fbpx

Tupakkapolitiikan suunnitelma

Sosiaali- ja terveysministeriön tavoite on, että tupakkatuotteiden ja nikotiinituotteiden käyttö loppuu
Suomessa vuoteen 2030 mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriön työryhmä on julkistanut tiekartan eli suunnitelman, jolla tähän
tavoitteeseen päästään. Ministeriö asetti työryhmän vuonna 2022, ja työryhmä julkisti ehdotuksensa
vuonna 2023.

Tupakanpolttoa ja nikotiinituotteiden käyttöä on jo rajoitettu monella tavalla. Työryhmä haluaa uudessa
suunnitelmassa rajoittaa sitä lisää.

Työryhmä korosti, että sen ehdotukset ovat vain välivaihe. Jokaisen hallituksen täytyy arvioida
tavoitteen toteutumista ja esittää toimia, joita tavoitteeseen pääsy vaatii. Toimenpiteet täytyy kirjata
aina uuteen hallitusohjelmaan.

Keskeiset ehdotukset

Veronkorotuksia täytyy jatkaa

Työryhmä ehdotti, että tupakan ja nikotiinituotteiden vero nousee.

Tupakan verotus vaikuttaa paljon tupakkatuotteiden hintaan. Veronkorotukset vähentävät tehokkaasti tupakointia ja tupakoinnin aloittamista. Jos myyntiin tulee uusia tuotteita, veron täytyy koskea myös niitä.

Vuodesta 2009 lähtien tupakkaveroa on korotettu lähes joka vuosi. Vuodesta 2016 lähtien tupakkavero
on noussut puolen vuoden välein. Työryhmä piti veronkorotuksia onnistuneina. Se ehdotti,
että korotuksia jatketaan samalla tavalla.

Vuonna 2022 savukeaski maksoi lähes 10 euroa. Vuonna 2023 askin hinta nousee niin, että aski
maksaa yli 10 euroa.

Nuoria suojellaan monella tavalla

Työryhmä esitti, että tupakan ja nikotiinituotteiden myynnin ikäraja nousee.
Ehdotuksen mukaan tupakkaa ei saisi jatkossa myydä alle 20-vuotiaille. Ikäraja koskisi myös tupakan maahantuontia ja hallussapitoa. Nyt ikäraja on 18 vuotta.

18-vuotias saisi edelleen ostaa tupakointivälineitä ja tupakan vastikkeita, siinä ikäraja pysyy samana kuin nyt.

Tupakan ja nikotiinituotteiden käyttöä täytyy ehkäistä myös nuorten harrastuksissa. Työryhmä esitti,
että valtion avustusta voisi antaa vain urheiluseuroille, jotka sitoutuvat ehkäisemään tupakan ja nikotiinituotteiden käyttöä toiminnassa. Tämä koskisi erityisesti toimintaa, joka on tarkoitettu alaikäisille.

Samat vaatimukset koskevat myös opetus- ja kulttuuriministeriötä, kun se myöntää rahaa alaikäisten toimintaan.

Lisää savuttomia tiloja

Työryhmä esitti tupakointikieltojen laajentamista. Jatkossa kielto koskisi kaikkia tupakkalaissa lueteltuja
tupakkatuotteita ja nikotiinituotteita, joiden käyttö huonontaa sisäilmaa. Tällaisia tuotteita ovat
esimerkiksi uudenlaiset vesipiipputuotteet ja kertakäyttöiset sähkösavukkeet.

Työryhmä esitti, että tupakointikieltoja laajennetaan myös ulkoalueilla. Jatkossa tupakointi olisi kielletty
ravintoloiden terasseilla, urheilukentillä ja urheiluareenoilla, maauimaloissa ja huvipuistoissa.

Tupakointi olisi kielletty myös tiloissa, joissa järjestetään toimintaa nuorille.

Jos yleinen tilaisuus järjestetään ulkona, tupakointi olisi sallittu vain sille varatulla alueella.

Tupakointikielto asunnoissa mahdolliseksi

Työryhmä ehdotti, että tupakkalain perusteella asuntoyhteisöt voisivat kieltää tupakoinnin asunnoissa,
niiden parvekkeilla sekä ulkoalueilla. Kielto vaatisi asuntoyhteisössä enemmistön päätöksen.
Asuntoyhteisöjä ovat esimerkiksi taloyhtiöt.

Lisäksi tupakointikielto koskisi asuntoyhteisöjen leikkipaikkoja sekä uusia vuokrasuhteita.
Tupakointi voitaisiin siis kieltää, kun asuntoon tulee uusi vuokralainen.

Myyntiin lisää rajoituksia

Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden ja niiden täyttösäiliöiden myyntipakkaukset ovat jo nyt samanlaisia.
Ne voi merkitä eri nimillä, mutta tuotemerkit eivät saa erottua. Myös kaikki savukkeet, sähkösavukkeiden täyttösäiliöt ja nikotiininesteet ovat samanlaisia.

Työryhmä ehdotti, että jatkossa myös sähkösavukelaitteiden värin ja tuotemerkin täytyy olla
ulkonäöltään samanlaisia.

Työryhmä ehdotti myös, että tupakan ja nikotiinituotteiden myynti kielletään väliaikaisissa ja
liikkuvissa myyntipaikoissa. Tällaisia myyntipaikkoja ovat esimerkiksi pop-up-myymälät.

Tupakan ja nikotiinituotteiden myynnistä peritään valvontamaksu. Työryhmä esitti, että valvontamaksu
olisi jatkossa 800 euroa, kun se nyt on 500 euroa. Jos myyjä myy samassa paikassa sekä tupakkaa että nikotiininesteitä, maksun pitäisi työryhmän mielestä olla kaksinkertainen eli 1600 euroa.

Työryhmä ehdotti, että tupakan ja nikotiinituotteiden myyntiin tukussa pitää olla lupa.

Tukea tupakoinnin lopettamiseen

Työryhmä esitti, että ihmisten pitää saada enemmän tukea tupakoinnin lopettamiseen.
Jatkossa asiakkaan pitäisi saada Kelan lääkekorvausta nikotiinikorvaushoidoista ja lääkärin määräämistä lääkkeistä, jotka on tarkoitettu tupakoinnin lopettamiseen. Edellytys on, että asiakas sitoutuu tupakoinnin lopettamiseen.

Työryhmä esitti, että ehdotusta kokeillaan ensin pienessä ryhmässä ja sitten päätetään jatkosta.

Työryhmän enemmistön mielestä nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myynti pitää siirtää takaisin apteekkeihin.
Niiden käyttö on lisääntynyt runsaasti. Se viittaa siihen, että tuotteita käytetään johonkin muuhun kuin tupakoinnin lopettamiseen. Niiden käyttöön on mahdollista saada ohjausta ja neuvontaa vain apteekeissa.

Vähemmän tupakkaa verovapaasti

Työryhmä esitti, että Euroopan unionin ulkopuolelta saisi tuoda vähemmän savukkeita verovapaasti,
mikä tarkoittaa, ettei tuotteiden hinnassa ole tavallisesti siihen lisättyä veroa.

Uudet määrät olisivat:

  • 40 savuketta eli kaksi 20 savukkeen askia (nyt 200 savuketta)
  • 10 sikaria (nyt 50 sikaria)
  • 20 pikkusikaria (nyt 100 pikkusikaria)
  • 50 grammaa piippu-, vesipiippu- ja savuketupakkaa (nyt 250 grammaa)

Nuuskan, purutupakan ja nenänuuskan matkustajatuonti kiellettäisiin kokonaan.

Uudet tuotteet säätelyn piiriin

Myyntiin tulee jatkuvasti uusia tuotteita, joiden käyttö muistuttaa tupakkatuotetta. Ne sisältävät nikotiinia,
mutta eivät sisällä tupakkakasvia. Tällaisia tuotteita voivat olla esimerkiksi nuuskan kaltaiset pussit,
vesipiipuissa käytettävät hyytelöt ja kuumennettavat kasvisperäiset tuotteet, joissa on nikotiinia.

Työryhmä esitti, että näitä uusia tuotteita säädeltäisiin samalla tavalla kuin tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä.
Esimerkiksi niiden myyntiin pitää olla lupa.

Lisäksi tupakan vastikkeiden ominaisuuksia pitäisi säädellä samalla tavalla kuin tupakkatuotteita ja nikotiininesteitä. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi maut, tuoksut ja nikotiinipitoisuudet.
Jatkossa esimerkiksi nikotiininuuskaa säädeltäisiin samoin kuin perinteistä nuuskaa.

Kansainvälinen tupakkasopimus

Suomen eduskunta hyväksyi vuonna 2005 kansainvälisen tupakkasopimuksen. Sopimuksen tavoitteena on vähentää tupakointia pysyvästi ja ehkäistä tupakan haittoja terveydelle.

Tupakkayrityksiä ei pidä ottaa mukaan, kun tehdään tupakoinnin vastaisia suunnitelmia ja päätöksiä. Suunnitelmat ja päätökset eivät saa hyödyttää tupakkayrityksiä.

Työryhmä ehdotti, että tupakkalain tavoitteeseen lisätään kohta, jossa tuodaan esiin tämä velvoite.

Tutkimus, seuranta ja arviointi täytyy turvata

Työryhmä ehdotti, että tehtyjä toimenpiteitä ja niiden vaikutusta tupakointiin ja nikotiinituotteiden
käyttöön täytyy seurata ja seurantaa tehostaa.

Tupakkalain tavoitteen saavuttaminen tarvitsee jatkuvaa tutkimusta. Rahojen saaminen tutkimukseen
täytyy turvata.