fbpx

Tupakan ympäristörasite

Yhden vihreän tupakkatonnin viljely edistää ilmastonmuutosta 2‐3 kertaa enemmän kuin
tomaatti‐ tai perunatonnin viljely.

Tupakka ja ilmastonmuutos

Askin päivässä tupakoiva kuluttaa lähes viisinkertaisesti enemmän vettä ja lähes kaksinkertaisesti enemmän fossiilisia polttoaineita kuin globaalisti keskimääräinen punaisen lihan syöjä.

Tumppi on maailman yleisin roska

Suomessa ympäristöön päätyy jopa yli  kolme miljardia tumppia vuosittain.