Markkinointi

Vuonna 2019 alkoholijuomien maailmanmarkkinat olivat yhteensä yli 1,5 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Kymmenen suurimman alkoholituottajan vuosittaiset maailmanlaajuiset tulot olivat 187 miljardia dollaria. Kun korkean tulotason maat tiukentavat sääntelyä, teollisuus suuntaa huomionsa matala- ja keskitulotason maihin. Se lobbaa, pyrkii heikentämään alkoholipolitiikkaa sekä markkinoi voimakkaasti. Alkoholituottaja AB InBev on maailman yhdeksänneksi suurin mainostaja. Arvioiden mukaan se käytti vuonna 2017 mainontaan 6,2 miljardia dollaria.

Haitoista huolimatta monet hallitukset tukevat alkoholiteollisuutta merkittävillä kannusteilla varsinkin matala- ja keskituloisissa maissa. Suuri osa kannusteista tulee Euroopan Unionista, Isolta-Britannialta sekä Yhdysvalloilta, ja ne menevät Afrikkaan, Keski- ja Itä-Eurooppaan sekä Karibialle.

Kannustimia on useita: tuotekehityksen tuki, verohelpotukset, veronpalautukset ja markkinointikulujen vähennykset, tuotannon tuet ja kansainväliset kauppasopimukset. Esimerkiksi Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki on tarjonnut merkittäviä kannustimia Keski- ja Itä-Euroopan alueelle, jossa useat maat kärsivät alkoholin haittakulutuksesta. Vuodesta 1990 lähtien pankki on tarjonnut yli 422 miljoonaa USD alueen panimoiden investointeihin.

Kannusteita perutellaan valtioiden saamalla taloudellisella edulla, talouskehityksellä, työpaikoilla sekä verotuloilla. Kannusteilla ja kansanterveydellisillä tavoitteilla on kuitenkin eturistiriita, ja veronmaksajien rahoittama tuki aiheuttaa valtioille kolminkertaisen rasitteen – menetetyt tuotot, alkoholikulutuksen kasvu ja rasite kansanterveydelle.

 

Lähde

Vital Strategies (2021):  The Sobering Truth: Incentivizing Alcohol Death and Disability, An NCD Policy Report.