Tupakkaverolain tavoitteena on muun ohella edistää tupakkalain terveyspoliittisia tavoitteita. Tupakkaveroa peritään savukkeista, sikareista, pikkusikareista ja irtotupakasta sekä muista tupakkaa sisältävistä tuotteista ja savukepaperista. Vuoden 2017 alusta alkaen tupakkavero on koskenut myös sähkösavukkeiden nikotiinillisia ja nikotiinittomia nesteitä.

Vuonna 2019 tupakkaveroa korotettiin tammikuun alussa ja heinäkuun alussa. Pääministeri Antti Rinteen hallituksen hallitusohjelman mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden asteittaisia veronkorotuksia jatketaan yhteensä 200 miljoonalla eurolla alkaneen hallituskauden aikana.

Vuonna 2018 sikareiden verorakennetta muutettiin siten, että se olisi samankaltainen kuin muilla tupakkatuotteilla. Nyt sikareista kannetaan  arvoveron ohella myös yksikköveroa.  Tarkoituksena on, että sikareiden euromääräinen verotaso on vähintään samalla tasolla kuin hinnaltaan halpojen  savukkeiden verotaso. Muuttamalla sikareiden verotuskäytäntöä pyritään välttämään tilanne, jossa halvat sikarit houkuttelevat tupakkatuotteiden  käytön jatkamiseen lopettamisen sijaan.

Verotuotto kasvaa

Tupakkaveron kertymä on kasvanut tasaisesti viime vuosina pääasiassa veronkorotuksien vuoksi, vaikka tupakointi on vähentynyt. Vuonna 2018 veron kokonaistuotto oli 1 115 miljoonaa euroa.

Matkustajatuontia hillitsee tupakkalain varoitusmerkintöihin perustuva rajoitus, jonka mukaan matkustaja saa tuoda mukanaan Suomeen ainoastaan 200 kappaletta sellaisia savukkeita, joissa ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoituksia ja kuvallisia varoitusmerkintöjä.

EU-maissa isot erot

Tupakkaverotuksen tasossa ja tupakkatuotteiden hinnoissa on huomattavia eroja EU-maissa, vaikka tupakkaverotusta on yhdenmukaistettu tupakkaverodirektiivillä.

Savukkeiden keskihinta vaihtelee runsaasta kahdesta eurosta yli kymmeneen euroon.  Virossa keskihintainen savukeaski maksaa noin puolet vähemmän kuin  Suomessa. Venäjällä savukkeet ovat vieläkin halvempia.

Keskihintaisen savukeaskin euromääräisellä verolla mitattuna savukkeiden verotaso on Suomessa Euroopan ylempää keskiluokkaa. Savukkeiden verotus on korkeinta Irlannissa, Isossa-Britanniassa ja Ranskassa.

 

 

Tiesitkö että,

  • Maailman terveysjärjestö WHO  ja Maailmanpankki suosittavat tupakkaveron korottamista. Niiden mukaan tupakan veron korottaminen on tehokkaimpia keinoja vähentää tupakkatuotteiden kulutusta.
  • Tupakan korkea hinta ehkäisee tupakoinnin aloittamista, lisää lopettamisyrityksiä ja vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja.
  • Maailmanpankin mukaan tupakkaverotuksessa tulisi ensisijaisesti ottaa huomioon verotason vaikutus terveyteen.