fbpx

Alkoholipolitiikka

Kysymykset siitä, myydäänkö viiniä ruokakaupassa ja pitäisikö alkoholin verotusta nostaa vai laskea ovat osa alkoholipolitiikkaa. Suomessa alkoholipolitiikan tarkoitus on vähentää alkoholin käyttäjilleen, heidän läheisilleen, muille ihmisille ja yhteiskunnalle aiheuttamia ongelmia ja haittoja.

Alkoholilainsäädännön kehitykselle on EU-maissa ollut ominaista lupabyrokratian vähentäminen, paikallisen alkoholipolitiikan tukeminen, alkoholimainonnan rajoitusten terävöittäminen ja ikärajojen käyttö.

Keskimäärin alkoholilainsäädäntöä on viime vuosina pikemminkin tiukennettu kuin kevennetty EU-maissa. Laajemman Euroopan maiden alkoholilainsäädännön muutoksia koskevan selvityksen mukaan 2000-luvulla alkoholin saatavuutta on kiristetty 69 muutoksessa ja helpotettu 14 muutoksessa. Esimerkiksi Ranskassa anniskelulupaan kuuluu velvoite pitää myynnissä laajaa valikoimaa alkoholittomia juomia.

Saatavuus ja hinta avainasemassa

Suomessa alkoholipolitiikan keskeisiä välineitä ovat alkoholilainsäädäntö ja -verotus. Lainsäädännöllä pyritään rajoittamaan muun muassa alkoholin saatavuutta: Alkoholijuomia myydään vain yli 18-vuotiaille ja myös alkoholimyymälöiden lukumäärä on rajattu. Anniskeluoikeuksia ei myönnetä kaikille niitä anoville.

Alkoholiverotus puolestaan vaikuttaa alkoholituotteiden hintaan. Alkoholijuomien veroton matkustajatuonti EU-maista vapautui tammikuussa 2004, jolloin myös Suomessa laskettiin  alkoholiveroa  merkittävästi. EU:n laajentuminen toukokuussa 2004 lisäsi suomalaisten mahdollisuuksia tuoda maahan halpoja alkoholijuomia, ja se näkyy alkoholin kulutustilastoissa.

Väestön mielipiteet alkoholipolitiikasta

THL:n vuonna 2023 tekemän mielipidekyselyn mukaan 53 prosenttia väestöstä pitää nykyisiä alkoholipoliittisia rajoituksia sopivina. Luku oli sama vuonna 2022.

Tiukempaa politiikkaa halusi yhdeksän prosenttia vastaajista. Väljempää alkoholipolitiikkaa kannatti 29 prosenttia suomalaisista eli saman verran kuin vuonna 2022. Miesten osuus tätä toivovista oli selkeästi suurempi (39 %) kuin naisten osuus (19 %).

Suomalaisten alkoholipoliittisia mielipiteitä jakaa erityisesti se, mistä viinejä pitäisi saada ostaa. Vuonna 2023 vajaa puolet vastaajista (48 %) oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Osuus oli alhaisempi kuin vuotta aiemmin, jolloin se oli 54 prosenttia.

Jos viinien mukana ruokakaupoissa myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia, laskee viiniä kauppoihin haluavien osuus 25 prosenttiin. Vuonna 2022 tämä osuus oli 29 prosenttia.

Vastaajien enemmistö (87 %) pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena. Vuonna 2022 vastaava luku oli 85 prosenttia.

Tiesitkö että,

Tutkimusten mukaan alkoholihaittoja voidaan vähentää tehokkaimmin

  • nostamalla alkoholin verotusta
  • rajoittamalla alkoholin mainontaa
  • monopolisoimalla alkoholin vähittäismyynti
  • rajoittamalla alkoholijuomien myyntiaikoja
  • tehostamalla rattijuopumuksen vastaista työtä
  • tehostamalla sosiaali- ja terveydenhuollon
    toimintatapoja.