fbpx

Ympäristörasite

Tupakan tuotannon ja sen myötä valmistettavien tuotteiden käyttö, valmistuksen tarpeet ja ympäristövaikutukset rasittavat huomattavasti planeetan alati hupenevia resursseja ja herkkiä ekosysteemejä. Tupakka heikentää elämänlaatua, koska se kilpailee sellaisten kulutushyödykkeiden kanssa, jotka ovat arvokkaita mm. terveyden kannalta hyödyllisille elinkeinoille ja  yhteiskunnan kehitykselle.

Tupakka – kehityksen uhka

Tupakan ympäristörasite on tärkeä syy jatkaa määrätietoista tupakkapolitiikkaa tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppumiseksi. Tupakan tuotannossa käytetään paljon vettä, viljelysmaata ja energiaa, minkä lisäksi tupakka aiheuttaa vuosittain miljoonia tonneja kiinteää jätettä. Näiden tietojen valossa on selvää, että ympäristökysymyksillä on merkittävä rooli tupakkapolitiikassa.

Tupakan viljelyn ja kuivatuksen, savukkeiden valmistuksen, jakelun, kulutuksen ja hävityksen seurauksena tupakoinnin kielteiset ympäristövaikutukset ovat huomattavia ja kauaskantoisia. Niistä aiheutuvat seurannaisvaikutukset uhkaavat koko planeetan hyvinvointia.

Tupakkatuotteet rasittavat erityisesti niitä kehittyviä maita, joissa tupakkaa viljellään. Siellä viljelysmaata käytetään tupakan kasvattamiseen ruuan sijaan, ruuan valmistukseen tarvittava vesi käytetään tupakkaviljelmillä ja ihmisille sekä luonnolle haitallisten kemikaalien käyttö on arkipäivää. Koska tupakan tuotanto on siirtynyt korkean tulotason maista alhaisen tulotason maihin, tupakan ympäristövaikutukset jäävät nykyään lähes kokonaan kehittyvien alueiden kannettaviksi.

Tupakkayritysten toiminnan vuoksi tupakkaa viljelevien maiden arvokkaat resurssit kulutetaan loppuun. Kun samalla toiminta saastuttaa ja vahingoittaa  ekosysteemejä, tupakka vaarantaa näiden maiden kehityksen sekä asukkaiden elinkeinot. Hauras yhteiskunta ei kestä tupakasta aiheutuvia rasitteita.

Tupakan kulutuksen vähentäminen kestävää kehitystä

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan savukkeiden tuotannon, kulutuksen vähentämisen ja lopulta loppumisen tulisi olla keskeinen osa kestävää kehitystä. WHO:n julkaisema raportti  vuonna 2018  tupakan koko tuotantoketjun ympäristövaikutuksista ja suhteesta kestävään kehitykseen on ensimmäinen, perusteellinen katsaus tupakasta aiheutuviin ympäristövaikutuksiin.  Siinä esitetään esimerkiksi tarkasti tupakan aiheuttamasta veden, metallien ja fossiilisten polttoaineiden ehtymisestä sekä maan kulutuksesta. Raportissa myös verrataan tupakkasadon tuottavuutta tärkeämpiin elintarvikkeisiin, kuten perunaan ja tomaattiin. Myöhemmin WHO on käsitellyt  ympäristövaikutuksia myös Maailman tupakattomana päivänä vuonna 2023 teemalla ”Kasvata ruokaa, ei tupakkaa”.

Lisäksi tupakan valmistuksen ympäristövaikutusten torjuminen otettu esille kansainvälisen tupakkapuitesopimuksen artiklassa 18.  Tupakan kulutuksen ja tupakan savulle altistumisen ympäristöseuraamuksia on lueteltu sopimuksen johdannossa ja tavoitteissa (3 artikla).

Tupakan tuotanto tapahtuu kaukana Suomesta, ja useimmiten meillä puhutut ympäristövaikutukset liittyvät lähinnä tupakantumppeihin.  Silti tavoite savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta vuoteen 2030 mennessä on tärkeä myös ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

Tupakka lukuina

 • tuotetaan 125 maassa
 • lähes 500 tehtaassa
 • 6 biljoonaa savuketta vuodessa
 • yhden vihreän tupakkatonnin viljely edistää ilmastonmuutosta noin 2‐3 kertaa enemmän kuin
  tomaatti‐ tai perunatonnin viljely.
 • tupakkateollisuuden vuoksi ilmakehään vapautuu vuodessa 84 miljoonaa tonnia kasvihuonekaasuja
 • tupakkateollisuuden lakkauttaminen vastaisi 16 miljoonan auton poistamista liikenteestä vuosittain
 • tupakan tuotanto kuluttaa noin 22 miljardia tonnia vettä vuosittain, mikä vastaa 15 miljoonaa olympiakokoista uima-allasta
 • tupakan tuotannosta syntyy vuosittain 25 miljoonaa tonnia kiinteää jätettä

Videossa esitetyt luvut perustuvat julkaisuvuoden 2017 tietoihin. 

Mikä on tupakkapuitesopimus?

 • WHO:n tupakkapuitesopimus (WHO FCTC) on ensimmäinen ja ainoa kansainvälinen terveysalan sopimus.
 • Sen tavoitteena on suojella nykyisiä ja tulevia sukupolvia tupakoinnin ja passiivisen tupakansavulle altistumisen terveydelle, yhteiskunnalle, taloudelle ja ympäristölle aiheutuvilta haitoilta.
 • Astui voimaan 2005, jolloin myös Suomi ratifioi sen.
 • Sopimuksesta on tullut yksi nopeimmin ja laajimmin hyväksytyistä sopimuksista Yhdistyneiden kansakuntien historiassa.
 • Tällä hetkellä sopimuksen osapuolina on 183 maata, mikä kattaa yli 90 % maailman väestöstä.

 

Katso myös

Infograafeja: Tupakka ja ympäristö

Raportteja tupakan ympäristöhaitoista