fbpx

Ympäristöhaitat

Tupakoinnin terveysvaikutukset tunnetaan laajalti, mutta ympäristövaikutuksista puhutaan vähemmän. Jokainen vaihe tupakan viljelystä ja kuivatuksesta savukkeiden valmistukseen, jakeluun ja hävittämiseen vaatii paljon resursseja ja synnyttää jätettä ja päästöjä.

Tupakkaa viljellään yli 120 maassa, ja valtaosa näistä on kehitysmaita. Tupakkaviljelmien tieltä kaadetaan metsiä, ja tupakan lehtiä kuivatetaan polttamalla puuta. On laskettu, että jos tupakan sijasta viljeltäisiin ruokakasveja, saataisiin ruokittua yli 10 miljoonaa ihmistä.

Maailmassa valmistetaan vuosittain kuusi biljoonaa savuketta, joiden tuotantoketjussa käytetään merkittävät määrät luonnonvaroja. WHO:n mukaan tupakan vuosittainen hiilijalanjälki on kokonaisuudessaan lähes yhtä iso kuin Perun ja Israelin kasvihuonekaasupäästöt tai yli kaksinkertainen Walesin vastaaviin päästöihin verrattuna. Lue lisää  tupakan ympäristörasitteesta.

Ilmastonmuutos

Jokainen tupakan tuotantoketjun vaihe edistää ilmastonmuutosta joko suoraan kasvihuonekaasupäästöinä tai käytettyjen materiaalien omina hiilijalanjälkinä. Yhden vihreän tupakkatonnin viljely edistää ilmastonmuutosta 2–3 kertaa enemmän kuin tomaatti‐ tai perunatonnin viljely.

Maailmanlaajuisen savuketuotannon ja -kulutuksen vähentäminen voi olla osa ratkaisua ilmastomuutoksen torjumiseksi. Tällä tavoin poistetaan kasvihuonekaasupäästöjen lähteitä ja edistetään kestävän kehityksen ilmastomuutosta koskevaa tavoitetta (SDG 13), erityisesti pienentämällä tupakkateollisuuden suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä sekä tupakan viljelystä ja kuivatuksesta syntyvää metsäkatoa.

Askin päivässä tupakoiva kuluttaa lähes viisinkertaisesti enemmän vettä ja lähes kaksinkertaisesti enemmän fossiilisia polttoaineita kuin globaalisti keskimääräinen punaisen lihan syöjä. Lue lisää tupakasta ja ilmastonmuutoksesta.

Tupakan tumpit ja sähkösavukkeet

Maailmanlaajuisesti ympäristöön heitetään 4,5 biljoonaa tupakantumppia joka vuosi, jopa kaksi kolmasosaa poltetuista savukkeista.  YK:n ympäristöohjelman mukaan 40 prosenttia maahan heitetyistä tumpeista päätyy vesistöihin.

Suomessa ympäristöön päätyy yli kaksi miljardia tumppia vuosittain.  Suomessa tupakantumppeja löytyi Suomen ympäristökeskuksen seurantatutkimuksessa mukana olleilta kaupunkirannoilta keskimäärin 300 kappaletta sataa metriä kohden.

Tupakantumpit ovat huokoisesta selluloosa-asetaatista tehdystä filtteristä ja erilaisista kemikaaleista, tupakkatervasta sekä palamatta jääneen savukkeen osista. Tumpeissa on monia myrkyllisiä ympäristöön liukenevia kemikaaleja, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä, joita jää tupakoitaessa filtteriin. Kun tumpit heitetään maahan, tuuli ja sade kuljettavat ne vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat maaperään ja vesistöjen ekosysteemiin. Lue lisää tupakantumpeista.

Sähkösavukkeista syntyvä jäte on mahdollisesti vielä vakavampi ympäristöhaitta kuin tupakantumpit, koska se sisältää metallia, elektroniikkaa, kertakäyttöisiä muovipatruunoita, pattereita ja nikotiininesteiden myrkyllisiä kemikaaleja. Lue lisää  tumppien ja muiden nikotiinituotteiden ympäristöhaitoista.