fbpx

Tupakka- ja nikotiinipolitiikkaan uusi tiekartta selkokielellä

Sosiaali- ja terveysministeriön asetti vuonna 2017 tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän. Työryhmä julkisti vuonna 2018 ehdotukset, joilla tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö Suomessa pitäisi saadaan loppumaan vuoteen 2030 mennessä.

Työryhmä korosti, että sen esittämien ehdotusten toteuttaminen on vain välivaihe. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää muutaman vuoden välein toteutettavia lisätoimia. Jokaisella hallituskaudella vuoteen 2030 saakka tulee arvioida tavoitteen toteutumista ja esittää tarvittavia lisätoimia. Ehdotusten toteuttaminen tulee kirjata aina uuteen hallitusohjelmaan.

Keskeiset ehdotukset

Veronkorotuksia jatkettava

Tupakkaveron tulee erityisesti tukea sitä, että nuoret eivät aloita tupakointia. Veron piiriin pitää saattaa myös markkinoille tulevat uudet tupakka- ja nikotiinituotteet.

Vuodesta 2009 lähtien tupakkaveroa on korotettu Suomessa lähes vuosittain. Vuosina 2016-2019 tupakkavero nousi puolen vuoden välein. Työryhmä pitää jo toteutettuja veronkorotuksia onnistuneina ja ehdottaa, että korotuksia jatketaan samalla tavoin. Korotusten tulee olla suurempia kuin tupakoitsijoiden ostovoiman kasvu. Vuonna 2020 savukeaskin keskihinnan ennakoidaan olevan noin 8,20 euroa.

Nuoria suojellaan erilaisin keinoin

Työryhmä esittää, että tupakka- ja nikotiinituotteiden myynnin, maahantuonnin ja hallussapidon ikäraja nostetaan 20 vuoteen. Tupakointivälineiden ja tupakan vastikkeiden ostoikäraja jäisi ennalleen 18 vuoteen.

Työryhmä korostaa, että tupakkatuotteessa oleva maku tai haju lisää tuotteen houkuttelevuutta
etenkin nuorten keskuudessa. Tämän vuoksi tuoksujen ja makujen kiellon tulee koskea kaikkia tupakkatuotteita, myös vesipiipputupakkaa, sikareita ja erilaisia uusia tupakkatuotteita.

Työryhmä esittää, että tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö otetaan huomioon elokuvien, televisio-ohjelmien ja pelien luokittelussa. Niissä esiintyvä tupakkatuotteiden käyttö pitää katsoa lapsen kehitykselle haitalliseksi. Pitää tarkistaa, missä yhteydessä tupakkatuotteita esimerkiksi elokuvassa käytetään ja asettava ikäraja sen mukaisesti.

Savuttomat ympäristöt

Terveyden suojelemiseksi on perusteltua laajentaa tupakointikieltoja. Niitä pitää laajentaa niin, että ne koskevat kaikkia tupakkalaissa määriteltyjä tuotteita, joiden käyttö heikentää sisäilmaa.

Tupakointikieltoja laajennetaan koskemaan myös sellaisia ulkotiloja ja -alueita, jotka ovat pääsääntöisesti alaikäisten käytössä. Tällaisia ovat esimerkiksi leikkipuistot ja EU-uimarannat.

Lisäksi kieltoja laajennetaan niin, että ne koskevat joukkoliikenteen pysäkkejä ja taksitolppia.

Tuotteet ja pakkaukset yhdenmukaisiksi

Työryhmä ehdottaa, että tupakka- ja nikotiinituotteissa on oltava yhdenmukaiset tuotteet ja pakkaukset. ja tuotesisällöt. Tavoite on estää se, että käyttäjät siirtyvät käyttämään toista, ulkonäöltään houkuttelevamman näköistä tuotetta. Tavoite on, ettei tuotteen ulkonäkö houkuttele käyttämään sitä.

Jos työryhmän ehdotus toteutuu, se koskee esimerkiksi sähkösavukkeissa käytettäviä nikotiininesteitä. Suomi olisi silloin maailman ensimmäinen maa, jossa näin toimittaisiin.

Tupakoinnin lopettamisen vieroituslääkkeet korvattaviksi

Työryhmä esittää, että tupakoinnin lopettamisen vieroituslääkkeet otetaan Kelan lääkekorvauksen piiriin. Mukana olisivat kaikki lääkärin reseptillä määräämät lääkkeet.

Työryhmä ehdottaa, että aloitetaan tupakoinnin lopettamiseen kannustava viestintäkampanja. Kampanjan toteutukseen on osoitettava riittävästi varoja.

Verovapaasti vähemmän tupakka- ja nikotiinituotteita

Työryhmä esittää, että verovapaasti EU:n ulkopuolelta maahan tuotavien savukkeiden määriä rajoitetaan:
• Savukkeiden osalta 200 savukkeesta 40 savukkeeseen (kahteen 20 savukkeen askiin)
• Sikareiden osalta 50:stä 10 kappaleeseen, pikkusikarit 100:sta 20 kappaleeseen
• Piippu- ja savuketupakan osalta 250 grammasta 50 grammaan.

Nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonnin raja lasketaan 1000 grammasta 100 grammaan vuorokaudessa. Käytännössä se merkitsisi viittä 20 g:n nuuskapurkkia.

Ei maustettuja tuotteita markkinoille

Tupakkalaki kieltää jo nyt tunnusomaiset tuoksut tai maut savukkeissa, kääretupakassa sekä sähkösavukkeiden nesteissä. Tunnusomaisella tarkoitetaan sitä, että kyseinen tuote erottuu tuoksulla tai maulla muista vastaavista tuotteista.

Työryhmän näkemyksen mukaan on johdonmukaista, että tuoksu- ja makukieltoa laajennetaan. Silloin kielto koskisi myös niitä erillisiä tuotteita, joiden tarkoituksena on antaa esimerkiksi savukkeille oma tuoksu tai maku.

Uudet tuotteet säätelyn piiriin

Myyntiin tulee jatkuvasti uusia tuotteita, joiden käyttötarkoitus muistuttaa tupakkatuotetta. Ne sisältävät nikotiinia, mutta eivät sisällä tupakkakasvia. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi nikotiinia sisältävät nuuskan kaltaiset pussit ja vesipiipuissa käytettävät hyytelöt.

Työryhmä esittää, että uusia nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita säädeltäisiin samalla tavoin kuin tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä. Esimerkiksi niiden myyntiin pitää saada lupa ja niiden esilläpito on kielletty.

Kansainvälinen tupakkasopimus

Maailman maat ovat tehneet kansainvälisen tupakkasopimuksen. Sen tavoitteena on vähentää tupakointia pysyvästi ja ehkäistä tupakan aiheuttamia terveyshaittoja. Se myös vahvistaa maailmanlaajuista yhteistyötä tupakoinnin vähentämiseksi. Tupakkasopimus on ollut voimassa Suomessa jo vuodesta 2005 lähtien.

Tupakkasopimuksen mukaan päätöksentekijöiden, virkamiesten ja muiden terveyspolitiikassa mukana olevien ei pitäisi tehdä yhteistyötä tupakkayritysten kanssa.

Tähän on kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Työryhmä ehdottaakin, että Suomessa tämän kohdan toimeenpanosta laaditaan ohjeet vuoteen 2020 mennessä.

Ympäristökysymykset otettava huomioon

Työryhmä kiinnittää huomiota myös tupakkatuotteiden käytöstä aiheutuviin myrkyllisiin jätteisiin, kuten tupakantumppehin. On varmistettava, että jätteet eivät aiheuta uhkaa ympäristölle eivätkä kuormita sitä.

Työryhmä esittää, että ministeriöt selvittävät ehdotuksia, joiden avulla voidaan torjua
tupakka- ja nikotiinituotteiden ympäristö- ja terveysriskejä. Työryhmä katsoo, että esimerkiksi tupakantumpit ja muiden nikotiinituotteiden jätteet ovat terveydelle ja ympäristölle vaarallisia jätteitä.

Ei varojen sijoituksia tupakka- tai nikotiiniteollisuuteen

Työryhmä katsoo, että tupakkayhtiöiden ja muiden nikotiinituotteiden valmistajien toiminta
ei ole YK:n määrittelemän vastuullisen sijoittamisen mukaista toimintaa. Siksi näiden yritysten toimintaa ei pidä tukea ihmisten yhteisillä julkisilla varoilla.

Tutkimuksen, valvonnan ja seurannan järjestäminen on turvattava

Työryhmän mukaan tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämisessä pitää hyödyntää nykyistä paremmin valvontaa ja toimenpiteiden seurantaa. Tupakkalain tavoitteen saavuttaminen tarvitsee jatkuvaa tutkimusta. Myös rahojen saaminen tähän toimintaan on turvattava.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän raportti on valtioneuvoston julkaisuissa

STM (2018) : Työryhmän toimenpide-ehdotukset Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittäminen  (pdf)