fbpx

Alkoholin kulutus

Alkoholijuomien kokonaiskulutus oli 9,0 litraa sataprosenttista alkoholia 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti vuonna 2021. Kokonaiskulutus väheni kolme prosenttia vuoteen 2020 verrattuna.

Alkoholijuomien kokonaiskulutus muodostuu alkoholijuomien vähittäismyynnistä ja anniskelumyynnistä Suomessa, suomalaisten ulkomailta tuomasta alkoholista ja alkoholin verkko-ostoista. Alkoholinkulutus lasketaan kansainvälisten tilastojen mukaisesti 15 vuotta täyttänyttä kohti, vaikka lain mukaan alkoholijuomia voivat ostaa vasta 18 vuotta täyttäneet.

THL:n mukaan vuonna 2021 alkoholijuomien kokonaiskulutuksen väheneminen johtui pääosin matkustajatuonnin vähenemisestä. Tilastoimaton kulutus eli matkustajatuonti ja verkko-ostaminen yhteenlaskettuna väheni 21 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Sen sijaan alkoholijuomien tilastoitu kulutus (mm. ravintolat, päivittäistavarakaupat) väheni vain 0,7 prosenttia.

Tilastoimaton kulutus

THL:n mukaan tilastoimattomasta alkoholinkulutuksesta poistettiin vuodesta 2000 alkaen kotivalmistus, laiton valmistus ja salakuljetus sekä suomalaisten ulkomailla nauttima alkoholi. Tilalle otettiin arvio suomalaisten internetin kautta ulkomailta ostamien alkoholijuomien määrästä, joka on saatavilla vuodesta 2017 alkaen.

Tilastoimattoman alkoholinkulutuksen muodostamistavan muutos alensi kokonaiskulutusta jonkin verran. Vuonna 2020 ero uuden ja vanhan laskutavan välillä oli noin 210 000 litraa sataprosenttista alkoholia eli 0,04 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Alkoholijuomia ostettiin ulkomaisista verkkokaupoista 2,5 miljoonaa litraa sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna vuonna 2021. Verkkokaupoista ostetun alkoholin määrä lisääntyi kolmanneksen vuoteen 2020 verrattuna.

Vuonna 2020 alkoholijuomaveron kertymä oli 1,5 miljardia euroa. Alkoholiveroa korotettiin vuoden 2021 alussa. Tätä edeltävät korotukset tehtiin vuosina 2018 ja 2019.  Alkoholijuomaveron kertymän on arvoitu olevan 1,4 miljardia euroa vuodelta 2021 ja 1,6 miljardia euroa vuodelta 2022.

Matkustajatuonti ja verkko-ostaminen

THL:n mukaan alkoholijuomien matkustajatuonti väheni vuonna 2021 edellisvuoteen verrattuna 52 prosenttia sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna.

Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna alkoholin matkustajatuonti väheni 3,0 miljoonasta litrasta 1,4 miljoonaan litraan. Luku on mittaushistorian alhaisin. Alkoholijuomien matkustajatuonti on vähentynyt noin 80 prosenttia koronapandemiaa edeltävään vuoteen 2019 verrattuna.

Alkoholin verkko-ostaminen ulkomaisista verkkokaupoista puolestaan lisääntyi vuonna 2021 noin 32 prosenttia vuoteen 2020 verrattuna. Alkoholijuomien kokonaiskulutuksesta verkko-ostaminen ja matkustajatuonti kattavat noin 10 prosenttia.

Valtioiden rajojen sulkeminen vaikuttaa alkoholin kulutukseen

Koronpandemian alkoholinkulutusta ja suljettuja rajoja käsittelevä Alcohol Consumption And Closed Borders -tutkimus osoitti, että alkoholin kulutus laski Euroopassa kaikkiaan 3,6 prosenttia pandemian ensimmäisen 10 kuukauden aika. Jyrkän laskun selittävät muun muassa baareihin ja ravintoloihin kohdistuneet rajoitukset sekä valtioiden rajojen sulkeminen.

Kotimainen alkoholinmyynti lisääntyi huomattavasti maissa, joissa tehtiin ennen pandemian puhkeamista paljon alkoholiostoksia ulkomailta. Alkoholin todellinen kulutus kuitenkin väheni: Suomessa alkoholin kulutus laski 5,2 prosenttia, mikä viittaa siihen, että vain osa ulkomailta ostetuista alkoholituotteista korvattiin kotimaisilla alkoholiostoilla.

Alkoholin rajat ylittävään myyntiin kohdistuvat rajoitukset nostivat alkoholiverotuloja sekä vähensivät alkoholin kulutusta. Tulosten perusteella on syytä uskoa, että rajat ylittävän alkoholikaupan rajoitukset voisivat vähentää alkoholikuolleisuutta erityisesti niissä EU:n jäsenmaissa, joissa on korkea alkoholin valmistevero.

Yleisin kuolinsyy

Alkoholin kokonaiskulutuksen ja monien alkoholiin liittyvien haittojen välillä vallitsee selvä yhteys.

THL:n mukaan alkoholiin liittyvät kuolemat ovat 2000-luvulla olleet suomalaisten työikäisten miesten ja naisten keskeisimpiä kuolemansyitä. Pitkään Suomessa merkittävä osa alkoholiin liittyvistä kuolemista johtui humalasta ja myrkytyksistä, mutta nykyisin pitkäaikaisten alkoholinkäyttöön liittyvien kuolemansyiden, erityisesti maksasairauskuolemien, merkitys on kasvanut ja on nyt selvästi suurempi.  Erilaiset alkoholihaitat ovat lisääntyneet, mutta krooniset sairaudet akuutteja haittoja voimakkaammin.

Vakavista alkoholiongelmista kärsivät ihmiset eivät erotu  riskikäyttöä edeltävässä  vaiheessa  muista alkoholin käyttäjistä. Alkoholin vuoksi kuolleet ovat olleet 15 vuotta  ennen kuolemaansa tavallisia työtä tekeviä henkilöitä.

Eniten juova kymmenys kuluttaa nykyisin noin puolet kaikesta alkoholista. Alkoholin riskikäyttö on miehillä naisia yleisempää.

Nuoret yhä aikuisia raittiimpia

Kouluterveyskyselyn (2021) mukaan nuorten humalahakuinen juominen on vähentynyt kaikilla kouluasteilla vuoteen 2015 saakka, jolloin lasku tasaantui. Toisella asteella opiskelevien nuorten humalajuominen kuitenkin väheni vuonna 2021 verrattuna vuoteen 2019.

Vuonna 2021 perusopetuksen 8. ja 9. luokkaa käyvistä tosi humalaan vähintään kerran kuukaudessa joi 9 prosenttia, lukiolaisista 15 prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijoista noin 24 prosenttia.

Nuorten terveystapatutkimuksen (pdf) mukaan raittiiden nuorten osuus kasvoi voimakkaasti vuosituhannen vaihteesta lähtien, mutta nousu on sittemmin tasaantunut. Raittiiden nuorten osuus oli laskenut vuonna 2019 hieman 14–16-vuotiailla tytöillä ja pojilla, mutta 18-vuotiailla raittiiden osuus on pysynyt ennallaan.

Tietoa juomatapatutkimuksista

Suomalaisten juomatapoja alettiin tutkia vuodesta 1968 alkaen kahdeksan vuoden välein. THL:n mukaan vuoden 1968 ja 2008 välillä miesten alkoholin kulutus kaksinkertaistui, ja naisten kulutus kuusinkertaistui. Vuoden 1968 tutkimus kerättiin juuri ennen vuoden 1969 alkoholilain uudistusta, joka muun muassa toi keskioluen elintarvikeliikkeisiin, mahdollisti alkoholimyymälöiden avaamisen maaseudulla ja lisäsi anniskelupaikkojen määrää.

Miehet juovat kuitenkin yhä lähes kolme neljäsosaa kaikesta kulutetusta alkoholista. Aikuisväestöstä noin 90 prosenttia käyttää alkoholia. Kymmenen viime vuoden aikana väkevien juomien osuus tilastoidusta kulutuksesta on vähentynyt, kun taas mietojen viinien ja oluiden sekä juomasekoitusten osuus on kasvanut.

Tiesitkö että,

  • Suomalaiset joivat 9,0 litraa puhdasta alkoholia 15 vuotta täyttänyttä kohden vuonna 2021.
  • Eniten alkoholia myydään kaupoissa, kioskeissa ja Alkossa.
  • Eniten kulutetaan olutta. Väkevien juomien osuus on laskussa.

Katso myös infograafit

Alkoholi

Kestävä kehitys ja alkoholi