Alkoholijuomien kokonaiskulutus on ollut Suomessa laskussa vuodesta 2007 alkaen. Silti pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna suomalaisten alkoholin kulutus on moninkertaistunut 1960-luvun lopulta lähtien. Samalla myös kaikki eri tavoin  luokitellut alkoholihaitat ovat lisääntyneet: esimerkiksi alkoholikuolleisuus on moninkertaistunut.

Vuoden 1968 ja 2008 välillä miesten alkoholin kulutus kaksinkertaistui,  ja naisten kulutus kuusinkertaistui. Miehet juovat kuitenkin yhä lähes kolme neljäsosaa kaikesta kulutetusta alkoholista. Aikuisväestöstä noin 90 prosenttia käyttää alkoholia.

 Alkoholia käyttävien määrä on lisääntynyt ja käyttäjät ovat alkaneet juoda keskimääräistä useammin ja suurempia määriä kerralla.  Kaikkein suurimpia määriä juovat 20–29-vuotiaat. Vuonna 2016 tämän ikäisistä miehistä 26 prosenttia ilmoitti juoneensa vähintään 18 annosta alkoholia päivässä ainakin kerran vuoden aikana.  Saman ikäisistä naisista 18 prosenttia oli juonut vähintään 13 annosta alkoholia kerralla.

Matkustajatuonti taisaista

Vuonna 2016 alkoholijuomien kokonaiskulutus sataprosenttisena alkoholina oli 10,8 litraa 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti.

Matkustajatuonti on pysynyt suurin piirtein ennallaan runsaan kymmenen viime vuoden aikana. Suomalaiset matkustajat toivat ulkomailta yhteensä 73,7 miljoonaa litraa alkoholijuomia syyskuun 2016 ja elokuun 2017 välillä. Sataprosenttiseksi alkoholiksi muunnettuna määrä oli 7,5 miljoonaa litraa, kun se vastaavana ajankohtana vuonna 2016 oli 8,7 miljoonaa litraa.

Alkoholijuomien myynti laski kaikissa maakunnissa vuonna 2016 edelliseen vuoteen verrattuna. Eniten myynti väheni Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.

Viime vuosina väkevien juomien osuus tilastoidusta kulutuksesta on vähentynyt, kun taas mietojen viinien ja oluiden osuus on noussut. Oluiden osuus oli 49 prosenttia alkoholijuomien kulutuksesta vuonna 2016.

Yleisin kuolinsyy

Alkoholi on työikäisten yleisin kuolinsyy: joka kolmas työssä käyvä – 700 000 suomalaista – juo terveytensä kannalta liikaa. Juomisessa näkyvät sosioekonomiset erot. Ylemmät toimihenkilöt juovat muita useammin pieniä määriä kerralla ja valitsevat muita useammin juomaksi viiniä. Työntekijät puolestaan käyttävät usein alkoholia kerrallaan suuria määriä.

Eniten juova kymmenys kuluttaa nykyisin noin puolet kaikesta alkoholista. Miehet juovat yli kaksi kertaa enemmän kuin naiset, mutta naiset ovat ottaneet miehiä kiinni juomatavoissa. Miesten alkoholikuolleisuus on 4-7-kertainen naisiin verrattuna.

Nuoret yhä aikuisia raittiimpia

Nuorten alkoholinkäyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet viime vuosina. Erojakin on: kouluterveyskysely osoittaa, että peruskoululaiset ja lukiolaiset käyttävät selvästi vähemmän alkoholia kuin ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista yli 60 prosenttia on raittiita, lukiolaisista 35 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 26 prosenttia.

Kahden viime vuoden aikana raittiuden lisääntyminen on pysähtynyt, samoin alkoholin käytön ja humalajuomisen väheneminen.

Alaikäiset eivät enää osta juomia Alkosta toisin kuin vielä 80- ja 90-lukujen taitteessa. Todennäköisesti selityksenä on tiukentunut myynnin valvonta. Alaikäiset hankkivat juomansa pääasiassa siten, että joku muu ostaa ne heille. Alkoholin välittäminen on laissa kielletty.

Graafi siitä, miten paljon alkoholia kulutetaan ja tuodaan ulkomailta.

Tiesitkö että,

  • Suomalaiset joivat  lähes 11 litraa puhdasta alkoholia henkeä kohti vuonna 2016.
  • Eniten alkoholia myydään kaupoissa, kioskeissa ja Alkossa.
  • Eniten kulutetaan olutta. Väkevien juomien osuus on laskussa.