fbpx

Tupakointi ravintoloissa selkokielellä


Ravintoloiden savuttomuus suojaa työntekijöitä ja asiakkaita. Ravintolatupakoinnin kieltämistä koskeva lakimuutos tuli voimaan kesäkuun alussa 2007. Siirtymäajan jälkeen vuonna 2009 ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet tulivat savuttomiksi.

Vuonna 2015 valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan ravintoloiden henkilökunta on hyötynyt tuntuvasti ravintolatupakoinnin loppumisesta. Muun muassa hengitystie- ja silmäoireiden määrä putosi neljäosaan tupakkalain muutoksen jälkeen.

Terassisavujen pysyttävä ulkona

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty kaikissa ravintoloissa. Jos ravintoloitsija haluaa sallia tupakoinnin ulkona olevalla tarjoilualueella (terassilla), hänen on huolehdittava siitä, ettei tupakansavu kulkeudu avoimen ikkunan, oven tai ilmanvaihdon kautta sisätiloihin.

Terassitupakoinnin yhteydessä on otettava huomioon lisäksi tupakkalain sisä- ja ulkotilamääritelmät. Terassi katsotaan ulkotilaksi, jos vähintään kaksi sivua on jätetty avonaiseksi. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä kunnan tupakkavalvontaviranomaiseen (yleensä terveystarkastaja).

Tupakointitilassa ei saa työskennellä

Ravintolan ja muun ravitsemusliikkeen on mahdollista järjestää erillinen tupakointitila (76§, 77§), joka on tarkoitettu lyhytaikaista pistäytymistä varten. Tila on tarkoitettu vain tupakointiin eikä ruoan ja juoman tarjoilu tai nauttiminen tupakointitilassa ole sallittua, sama koskee ajanvietepelejä ja muuta vastaavaa toimintaa.

Tupakointitilassa ei myöskään saa työskennellä, lukuun ottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen sekä turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. Tupakointitilan siivous on sallittu vasta sen jälkeen, kun se on tuuletettu huolellisesti.

 

Jos  tupakointi on sallittua ulkona olevalla tarjoilualueella (terassilla), tupakansavu  ei saa kulkeutua avoimen ikkunan, oven tai ilmanvaihdon kautta sisätiloihin.

Terassi katsotaan ulkotilaksi, jos vähintään kaksi sivua on jätetty avonaiseksi.

Lisää tietoa

Voimassa oleva Tupakkalaki (74§, 76§, 77§)
The Impact of Tobacco Legislation on restaurant workers´ exposure to tobacco smoke in Finland. Helsingin yliopisto 2015.