Ravintoloiden savuttomuus suojaa työntekijöitä ja asiakkaita. Ravintolatupakoinnin kieltämistä koskeva lakimuutos tuli voimaan kesäkuun alussa 2007. Siirtymäajan jälkeen vuonna 2009 ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet tulivat savuttomiksi.

Vuonna 2015 valmistuneen väitöstutkimuksen mukaan ravintoloiden henkilökunta on hyötynyt tuntuvasti ravintolatupakoinnin lopettamisesta. Muun muassa hengitystie- ja silmäoireiden määrä on pudonnut neljäosaan tupakkalain muutoksen jälkeen.

Terassisavujen pysyttävä ulkona

Tupakkalain mukaan tupakointi on kielletty kaikissa ravintoloissa riippumatta tarjoilutilan koosta tai anniskeluoikeuksista. Jos ravintoloitsija haluaa sallia ulkona olevalla tarjoilualueella (terassilla) tupakoinnin, on hänen huolehdittava siitä, ettei tupakansavu kulkeudu avoimen ikkunan, oven tai ilmanvaihdon kautta sisätiloihin.

Terassitupakoinnin yhteydessä on otettava huomioon lisäksi tupakkalain sisä- ja ulkotilamääritelmät. Terassi katsotaan ulkotilaksi, jos vähintään kaksi sivua on jätetty avonaiseksi. Epäselvissä tapauksissa voi ottaa yhteyttä kunnan tupakkavalvontaviranomaiseen (yleensä terveystarkastaja).

Tupakointitilassa ei saa työskennellä

Ravintolan ja muun ravitsemusliikkeen on mahdollista järjestää erillinen tupakointitila (76§, 77§), joka on tarkoitettu lyhytaikaista pistäytymistä varten. Tila on tarkoitettu vain tupakointiin, joten ruoan ja juoman tarjoilu ja nauttiminen tupakointitilassa on kielletty, samoin ajanvietepelit ja muu vastaava toiminta.

Tupakointitilassa ei myöskään saa työskennellä, lukuun ottamatta järjestyksen, palo- ja pelastustoimen sekä turvallisuuden kannalta välttämätöntä työskentelyä. Tupakointitilan siivous on sallittu vasta sen jälkeen, kun se on tuuletettu huolellisesti.

Nuoret hyötyvät

”Varsinkin nuorten tupakointikokeilut ovat oleellisesti vähentyneet. Jos tupakointi ei ole sallittua ravintoloissa, myös tupakointiin liittyvät aloituskokeilut jäävät tekemättä.”
Helsingin yliopiston professori Kari Reijula.
Lähde: YLE