Tupakkaverolain tavoitteena on muun ohella edistää tupakkalain terveyspoliittisia tavoitteita. Tupakkaveroa peritään savukkeista, sikareista, pikkusikareista ja irtotupakasta sekä muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista. Vuoden 2017 alusta alkaen tupakkavero on koskenut myös sähkösavukkeiden nikotiinillisia ja nikotiinittomia nesteitä.

Tupakkaveroa on korotettu viime vuosina säännöllisesti, vuosina 2016, 2017 ja 2018 kaksi kertaa vuodessa. Sama jatkuu myös vuonna 2019: tupakkaveroa korotetaan tammikuun alussa ja heinäkuun alussa.

Vuonna 2018 sikareiden verorakennetta muutettiin siten, että se olisi samankaltainen kuin muilla tupakkatuotteilla. Nyt sikareista kannetaan  arvoveron ohella myös yksikköveroa.  Tarkoituksena on, että sikareiden euromääräinen verotaso on vähintään samalla tasolla kuin hinnaltaan halpojen  savukkeiden verotaso. Muuttamalla sikareiden verotuskäytäntöä pyritään välttämään tilanne, jossa halvat sikarit houkuttelevat tupakkatuotteiden  käytön jatkamiseen lopettamisen sijaan.

Verotuotto kasvaa

Suomen valtio sai vuonna 2016 tupakkaverosta verotuloja 975 miljoonaa euroa. Verotuotto on kasvanut koko 2000-luvun ajan, vaikka tupakointi on vähentynyt.

Valtiovarainministeriön mukaan savukkeiden tilastoimattoman kulutus oli noin 14—16 prosenttia kokonaiskulutuksesta vuonna 2016. Savukkeiden kokonaiskulutus on  puolestaan  noin 4,7 miljardia savuketta. Tästä matkustajatuonnin osuus oli noin 11 prosenttia ja salakuljetettujen savukkeiden osuus 3—5 prosenttia. Lisäksi savukkeiden ostot Internetissä muodostavat noin puoli prosenttia kokonaiskulutuksesta.

Matkustajatuontia hillitsee tupakkalain varoitusmerkintöihin perustuva rajoitus, jonka mukaan matkustaja saa tuoda mukanaan Suomeen ainoastaan 200 kappaletta sellaisia savukkeita, joissa ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoituksia ja kuvallisia varoitusmerkintöjä.

EU-maissa isot erot

Tupakkaverotuksen tasossa ja tupakkatuotteiden hinnoissa on huomattavia eroja EU-maissa, vaikka tupakkaverotusta on yhdenmukaistettu tupakkaverodirektiivillä.

Savukkeiden keskihinta vaihtelee runsaasta kahdesta eurosta lähes kymmeneen euroon.  Virossa keskihintainen savukeaski maksaa noin puolet vähemmän kuin  Suomessa. Venäjällä savukkeet ovat vieläkin halvempia.

Keskihintaisen savukeaskin euromääräisellä verolla mitattuna savukkeiden verotaso on Suomessa Euroopan ylempää keskiluokkaa. Savukkeiden verotus on korkeinta Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa.

Suomen ASH:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien lakia tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (15.8.2017)
Suomen ASH:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi koskien lakia tupakkaverosta annetun lain muuttamisesta (11.8.2016)

 

Tiesitkö että,

  • Maailman terveysjärjestö WHO  ja Maailmanpankki suosittavat tupakkaveron korottamista. Niiden mukaan tupakan veron korottaminen on tehokkaimpia keinoja vähentää tupakkatuotteiden kulutusta.
  • Tupakan korkea hinta ehkäisee tupakoinnin aloittamista, lisää lopettamisyrityksiä ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja.
  • Maailmanpankin mukaan tupakkaverotuksessa tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon verotason vaikutus terveyteen.