Tupakointi on merkittävin ehkäistävissä oleva kansantautien riskitekijä, mutta tupakkatuotteita markkinoidaan silti yhä positiivisilla mielikuvilla. Tupakkateollisuuden markkinointi perustuu valehteluun ja salaamiseen: lähes koko 1900-luvun ajan teollisuus kielsi, että tupakointi aiheuttaa riippuvuutta ja on vaaraksi terveydelle. Tämä paljastuu tupakkayhtiöiden sisäisistä asiakirjoista.

Kun saatiin yhä vankempaa tietoa tupakkatuotteiden käytön terveysvaaroista, tupakkamainontaa alettiin rajoittaa tai se kiellettiin kokonaan. Suomessa tupakkamainonta kiellettiin lailla vuonna 1978.

Markkinointi hienovaraistuu

Tupakkateollisuus on etsinyt ja etsii  jatkuvasti uusia markkinointikeinoja. Mainontakieltojen yleistyessä esimerkiksi tupakkapakkauksista on tullut tärkeitä markkinointikanavia. Lue lisää.

Tupakkatuotteiden kulutuksen kannalta markkinointi ja myyninedistäminen on erittäin tärkeää.  Kuten muidenkin tuotteiden kohdalla, markkinoinnin avulla pyritään saamaan uusia kuluttajia.  Tupakkatuotteiden markkinoinnin kohderyhmänä ovat erityisesti lapset ja nuoret, koska valtaosa säännöllisesti tupakkatuotteita käyttävistä aloittaa sen alle 18-vuotiaana.

Tupakkamainonnassa ei yleensä myydä suoraan itse tuotetta, vaan luodaan mielikuvia siitä, mitä tuotetta käyttämällä voisi saada. Nykyaikaisessa digitaalisessa viestinnässä markkinointi on entistä hienovaraisempaa ja vaikeasti havaittavaa.  Markkinoinnissa ei ymmärrettävästi tuoda esille terveysvaaroja tai niitä vähätellään.

Elokuvat

Tupakoinnilla elokuvissa on tutkitusti vaikutusta nuorten  tupakoinnin aloittamiseen ja tupakointiin.  Elokuvissa, näytelmissä, musiikkivideoilla ja televisiossa tupakointi ja tupakkatuotteet esitetään luonnollisena osana itse tarinaa. Vaikka todellisessa elämässä tupakointi on vähentynyt, elokuvissa tavanomaista runsaampi tupakointi on yleistä. Elokuvilla on pitkä elinkaari (mm. televisio-oikeudet, sähköinen ja mobiililevitys), mikä mahdollistaa tupakoivien roolimallien ja tupakkatuotteiden näkymisen, jotta kiinnostus tuotteisiin säilyy.

Valtaosa Suomessa näytettävistä elokuvista tulee Hollywoodista, jonka vaikutuspiirissä ovat monet muutkin maat. Vuodesta 2002 vuoteen 2018 melkein puolet suosituimmista amerikkalaisista elokuvista oli sallittu lapsille ja 56 %:ssa niistä tupakoitiin tai esitettiin tupakkatuotteiden käyttöä.

Elokuvissa tupakointikohtauksien näkemisen  ja  nuorten tupakoinnin aloittamisen välillä on todettu tutkimuksissa  syy-yhteys. Tämän vuoksi nuorille sallituissa elokuvissa esiintyvän tupakoinnin ja tupakkatuotteiden näkymisen vähentäminen ehkäisisi nuorten tupakoinnin aloittamista. Myös Maailman terveysjärjestö WHO ajaa tupakointia sisältäviin elokuviin alaikäisiä koskevaa  ikärajoitusta. Lue lisää elokuvatupakoinnista

Sosiaalinen media

Tupakkayritykset hyödyntävät markkinoinnissaan myös sosiaalista mediaa, kuten Instagram, Facebook ja Twitter. Amerikkalaisen Campaign for Tobacco-Free Kids -järjestön tekemän tutkimuksen mukaan  tupakkayhtiöt maksavat suosituille sosiaalisen median vaikuttajille, joilla on  suuri määrä seuraajia,  jotta nämä lähettävät kuvia savukkeista ja tupakoinnista omalta tililtään.

Tupakkayritykset järjestävät myös tupakkamerkkien sponsoroimia juhlia ja kilpailuja. Ne kannustavat tilaisuuksiin osallistuvia lähettämään tietoja sosiaalisen median tileilleen. Vaikuttajia  taas kehotetaan sisällyttämään savukkeita mainostavat hashtagin sosiaalisen median viesteihin.

Tiesitkö että,

  • Tupakkamainonta kiellettiin Suomessa tupakkalaissa jo vuonna 1978.
  • Tupakkalain (68§) mukaan ”Tupakkatuotetta, tupakan vastiketta, tupakointivälinettä, tupakkajäljitelmää, sähkösavuketta tai nikotiininestettä ei saa markkinoida”.
  • Tupakkayritykset hyödyntävät elokuvia ja sosiaalista mediaa nuoriin kohdistuvassa markkinoinnissaan.