei ole selvitetty perusteellisesti.

Tutkimukset viittaavat siihen, että sähkösavukkeiden käyttäjät eivät pääse irti nikotiiniriippuvuudesta. Tupakoitsija vain muuttaa nikotiinin annostelutapaa siirtymällä sähkösavukkeisiin, ja siten hän pysyy edelleen nikotiinista riippuvaisena. Lisäksi valtaosa sähkösavukkeen käyttäjistä (tyypillisesti 60–80 %) jatkaa samanaikaisesti tupakointia.

WHO ei suosittele sähkösavukkeiden käyttöä tupakoinnin lopettamisen apuna, eikä sallisi niiden käyttöä savuttomiksi ympäristöiksi määritellyissä tiloissa. Myöskään European Respiratory Society ERS ei suosittele sähkösavuketta väestöpohjaiseksi strategiaksi tupakoinnin haittojen vähentämisessä. Vaihtoehtoisilla nikotiinituotteilla voi olla negatiivinen vaikutus kansanterveyteen, koska myös tupakoimattomat käyttävät näitä tuotteita yhä enemmän. mukaan On merkittävää näyttöä siitä, että sähkösavukkeen käyttö lisää nuorilla tupakoinnin aloittamisen riskiä.

Pojat kokeilevat

Sähkösavukkeiden esiinmarssi tapahtui Suomessa vuonna 2010. Nuorten terveystapatutkimuksen mukaan nuorten tietoisuus sähkösavukkeista lisääntyi iän myötä, mutta kokeilut eivät lisääntyneet. Nuorista 75 prosenttia ei ollut koskaan kokeillut sähkösavuketta.

Sähkösavukkeiden kokeilu oli yleisempää vanhimmissa ikäryhmissä.  Vuonna 2019 sähkösavukkeita käytti päivittäin 18-vuotiaista pojista 3,1 prosenttia ja tytöistä 0,4 prosenttia.  Sähkösavukkeen kokeilijoista ja käyttäjistä noin puolet käyttää sähkösavukkeissa nikotiinipitoisia nesteitä.

 

Tiesitkö että,

Sähkösavukkeita koskevat pääsääntöisesti samat lain säännökset kuin savukkeitakin.

Sähkösavukkeita ja nikotiininesteitä saa myydä myyntipaikkakohtaisella vähittäismyyntiluvalla.

Sähkösavukkeita ei saa mainostaa.