Aiempaa harvempi haluaa viinit ruokakauppaan – yli puolet suomalaisista kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa

THL:n tammikuussa teettämän kyselyn mukaan alkoholipoliittiset mielipiteet ovat kiristyneet ja se näkyy erityisesti viinien myyntiä koskevissa asenteissa. Lisäksi valtaosa suomalaisista ei luota siihen, että ikärajan valvontaa alkoholin kotiinkuljetuksen yhteydessä voisi tehokkaasti valvoa.

”Kyselyn perusteella suomalaiset pitävät aiempaa yleisemmin nykyistä alkoholipolitiikkaa oikeasuhtaisena keinona rajoittaa alkoholin kulutusta ja siten myös ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja”, sanoo johtava asiantuntija Thomas Karlsson THL:stä.

THL:n kyselyn mukaan 57 prosenttia suomalaisista pitää nykyistä alkoholipolitiikkaa sopivana. Viime vuonna nykyisen alkoholipolitiikan kannalla oli 53 prosenttia vastaajista. Väljempää alkoholipolitiikkaa kannatti 26 prosenttia suomalaisista, kun viime vuonna vastaava osuus oli 29 prosenttia. Tiukempaa alkoholipolitiikkaa halusi 11 prosenttia vastaajista. Viime vuonna vastaava osuus oli yhdeksän prosenttia.

Vastaajista alle puolet, 44 prosenttia, oli sitä mieltä, että viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Viime vuonna vastaava osuus oli 48 prosenttia ja vuonna 2022 se oli 54 prosenttia. 

”Kahden vuoden aikana tapahtunut muutos väestön mielipiteessä on merkittävä. Viinien myymistä päivittäistavarakaupoissa kannattavien osuus on laskenut kymmenen prosenttiyksikköä vuodesta 2022”, Karlsson toteaa.

Väkevät alkoholijuomat halutaan pitää Alkossa

Näkökannat ovat tiukentuneet myös kysyttäessä mielipidettä viinien myynnistä, jos se tarkoittaisi samalla väkevien alkoholijuomien myyntiä päivittäistavarakaupoissa. Tässä tapauksessa enää 21 prosenttia vastaajista haluaisi viinit päivittäistavarakauppoihin. Viime vuonna vastaava osuus oli 25 prosenttia ja vuonna 2022 osuus oli 29 prosenttia.

Vastaajista 89 prosenttia pitäisi väkevien alkoholijuomien myynnin tulevaisuudessakin Alkon yksinoikeutena. Viime vuonna osuus oli 87 prosenttia vastaajista.

Alkoholin kotiinkuljetus mietityttää suomalaisia

Vastaajilta kysyttiin myös, luottavatko he siihen, että ikärajoja ja päihtyneille myynnin kieltoa voidaan tehokkaasti valvoa, jos alkoholijuomien kotiinkuljetus sallitaan esimerkiksi ruokalähettipalveluille. Vastaajista 75 prosenttia ei luota tähän lainkaan tai melko vähän, kun taas 22 prosenttia vastaajista luottaa tähän melko paljon tai täysin.

”Kokonaisuudessaan väestön alkoholipoliittiset mielipiteet ovat tiukentuneet, ja ikärajojen kannatus ylipäätään on suurta. Siksi on varsin ymmärrettävää, että myös kotiinkuljetuksen valvonnan toteutumiseen suhtaudutaan epäillen”, Karlsson arvioi.

Lähde
THL (14.2.2024): THL:n kysely: Yli puolet suomalaisista kannattaa nykyistä alkoholipolitiikkaa – aiempaa selvästi harvempi haluaa viinit ruokakauppaan