fbpx

Tupakointi ravintoloissa


Ravintoloiden savuttomuus suojaa työntekijöitä ja asiakkaita. Ravintolatupakoinnin
kieltämistä koskeva lakimuutos tuli voimaan kesäkuun alussa 2007. Siirtymäajan jälkeen
vuonna 2009 ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet tulivat savuttomiksi.

Vuonna 2015 valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan ravintoloiden henkilökunta on hyötynyt
tuntuvasti ravintolatupakoinnin loppumisesta. Muun muassa hengitystie- ja silmäoireiden määrä
putosi neljäosaan tupakkalain muutoksen jälkeen.

Terassisavujen pysyttävä ulkona

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty kaikissa ravintoloissa. Jos ravintoloitsija haluaa sallia
tupakoinnin ulkona olevalla tarjoilualueella (terassilla), hänen on huolehdittava siitä,
ettei tupakansavu kulkeudu avoimen ikkunan, oven tai ilmanvaihdon kautta sisätiloihin.

Terassitupakoinnin yhteydessä on otettava huomioon lisäksi tupakkalain sisä- ja ulkotilamääritelmät.
Terassi katsotaan ulkotilaksi, jos vähintään kaksi sivua on jätetty avonaiseksi. Epäselvissä tapauksissa
voi ottaa yhteyttä kunnan tupakkavalvontaviranomaiseen (yleensä terveystarkastaja).

Tupakointitilassa ei saa työskennellä

Ravintolan ja muun ravitsemusliikkeen on mahdollista järjestää erillinen tupakointitila (76§, 77§),
joka on tarkoitettu lyhytaikaista pistäytymistä varten. Tila on tarkoitettu vain tupakointiin eikä ruoan
ja juoman tarjoilu tai nauttiminen tupakointitilassa ole sallittua, sama koskee ajanvietepelejä ja
muuta vastaavaa toimintaa.

Tupakointitilassa ei myöskään saa työskennellä, lukuun ottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen
sekä turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. Tupakointitilan siivous on sallittu vasta
sen jälkeen, kun se on tuuletettu huolellisesti.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä
ehdottaa, (ei selkokielellä)
että ”Ravitsemisliikkeissä tapahtuvaan tupakointiin puututaan poistamalla tupakkalaista mahdollisuus ravitsemisliikkeiden tupakointitiloihin sekä kieltämällä tupakointi ravitsemisliikkeiden terasseilla.”

Katso myös (eri selkokielellä):

Finlex: Tupakkalaki (74§, 76§, 77§)
Helsingin yliopisto (2015): The Impact of Tobacco Legislation on restaurant workers´ exposure to tobacco smoke in Finland