Jänis-verkoston alatavoitteet

1. Lisätään tietoisuutta nikotiiniriippuvuudesta, sen seurauksista ja tarvittavista toimista

Viestinnän tavoitteena on kulttuurisen ja sosiaalisen muutoksen aikaansaaminen vaikuttamalla tupakointiin ja nikotiinituotteisiin liittyviin käsityksiin sekä ehkäisemällä ja vähentämällä niiden käyttöä. Viestinnässä otetaan huomioon kohderyhmien kulttuurit ja arvomaailmat sekä tiedon saattaminen osaksi yhteiskunnallista keskustelua.

2. Ehkäistään nikotiinituotteiden käyttöä

Nikotiinituotteiden käytön ehkäisyn pääkohderyhmät ovat lapset ja nuoret. Erityistä huomiota kiinnitetään niihin elämänvaiheisiin, joissa tiedetään nikotiinituotteiden käytön aloittamisriskin olevan erityisen suuri, kuten alakoulun lopussa ja yläkoulussa. Keskeisiä kohderyhmiä tupakoimattomuuden edistämisessä ovat myös ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevat, ilman opiskelu- ja työpaikkaa olevat nuoret sekä maahanmuuttajanuoret. Aikuisten nikotiinittomuus toimii nuorille mallina.

3. Tuetaan ja edistetään nikotiinituotteiden käytön lopettamista

Tavoitteena on kannustaa nikotiinia käyttäviä henkilöitä käytön lopettamiseen ja tarjota asiakaslähtöisesti monipuolista apua, tukea ja neuvontaa. Huomiota kiinnitetään niihin ryhmiin, joiden nikotiinituotteiden käyttö on runsasta ja jotka tarvitsevat erityistä tukea.