fbpx

JÄNIS-verkosto

Järjestöjen nikotiiniton Suomi (JÄNIS) -verkosto edistää tupakkalain tavoitetta nikotiinittomasta Suomesta. Samalla se tukee ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä annetun lain toimeenpanoa. Verkoston tavoitteena on tehostaa savuttomuustyötä tekevien järjestöjen keskinäistä tiedonvaihtoa ja toiminnan vaikuttavuutta.

JÄNIS-verkosto kokoaa yhteen jäsentensä tekemän nikotiinittomuuteen liittyvän työn sekä arvioi ja kehittää yhteistyötä. Verkoston toimintasuunnitelma kattaa kaikki tupakka- ja muut ei-lääkkeelliset nikotiinipitoiset tuotteet.

Verkostoa koordinoi Suomen ASH ry ja sen toiminnan rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla.

Verkoston tavoite

Toimintakauden 2017-2020 tavoite on, että nikotiinituotteita käyttää vuonna 2020 enintään kahdeksan prosenttia aikuisväestöstä ja viisi prosenttia 15-18-vuotiaista nuorista. Päämäärä on, että vuoteen 2030 mennessä – tupakkalain tavoitteen mukaisesti –  enintään viisi prosenttia työikäisestä väestöstä käyttää tupakka- tai muita nikotiinituotteita.

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää yhteistyötä, verkostoitumista ja kumppanuutta yhteiskunnan eri toimijoiden kanssa.

Toiminta 2017-2020

1. Lisätään tietoisuutta nikotiiniriippuvuudesta, sen seurauksista ja tarvittavista toimista.

Viestinnän tavoitteena on kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen vaikuttamalla tupakointiin ja nikotiinituotteisiin liittyviin käsityksiin sekä ehkäisemällä ja vähentämällä niiden käyttöä. Viestintätavat ja sisältö valitaan kohderyhmän perusteella. Yksittäisten hankkeiden viestit yhdistetään yleiseen teemaan. Viestinnässä otetaan huomioon kohderyhmien kulttuurit ja arvomaailmat sekä tiedon saattaminen osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

2. Ehkäistään nikotiinituotteiden käyttöä.

Nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn pääkohderyhmät ovat lapset ja nuoret. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin elämänvaiheisiin, joissa tiedetään nikotiinituotteiden käytön aloittamisriskin olevan erityisen suuri, kuten alakoulun lopussa ja yläkoulussa. Keskeisiä kohderyhmiä tupakoimattomuuden edistämisessä ovat myös ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat nuoret sekä maahanmuuttajanuoret. Toimenpiteitä suunnataan myös nikotiinituotteita, kuten nuuskaa ja sähkösavuketta, käyttäville nuorille.

3. Tuetaan ja edistetään nikotiinituotteiden käytön lopettamista.

Tavoitteena on kannustaa nikotiinia käyttäviä henkilöitä käytön lopettamiseen ja tarjota asiakaslähtöisesti monipuolista apua, tukea ja neuvontaa. Huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin, joiden nikotiinituotteiden käyttö on runsasta ja jotka tarvitsevat erityistä tukea.