Verkostot

Suomen ASH koordinoi Savuton Suomi 2030 ja Järjestöjen nikotiiniton Suomi eli JÄNIS-verkostoa. Verkostojen työn rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

Savuton Suomi 2030 -verkosto

Savuton Suomi -verkoston toiminnan tavoitteena on tukea yhteistyössä tupakkalain tavoitetta, joka on tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen vuoteen 2030 mennessä.

Tupakka on edelleen merkittävä ennenaikaisten, mutta estettävissä olevien kuolemien aiheuttaja.  Se on myös keskeinen tekijä väestöryhmien välisissä terveyseroissa. Kuitenkin savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamisen kannalta on ratkaisevaa, miten myös uusien nikotiinituotteiden käytön yleistyminen torjutaan. Tieteellinen näyttö nikotiinista osoittaa, että nikotiini on erittäin myrkyllinen hermomyrkky, joka vaikuttaa laaja-alaisesti aiheuttaen sairautta monissa elimissä ja elintoiminnoissa sekä merkittävää riippuvuutta. Nuoruudessa tapahtuva altistuminen nikotiinille vaikuttaa aivojen rakenteeseen ja toimintaan pitkäaikaisesti.

Verkoston toiminta käynnistyi vuonna 2008. Tällä hetkellä verkostossa on mukana 26 tahoa, jotka kaikki edistävät savuttomuutta ja nikotiinittomuutta monin eri tavoin omassa toiminnassaan. Verkoston puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Kari Reijula.

Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JÄNIS) -verkosto

JÄNIS -verkoston yhteistyön tavoitteena on edistää ja arvioida savuttomuus-/nikotiinittomuustyötä tekevien järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja toiminnan vaikuttavuutta.

JÄNIS-verkoston toiminnan ensisijaisena tavoitteena on, että vuoteen 2030 mennessä – tupakkalain tavoitteen mukaisesti – enintään viisi prosenttia työikäisestä väestöstä käyttää tupakka- tai muita nikotiinituotteita. Lisäksi tavoitteena on tukea ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain toimeenpanoa. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä, verkostoitumista ja kumppanuutta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

JÄNIS-verkostossa toimivien järjestöjen toiminnan ja hankkeiden tavoitteet on jaoteltu kolmeen alatavoitteeseen.

Verkoston jäsenet: EHYT ry, Filha ry, Hengitysliitto ryPohjois-Karjalan kansanterveyden keskus, Savuton Suomi 2030 -verkosto, Suomen ASH ry, Syöpäjärjestöt