fbpx

Kehitys Suomessa selkokielellä

Tupakan myynti tuo valtiolle verotuloja. Suomen virallinen tupakkapolitiikka keskittyi 1960-luvulle saakka siihen, että valtion verotulot lisääntyvät. Lisäksi tupakan valmistamisen ja myymisen piti olla kannattavaa. Tupakan kulutus kasvoi, ja samalla myös nämä päämäärät toteutuivat.

Kun tupakan terveysvaarat tulivat tutummiksi, eduskunta alkoi vaatia, että myös ne otetaan huomioon. Parhaiten terveyshaittojen vähentäminen tuli esiin tupakkalaissa, joka hyväksyttiin vuonna 1976.

Tupakoinnin haitat miljoonia euroja

Tupakkalain voimaantulon jälkeen tupakointi on vähentynyt. Tupakoinnin väheneminen parantaa ihmisten terveyttä. Siitä huolimatta tarvitaan lisätyötä, että saavutetaan lopullinen tavoite, savuton Suomi 2030.

Tupakkalain tavoitteena on, että hyvin harva käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita vuonna 2030. Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että kaikkien yhteiskunnan eri tahojen täytyy olla mukana tässä työssä.

Tupakan haittojen korjaaminen maksaa yhteiskunnalle paljon. Suomessa asiaa on tutkinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Sen mukaan tupakoinnista johtuvat kuolemat, sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet ja tupakkatauot tulevat kalliiksi. Tupakoinnista aiheutuvat haitat yhteiskunnalle olivat arviolta 1,3 miljardia euroa vuonna 2020.

Kohti savuttomuutta

Suomen tupakkapolitiikassa tapahtui muutos vuonna 2010. Silloin tupakkalain tavoitteeksi määriteltiin, että tupakkatuotteiden käyttö loppuu. Sitä ennen tavoitteena oli ollut tupakoinnin vähentäminen. Myöhemmin tavoitetta laajennettiin niin, että tavoitteena on myös muiden nikotiinituotteiden, kuten nuuskan ja sähkötupakan käytön loppuminen.

Toive savuttomasta Suomesta on täysin mahdollinen. Tavoitteen saavuttamista tukee se, että suomalaiset arvostavat savutonta elinympäristöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on ehdottanut keinoja, joilla tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden käyttö loppuu vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä on katsonut, että työn savuttoman Suomen toteutumiseksi pitää jatkua kaikilla hallituskausilla vuoteen 2030 saakka.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän suunnitelmasta.

Videolla Unelmien ehdokas 2030

Suomen ASH:n unelmien ehdokas kiittää kannatuksestaan kaikissa vaaleissa. Ehdokas on savuttoman ja nikotiinittoman Suomen asialla, videolla aiheinaan parveketupakointi, nuorten harrastustoiminta ja Savuton Suomi 2030. Samaa toivomme todellisilta, esimerkiksi eduskuntaan valituilta päättäjiltä.

Mitä on tupakkapolitiikka?

Tupakkapolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla

  • ehkäistään tupakkatuotteiden
    käytön aloittamista
  • ehkäistään nikotiinista johtuvan
    riippuvuuden syntymistä
  • edistetään tupakkatuotteiden
    käytön lopettamista.

Lisäksi tavoitteena on suojella ihmisiä, että he eivät joudu hengittämään tupakan savua.

Tupakkapolitiikan tavoite on, että tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden käyttö loppuu.

Tupakkapolitiikkaa ohjaa ja johtaa sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Lisää tietoa

Finlex voimassa oleva: Tupakkalaki
STM (31.1.2023): Tupakka ja nikotiinipolitiikan kehittäminen: Työryhmän toimenpide-ehdotukset 2023 (pdf)
Social- och hälsovårdsministeriet (12.4.2023): Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken: Åtgärdsförslag av arbetsgruppen 2023 (pdf)
The Ministry of Social Affairs and Health (12.4.2023): Development of tobacco and nicotine policy : Proposals for action by the working group 2023 (pdf)
THL: Tupakkatilasto 2021 (pdf)