Pakkausmerkinnät

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteita, sähkösavukkeita, täyttösäiliöitä ja poltettavaksi tarkoitettuja kasviperäisiä tuotteita sekä nikotiininesteitä ja höyrystettäväksi tarkoitettuja nikotiinittomia nesteitä saa myydä ainoastaan lain mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa.

Tupakkapakkauksissa on oltava (32 §)

  • suomen- ja ruotsinkieliset varoitustekstit
  • kuvalliset varoitukset tupakkatuotteiden aiheuttamista terveyshaitoista
  • tupakansavun haitallisuutta koskeva tiedotusviesti sekä
  • tupakoinnin lopettamista koskevia tietoja ja
  • vähittäismyyntipakkauksen jäljittämistä varten tarkoitettu yksilöllinen tunniste sekä väärinkäytöltä suojaava turvaominaisuus.

Yhdistetyt kuva- ja tekstivaroitukset valitaan EU:n komission yhdistettyjen kuvavaroitusten kuva-arkistosta.

Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksen vähimmäiskoko (34 §) on 20 savuketta, 30 grammaa kääre- tai piipputupakkaa tai 10 pikkusikaria. Savukkeiden vähittäismyyntipakkauksen on oltava muodoltaan suorakulmainen särmiö (35 §).

Tupakkatuotteiden tai niiden vähittäismyyntipakkausten merkinnät eivät saa esimerkiksi edistää tuotteen myyntiä antamalla väärää vaikutelmaa tuotteen ominaisuuksista, terveysvaikutuksista, riskeistä tai päästöistä, sisältää mitään tietoja tuotteen sisältämästä nikotiinista, tervasta tai hiilimonoksidista tai antaa ymmärtää, että tuote on vähemmän haitallinen kuin muut tuotteet tai että sillä on elinvoimaa ja energiaa lisääviä ominaisuuksia (33 §).

Sähkösavukkeiden ja niiden täyttösäiliöiden pakkausmerkinnöistä on säädetty erikseen (36 § – 38 §).

Poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden myyntipakkausten merkinnöistä säädetään tupakkalain 39 §:ssä.

Tuotteiden esilläpitokielto

Tupakkatuotteet eivät saa olla vähittäismyynnissä näkyvissä, Esilläpitokielto koskee myös sähkösavukkeita, nikotiininesteitä, tupakan vastikkeita ja niiden tavaramerkkejä.  Esilläpitokielto ei koske erillisellä sisäänkäynnillä varustettuja, tupakka- ja nikotiinituotteiden myyntiin keskittyneitä liikkeitä (muun muassa ns. tupakkakaupat) eikä myyntiä kansainvälisen meriliikenteen aluksilla.

Miksi esilläpitokielto?

Koska tupakkatuotteiden markkinointi on kiellettyä, pakkausten ulkoasusta on tullut tärkeä markkinointiväylä, samoin kuin niiden sijoittaminen arkisiin asiointiympäristöihin. Tupakkatuotteiden pakkausten näkyvä esilläpito on vaikuttavaa markkinointia, joka houkuttelee impulssiostoihin ja kokeilemaan tupakointia. Tupakkatuotteiden näkyvyys arkielämässä antaa lapsille ja nuorille virheellisen käsityksen tupakoinnin yleisyydestä.

Tupakan mainonta on ollut Suomessa kiellettyä vuodesta 1978, ja kieltoa laajennettiin epäsuoraan mainontaan ja myynninedistämiseen vuonna 1995.

Kiellon vaikutukset

Lainsäädännön vaikutuksesta tupakkatuotteiden ja -brändien näkyvyys nuorten ja aikuisten arkielämässä on vähentynyt. Tupakoitsijat saavat haluamansa tupakkatuotteet mainitsemalla haluamansa merkin, jolloin myyjä antaa ostoksen suljetusta myyntitelineestä tai kaapista. Ostaja voi myös tutustua myyntipisteessä saatavilla oleviin tuotteisiin pyytämällä myyjältä nähtäväkseen kuvaston tai myyntiluettelon.

Esilläpitokiellon tarkoitus on rajoittaa tupakkatuotteiden nykyistä markkinointia, mutta ei tupakkatuotteiden tavaramerkkien käyttöä tavaroiden tunnuksena. Esilläpitokiellolla ei suoranaisesti puututa tavaramerkin omistusoikeuteen, vaan rajoitetaan tavaramerkinhaltijan oikeutta hyödyntää tätä omaisuutta elinkeinotoiminnassa.

Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapauden suoja kattaa lähtökohtaisesti myös mainonnan ja markkinoinnin. Niihin voidaan kuitenkin kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden sisällöllisellä ydinalueella olisi mahdollista.

Esilläpitokiellon rikkominen on tupakan markkinointirikkomus, josta seuraa sakko. (110 §).

Direktiivi toi kuvavaroitukset

EU:n  tupakkatuotedirektiivi tuli Suomessa voimaan 2016. Direktiivin myötä savukepakkauksiin tuli pakolliset teksti- ja kuvavaroitukset, jotka peittävät askin etu- ja takaosasta 65 prosenttia.

Lisätietoja tupakkatuotedirektiivistä

Lisää tietoa

Tupakkalaki (71§)
Tietoa esilläpitokiellosta ja sen valvonnasta Valviran sivuilla