fbpx

Tupakkapolitiikan suunnitelma selkokielellä

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on,
että tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden käyttö
loppuu Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä
on julkistanut tiekartan eli suunnitelman,
jolla tähän tavoitteeseen päästään.
Ministeriö asetti työryhmän vuonna 2022,
ja työryhmä julkisti ehdotuksensa vuonna 2023.

Tupakanpolttoa ja nikotiinituotteiden käyttöä
on jo rajoitettu monella tavalla.
Työryhmä haluaa uudessa suunnitelmassa
rajoittaa sitä lisää.

Työryhmä korosti,
että sen ehdotukset ovat vain välivaihe.
Jokaisen hallituksen täytyy arvioida
tavoitteen toteutumista ja esittää toimia,
joita tavoitteeseen pääsy vaatii.
Toimenpiteet täytyy kirjata
aina uuteen hallitusohjelmaan.

Keskeiset ehdotukset

Veronkorotuksia täytyy jatkaa

Työryhmä ehdotti, että tupakan
ja nikotiinituotteiden vero nousee.

Tupakan verotus vaikuttaa paljon
tupakkatuotteiden hintaan.
Veronkorotukset vähentävät tehokkaasti
tupakointia ja tupakoinnin aloittamista.
Jos myyntiin tulee uusia tuotteita,
veron täytyy koskea myös niitä.

Vuodesta 2009 lähtien tupakkaveroa
on korotettu lähes joka vuosi.
Vuodesta 2016 lähtien tupakkavero
on noussut puolen vuoden välein.
Työryhmä piti veronkorotuksia onnistuneina.
Se ehdotti, että korotuksia jatketaan samalla tavalla.

Vuonna 2022 savukeaski maksoi lähes 10 euroa.
Vuonna 2023 askin hinta nousee niin,
että aski maksaa yli 10 euroa.

Nuoria suojellaan monella tavalla

Työryhmä esitti, että tupakan
ja nikotiinituotteiden myynnin ikäraja nousee.
Ehdotuksen mukaan tupakkaa ei saisi
jatkossa myydä alle 20-vuotiaille.
Ikäraja koskisi myös tupakan
maahantuontia ja hallussapitoa.
Nyt ikäraja on 18 vuotta.

18-vuotias saisi edelleen ostaa
tupakointivälineitä ja tupakan vastikkeita,
siinä ikäraja pysyy samana kuin nyt.

Tupakan ja nikotiinituotteiden käyttöä
täytyy ehkäistä myös nuorten harrastuksissa.
Työryhmä esitti, että valtion avustusta
voisi antaa vain urheiluseuroille,
jotka sitoutuvat ehkäisemään tupakan
ja nikotiinituotteiden käyttöä toiminnassa.
Tämä koskisi erityisesti toimintaa,
joka on tarkoitettu alaikäisille.

Samat vaatimukset koskevat
myös opetus- ja kulttuuriministeriötä,
kun se myöntää rahaa alaikäisten toimintaan.

Lisää savuttomia tiloja

Työryhmä esitti tupakointikieltojen laajentamista.
Jatkossa kielto koskisi
kaikkia tupakkalaissa lueteltuja
tupakkatuotteita ja nikotiinituotteita,
joiden käyttö huonontaa sisäilmaa.
Tällaisia tuotteita ovat esimerkiksi
uudenlaiset vesipiipputuotteet
ja kertakäyttöiset sähkösavukkeet.

Työryhmä esitti, että tupakointikieltoja
laajennetaan myös ulkoalueilla.
Jatkossa tupakointi olisi kielletty
ravintoloiden terasseilla, urheilukentillä
ja urheiluareenoilla, maauimaloissa
ja huvipuistoissa.

Tupakointi olisi kielletty myös tiloissa,
joissa järjestetään toimintaa nuorille.

Jos yleinen tilaisuus järjestetään ulkona,
tupakointi olisi sallittu
vain sille varatulla alueella.

Tupakointikielto asunnoissa mahdolliseksi

Työryhmä ehdotti,
että tupakkalain perusteella asuntoyhteisöt
voisivat kieltää tupakoinnin asunnoissa,
niiden parvekkeilla sekä ulkoalueilla.
Kielto vaatisi asuntoyhteisössä
enemmistön päätöksen.
Asuntoyhteisöjä ovat esimerkiksi taloyhtiöt.

Lisäksi tupakointikielto koskisi
asuntoyhteisöjen leikkipaikkoja
sekä uusia vuokrasuhteita.
Tupakointi voitaisiin siis kieltää,
kun asuntoon tulee uusi vuokralainen.

Myyntiin lisää rajoituksia

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden
ja niiden täyttösäiliöiden myyntipakkaukset
ovat jo nyt samanlaisia.
Ne voi merkitä eri nimillä,
mutta tuotemerkit eivät saa erottua.
Myös kaikki savukkeet,
sähkösavukkeiden täyttösäiliöt
ja nikotiininesteet ovat samanlaisia.

Työryhmä ehdotti, että jatkossa
myös sähkösavukelaitteiden värin
ja tuotemerkin täytyy olla
ulkonäöltään samanlaisia.

Työryhmä ehdotti myös,
että tupakan ja nikotiinituotteiden myynti
kielletään väliaikaisissa
ja liikkuvissa myyntipaikoissa.
Tällaisia myyntipaikkoja ovat
esimerkiksi pop-up-myymälät.

Tupakan ja nikotiinituotteiden myynnistä
peritään valvontamaksu.
Työryhmä esitti, että valvontamaksu
olisi jatkossa 800 euroa,
kun se nyt on 500 euroa.
Jos myyjä myy samassa paikassa
sekä tupakkaa että nikotiininesteitä,
maksun pitäisi työryhmän mielestä
olla kaksinkertainen eli 1600 euroa.

Työryhmä ehdotti, että tupakan
ja nikotiinituotteiden myyntiin tukussa
pitää olla lupa.

Tukea tupakoinnin lopettamiseen

Työryhmä esitti, että ihmisten pitää saada
enemmän tukea tupakoinnin lopettamiseen.
Jatkossa asiakkaan pitäisi saada
Kelan lääkekorvausta nikotiinikorvaushoidoista
ja lääkärin määräämistä lääkkeistä,
jotka on tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen.
Edellytys on, että asiakas sitoutuu
tupakoinnin lopettamiseen.

Työryhmä esitti, että ehdotusta kokeillaan
ensin pienessä ryhmässä
ja sitten päätetään jatkosta.

Työryhmän enemmistön mielestä
nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti
pitää siirtää takaisin apteekkeihin.
Niiden käyttö on lisääntynyt runsaasti.
Se viittaa siihen, että tuotteita käytetään
johonkin muuhun kuin tupakoinnin lopettamiseen.
Niiden käyttöön on mahdollista saada
ohjausta ja neuvontaa vain apteekeissa.

Vähemmän tupakkaa verovapaasti

Työryhmä esitti,
että Euroopan unionin ulkopuolelta
saisi tuoda vähemmän savukkeita verovapaasti,
mikä tarkoittaa, ettei tuotteiden hinnassa ole
tavallisesti siihen lisättyä veroa.

Uudet määrät olisivat:

  • 40 savuketta eli kaksi 20 savukkeen askia (nyt 200 savuketta)
  • 10 sikaria (nyt 50 sikaria)
  • 20 pikkusikaria (nyt 100 pikkusikaria)
  • 50 grammaa piippu-, vesipiippu- ja savuketupakkaa (nyt 250 grammaa)

Nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan
matkustajatuonti kiellettäisiin kokonaan.

Uudet tuotteet säätelyn piiriin

Myyntiin tulee jatkuvasti uusia tuotteita,
joiden käyttö muistuttaa tupakkatuotetta.
Ne sisältävät nikotiinia,
mutta eivät sisällä tupakkakasvia.
Tällaisia tuotteita voivat olla
esimerkiksi nuuskan kaltaiset pussit,
vesipiipuissa käytettävät hyytelöt ja
kuumennettavat kasvisperäiset tuotteet,
joissa on nikotiinia.

Työryhmä esitti, että näitä uusia tuotteita
säädeltäisiin samalla tavalla
kuin tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä.
Esimerkiksi niiden myyntiin pitää olla lupa.

Lisäksi tupakan vastikkeiden ominaisuuksia
pitäisi säädellä samalla tavalla
kuin tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä.
Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi
maut, tuoksut ja nikotiinipitoisuudet.
Jatkossa esimerkiksi nikotiininuuskaa
säädeltäisiin samoin kuin perinteistä nuuskaa.

Kansainvälinen tupakkasopimus

Suomen eduskunta hyväksyi vuonna 2005
kansainvälisen tupakkasopimuksen.
Sopimuksen tavoitteena on
vähentää tupakointia pysyvästi
ja ehkäistä tupakan haittoja terveydelle.

Tupakkayrityksiä ei pidä ottaa mukaan,
kun tehdään tupakoinnin vastaisia
suunnitelmia ja päätöksiä.
Suunnitelmat ja päätökset eivät saa
hyödyttää tupakkayrityksiä.

Työryhmä ehdotti,
että tupakkalain tavoitteeseen lisätään kohta,
jossa tuodaan esiin tämä velvoite.

Tutkimus, seuranta ja arviointi täytyy turvata

Työryhmä ehdotti, että tehtyjä toimenpiteitä
ja niiden vaikutusta tupakointiin
ja nikotiinituotteiden käyttöön
täytyy seurata ja seurantaa tehostaa.

Tupakkalain tavoitteen saavuttaminen
tarvitsee jatkuvaa tutkimusta.
Rahojen saaminen tutkimukseen täytyy turvata.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän raportti on valtioneuvoston julkaisuissa

STM (2023) : Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen. Toimenpide-ehdotukset 2023. (pdf)

Lue myös: Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset (ei selkokielellä)