fbpx

Kehitys Suomessa selkokielellä

Tupakan myynti tuo valtiolle verotuloja. Suomen virallinen
tupakkapolitiikka keskittyi 1960-luvulle saakka siihen,
että valtion verotulot lisääntyvät. Lisäksi tupakan
valmistamisen ja myymisen piti olla kannattavaa.
Tupakan kulutus kasvoi, ja samalla myös
nämä päämäärät toteutuivat.

Kun tupakan terveysvaarat tulivat tutummiksi,
eduskunta alkoi vaatia, että myös ne otetaan huomioon.
Parhaiten terveyshaittojen vähentäminen tuli esiin
tupakkalaissa, joka hyväksyttiin vuonna 1976.

Tupakoinnin haitat miljoonia euroja

Tupakkalain voimaantulon jälkeen tupakointi on vähentynyt.
Tupakoinnin väheneminen parantaa ihmisten terveyttä.
Siitä huolimatta tarvitaan lisätyötä, että saavutetaan
lopullinen tavoite, savuton Suomi 2030.

Tupakkalain tavoitteena on, että hyvin harva käyttää
tupakka- tai nikotiinituotteita vuonna 2030.
Tavoitteeseen pääseminen edellyttää, että kaikkien
yhteiskunnan eri tahojen täytyy olla mukana tässä työssä.

Tupakan haittojen korjaaminen maksaa yhteiskunnalle paljon.
Suomessa asiaa on tutkinut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Sen mukaan tupakoinnista johtuvat kuolemat,
sairauspoissaolot, työkyvyttömyyseläkkeet ja tupakkatauot
tulevat kalliiksi.
Tupakoinnista aiheutuvat haitat yhteiskunnalle
olivat arviolta 1,3 miljardia euroa vuonna 2020.

Kohti nikotiinittomuutta

Suomen tupakkapolitiikassa tapahtui muutos vuonna 2010.
Silloin tupakkalain tavoitteeksi määriteltiin,
että tupakkatuotteiden käyttö loppuu. Sitä ennen
tavoitteena oli ollut tupakoinnin vähentäminen.
Myöhemmin tavoitetta laajennettiin niin,
että tavoitteena on myös muiden nikotiinituotteiden,
kuten nuuskan ja sähkötupakan käytön loppuminen.

Toive savuttomasta Suomesta on täysin mahdollinen.
Tavoitteen saavuttamista tukee se,
että suomalaiset arvostavat savutonta elinympäristöä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on ehdottanut
keinoja, joilla tupakkatuotteiden ja muiden
nikotiinituotteiden käyttö loppuu vuoteen 2030 mennessä.
Työryhmä on katsonut, että työn savuttoman Suomen
toteutumiseksi pitää jatkua kaikilla hallituskausilla
vuoteen 2030 saakka.

Lue lisää sosiaali- ja terveysministeriön työryhmän suunnitelmasta.

Lue myös Tupakka- ja nikotiinipolitiikan asiantuntijoiden näkemyksiä (ei selkokielellä)

Videolla Unelmien ehdokas 2030

Suomen ASH:n unelmien ehdokas kiittää kannatuksestaan
kaikissa vaaleissa. Ehdokas on savuttoman ja nikotiinittoman
Suomen asialla, videolla aiheinaan parveketupakointi,
nuorten harrastustoiminta ja Savuton Suomi 2030.
Samaa toivomme todellisilta,
esimerkiksi eduskuntaan valituilta päättäjiltä.

Mitä on tupakkapolitiikka?

Tupakkapolitiikalla tarkoitetaan toimenpiteitä, joilla

  • ehkäistään tupakkatuotteiden
    käytön aloittamista
  • ehkäistään nikotiinista johtuvan
    riippuvuuden syntymistä
  • edistetään tupakkatuotteiden
    käytön lopettamista.

Lisäksi tavoitteena on suojella ihmisiä, että he eivät joudu hengittämään tupakan savua.

Tupakkapolitiikan tavoite on, että tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinituotteiden käyttö loppuu.

Tupakkapolitiikkaa ohjaa ja johtaa sosiaali- ja terveysministeriö.

 

Saavutetaanko tavoite?

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tutkijoiden tekemä analyysi osoittaa, etteivät nykyiset toimet riitä tavoitteen saavuttamiseksi, vaan tarvitaan lisää tupakkapoliittisia toimia.

Tutkijat esittävät mm. tupakka- ja nikotiinituotteiden hinnankorotusten toteuttamista nykyistä nopeammin, ostoikärajan nostamista 20 ikävuoteen sekä muita tarjonnan vähentämiseen liittyviä toimia, kuten myyntipaikkojen tuntuvaa vähentämistä.

Lue lisää: THL (2023): Saavutetaanko tupakkalain tavoite? Mallinnustutkimus aikuisväestössä

Lue myös: Tobacco Control (2020): Strategies and barriers to achieving the goal of Finland’s tobacco endgame (vain englanniksi)

 

Lisää tietoa

Finlex voimassa oleva: Tupakkalaki
STM (31.1.2023): Tupakka ja nikotiinipolitiikan kehittäminen: Työryhmän toimenpide-ehdotukset 2023 (pdf)
Social- och hälsovårdsministeriet (12.4.2023): Utveckling av tobaks- och nikotinpolitiken: Åtgärdsförslag av arbetsgruppen 2023 (pdf)
The Ministry of Social Affairs and Health (12.4.2023): Development of tobacco and nicotine policy : Proposals for action by the working group 2023 (pdf)
THL: Tupakkatilasto 2021 (pdf)