fbpx

Pakkausmerkinnät ja esilläpito selkokielellä

Pakkausmerkinnät

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteita saa myydä ainoastaan
lain mukaisissa tupakka-askeissa ja myyntipakkauksissa.
Sama määräys koskee myös sähkösavukkeita.

Tupakkapakkauksissa täytyy olla

 • suomen- ja ruotsinkieliset varoitustekstit
 • kuvalliset varoitukset siitä, että
  tupakka on vaarallista terveydelle
 • viesti siitä, että myös tupakan savu on
  haitallista terveydelle
 • tupakoinnin lopettamista koskevia tietoja
 • tunniste, joka estää tupakka-askin
  kopioimista ja väärinkäyttöä.

Tupakka-askissa olevat kuva- ja tekstivaroitukset
valitaan arkistosta, jota EU ylläpitää.
Tupakka-askin vähimmäiskoko on 20 savuketta,
30 grammaa kääre- tai piipputupakkaa
tai 10 pikkusikaria.
Pakkauksen pitää olla suorakulmainen.

Tupakkatuotteet tai niiden pakkausten merkinnät eivät saa
antaa väärää vaikutelmaa tuotteen ominaisuuksista,
terveysvaikutuksista, riskeistä tai päästöistä.
Ne eivät saa sisältää mitään tietoja
tuotteen sisältämästä nikotiinista,
tervasta tai hiilimonoksidista.
Niissä ei saa väittää, että tuote on vähemmän haitallinen
kuin muut tupakkatuotteet tai että
sillä on ominaisuuksia, jotka lisäävät elinvoimaa.

Sähkösavukkeiden ja yrttisavukkeiden
pakkausmerkinnöistä on säädetty erikseen.

Tuotteiden esilläpitokielto

Tupakkatuotteet eivät saa olla näkyvissä vähittäismyynnissä
esimerkiksi kaupan hyllyssä. Esilläpitokielto koskee myös
sähkösavukkeita, nikotiininesteitä ja tupakan vastikkeita.
Esilläpitokielto ei koske tupakkakauppoja
eikä myyntiä kansainvälisen meriliikenteen aluksilla.

Miksi tupakkatuotteet eivät saa olla esillä?

Koska tupakkatuotteiden markkinointi on kiellettyä,
tuotetta markkinoidaan pakkauksen ulkonäöllä.
Samoin pakkausten pitäminen näkyvillä
esimerkiksi kaupoissa ja kioskeissa on tuotteen markkinointia.

Tupakkatuotteiden näkyminen antaisi erityisesti
lapsille ja nuorille virheellisen käsityksen
tupakoinnin arkipäiväisyydestä.
Tästä syystä ne eivät saa olla esillä.
Tupakan mainonta on ollut Suomessa kiellettyä vuodesta 1978
ja epäsuora mainonta vuodesta 1995.

Lainsäädännön vuoksi tupakkatuotteet eivät ole
enää näkyvillä.
Tupakoitsijat saavat haluamansa tuotteet niin,
että he sanovat myyjälle haluamansa merkin.
Sen jälkeen myyjä antaa ostoksen
suljetusta myyntitelineestä tai kaapista.
Ostaja voi myös tutustua tuotteisiin niin,
että pyytää myyjältä kuvaston tai myyntiluettelon.

Esilläpitokiellon rikkominen on
tupakan markkinointirikkomus, josta seuraa sakko.

Direktiivi toi kuvavaroitukset

Direktiivi on EU:n antama toimintaohje, jonka mukaan jäsenmaat tekevät lainsäädäntöä.

EU:n tupakkatuotteita koskeva direktiivi tuli Suomessa voimaan 2016. Direktiivin myötä tupakka-askeihin tuli pakolliset teksti- ja kuvavaroitukset. Ne peittävät askin etu- ja takaosasta suurimman osan (65 prosenttia).

Lisätietoja tupakkatuotedirektiivistä

Lisää tietoa

Finlex: Tupakkalaki (71§)

Valvira: Esilläpitokielto