fbpx

Alkoholipolitiikka

Kysymykset siitä, myydäänkö viiniä ruokakaupassa ja pitäisikö alkoholin verotusta nostaa vai laskea ovat osa alkoholipolitiikkaa. Suomessa alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjilleen, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia ja haittoja.

Alkoholilainsäädännön kehitykselle on EU-maissa ollut ominaista lupabyrokratian vähentäminen, paikallisen alkoholipolitiikan tukeminen, alkoholimainonnan rajoitusten terävöittäminen ja ikärajojen käyttö.

Keskimäärin alkoholilainsäädäntöä on viime vuosina pikemminkin tiukennettu kuin kevennetty EU-maissa. Laajemman Euroopan maiden alkoholilainsäädännön muutoksia koskevan selvityksen mukaan 2000-luvulla alkoholin saatavuutta on kiristetty 69 muutoksessa ja helpotettu 14 muutoksessa. Esimerkiksi Ranskassa anniskelulupaan kuuluu velvoite pitää myynnissä laajaa valikoimaa alkoholittomia juomia.

Saatavuus ja hinta avainasemassa

Suomessa alkoholipolitiikan keskeisiä välineitä ovat alkoholilainsäädäntö ja -verotus. Lainsäädännöllä pyritään rajoittamaan muun muassa alkoholin saatavuutta: Alkoholijuomia myydään vain yli 18-vuotiaille ja myös alkoholimyymälöiden lukumäärä on rajattu. Anniskeluoikeuksia ei myönnetä kaikille niitä anoville.

Alkoholiverotus puolestaan vaikuttaa alkoholituotteiden hintaan. Alkoholijuomien veroton matkustajatuonti EU-maista vapautui tammikuussa 2004, jolloin myös Suomessa laskettiin  alkoholiveroa  merkittävästi. EU:n laajentuminen toukokuussa 2004 lisäsi suomalaisten mahdollisuuksia tuoda maahan halpoja alkoholijuomia, ja se näkyy alkoholin kulutustilastoissa.

Väestön mielipiteet alkoholipolitiikasta

THL:n vuonna 2020 tekemän mielipidekyselyn mukaan 57 prosenttia väestöstä pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Vastaava luku oli  vuonna 2019 54 prosenttia. Tiukempaa alkoholipolitiikkaa kannatti 11 prosenttia ja väljempää alkoholipolitiikkaa  28 prosenttia.  Miehistä väljempää alkoholipolitiikkaa  37 prosenttia, naisista vastaavasti  18 prosenttia.

Mielipiteitä jakaa erityisesti se, missä viinejä pitäisi saada myydä. Vastaajista puolet (50 %) oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista, kun se vuonna 2019 oli 53 prosenttia. Jos tämä kuitenkin tarkoittaisi että myös väkeviä alkoholijuomia voisi myydä päivittäistavarakaupoissa, laskee viiniä kauppoihin haluavien osuus 25 prosenttiin.

Jos tämä kuitenkin tarkoittaisi sitä että myös väkeviä alkoholijuomia voisi myydä päivittäistavarakaupoissa, viiniä kauppoihin haluavien osuus laskee 28 prosenttiin. Vastaajien selvä enemmistö (88 %) pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena.

Tiesitkö että,

Tutkimusten mukaan alkoholihaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon
    toimintatapoja.