Tupakkapolitiikka tuo valtiolle verotuloja, ja 1960-luvulle saakka Suomen virallinen tupakkapolitiikka keskittyikin valtion veroluonteisten tulojen lisäämiseen ja tupakan tuotannon sekä markkinoinnin kannattavuuden varmistamiseen. Tupakan kulutuksen kasvu toteutti samanaikaisesti näitä molempia päämääriä.

Kun tupakan terveysvaarat tulivat tutummiksi, eduskunta alkoi edellyttää myös kansanterveydellisten vaikutusten huomioon ottamista. Näkyvimmin tupakkapolitiikan kansanterveydelliset tavoitteet tulivat esiin vuonna 1976 hyväksytyssä tupakkalaissa.

Haitat miljoonia

Tupakkalain voimaantulon jälkeen savuttomuus on edennyt askel askeleelta. Tupakkatuotteiden käytön asteittaiseen loppumiseen tähtäävien toimijoiden yhteistyö on tuottanut tulosta, mutta savuton Suomi 2030 -tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan lisätyötä ja kaikkien yhteiskunnan tahojen osallistumista.

Tämä on paitsi kansanterveydellinen, myös kansantaloudellinen kysymys: Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen laskelmien mukaan tupakointikuolemat, työkyvyttömyyseläkkeet, sairauspoissaolot ja tupakkatauot aiheuttavat laskutavasta riippuen 840–930 miljoonan euron kustannukset. Tupakoinnista yhteiskunnalle aiheutuvat haitat ovat kokonaisuudessaan arviolta 1,5 miljardia euroa joka vuosi.

Kohti savuttomuutta

Suomessa tupakkapolitiikassa tapahtui käänne vuonna 2010, kun silloisen tupakkalain (693/1976) tavoitteeksi määriteltiin tupakkatuotteiden käytön loppuminen (1 § 2 mom.) eli niin sanottu endgame-ajettelu. Siihen saakka tavoitteena oli ollut tupakoinnin vähentäminen. Myöhemmin tavoitetta laajennettiin kattamaan myös muiden nikotiinituotteiden käytön loppuminen. Visio savuttomasta  ja nikotiinittomasta Suomesta on täysin mahdollinen, sillä suomalaiset arvostavat savutonta elinympäristöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ehdotti keväällä 2018 jättämässään mietinnössä keinoja, joilla tupakka- ja muiden nikotiinituotteiden käyttö Suomessa loppuisi vuoteen 2030 mennessä. Työryhmä esitti, että sen ehdotettuja toimia alettaisiin toteuttaa järjestelmällisesti  seuraavan vaalikauden alussa vuonna 2019. Savuttoman Suomen eteen tehtävän työn olisi työryhmän mukaan jatkuttava suunnitelmallisesti myös seuraavilla hallituskausilla.

Tiivistelmä tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän esityksestä

Tiesitkö että,

  • Endgamella tarkoitetaan tavoitetta, joka tähtää tupakkatuotteiden käytön loppumiseen.
  • Termiä käytettiin ensimmäisen kerran 2000-luvun alussa tupakkapolitiikan tulevaisuutta pohtivissa artikkeleissa.
  • Endgame otettiin Suomen tupakkalain tavoitteeksi vuonna 2010.
  • Kansainvälisesti endgame-ajattelu on yleistynyt voimakkaasti  2010-luvulla.