Työpaikat

Tupakkalain keskeinen lähtökohta on, ettei kukaan altistu ympäristön tupakansavulle työpaikalla. Tämä koskee kaikkia työpaikkoja.

Tupakkalain (74 §) mukaan tupakointi on kielletty ”rakennuksen, kulkuneuvon tai muun vastaavan paikan sisätiloissa, jotka ovat yleisön tai työntekijöiden käytettävissä taikka elinkeinotoiminnassa tuotettujen tai julkisten palvelujen tarjoamista varten asiakkaiden käytettävissä.”

Tupakointikiellot koskevat myös  sähkösavukkeiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden käyttöä. Työpaikkojen sisätiloissa olevien tupakointitilojen (76 §) tulee täyttää samat vaatimukset kuin ravintoloiden tupakointitilojen. Muun muassa tupakointitilan poistoilma tulee johtaa ulos tupakointitilasta eikä sitä saa käyttää kierrätysilmana.

Perhepäivähoitoon käytettäviä sisätiloja lukuun ottamatta tupakointikielto ei koske kodeissa tapahtuvaa työtä eikä myöskään työtilaa, joka on yksinomaan saman perheen jäsenten ja muiden samassa taloudessa asuvien käytössä. Siksi esimerkiksi vanginvartijat, siivoojat, lähihoitajat ja sosiaalialan ohjaajat voivat edelleen altistua työssään tupakansavulle.

Oppilaitokset

Tavoiteltaessa savutonta Suomea on tärkeää, etteivät nuoret aloittaisi tupakointia. Oppilaitoksilla on tässä tärkeä rooli.

Tupakointi on kielletty päiväkotien sekä esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa.  Tupakointikielto koskee myös sähkösavukkeita ja savuttomia tupakkatuotteita kuten nuuskaa.

Oppilaitoksen käytössä olevalla ulkoalueella tarkoitetaan oppilaitoksen hallitsemia kiinteistöjä. Tupakointikielto koskee oppilaita ja oppilaitoksen henkilökuntaa sekä ulkopuolisia vierailijoita.

Oppilaitoksen johdon tulee tiedottaa henkilöstölleen ja oppilailleen tupakointikielloista. Lisäksi koulun tulee ohjeistaa henkilöstöä puuttumaan tupakointikieltojen rikkomiseen. Käytännössä tällä tarkoitetaan erilaisia oppilashuollollisia toimenpiteitä sekä kurinpitokeinoja.

Kielto voimassa ympäri vuorokauden

Tupakointikielto on voimassa kaikkina aikoina, myös iltaisin ja loma-aikoina. Oppilaitos ei kuitenkaan vastaa tupakointikieltojen noudattamisen valvonnasta toiminta-aikansa ulkopuolella. Myös tupakkatuotteiden myynti päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä niiden ulkoalueilla on kiellettyä.

Tupakkalain mukaan oppilas, joka oppilaitoksen johdon huomautuksesta huolimatta jatkaa tupakointisäännösten rikkomista, on mahdollista tuomita tupakointirikkomuksesta sakkoon. Sakko määrätään koulun johdon ilmoituksesta.

 

Työtä savutta

”Palkitsevinta on ollut, kun yksittäiset työntekijät ovat tulleet kertomaan, että työpaikan savuttomuus on kannustanut heitä lopettamaan tupakoinnin.”

Työsuojelupäällikkö Markku Uschanoff, Paroc Group Oy, Savuton työpaikka on jokaisen etu (Savuton Suomi 2030)

 

 

Lisää tietoa

Tupakkalaki (74§, 75§, 76§)