fbpx

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän ehdotukset

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä on ehdottanut tupakkalakiin muutoksia, joiden avulla tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö loppuisi Suomessa vuoteen 2030 mennessä. Työryhmän asiantuntijat kertovat aiheesta haastatteluissa.

Johtaja Ilkka Oksala  Elinkeinoelämän keskusliitosta oli tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän puheenjohtaja. Professori, puheenjohtaja Pekka Puska Suomen ASH ry:stä oli kehittämistyöryhmän jäsen. Ryhmäpäällikkö Kari Kunnas Valvirasta oli kehittämistyöryhmän asuntoyhteisöt-jaoston puheenjohtaja. Johtava asiantuntija Liisa Näveri Fimeasta toimi kehittämistyöryhmän nikotiinituotteita koskevan jaoston puheenjohtajana.

Ilkka Oksala: Savuton ja nikotiiniton Suomi on elinkeinoelämän etu

Elinkeinoelämän keskusliiton johtaja Ilkka Oksalan mielestä elinkeinoelämä hyötyisi tupakkalain tavoitteen toteutumisesta.

”On täysin selvää, että elinkeinoelämän intressissä on suomalaisten terveydentilan parantuminen. Tupakka aiheuttaa ennenaikaisia kuolemia, työkyvyttömyyttä, inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon ylimääräisiä kustannuksia.” Lue lisää

Pekka Puska: Tupakkalakiin monia tärkeitä muutosehdotuksia

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esittää tupakkalakiin useita hyvin perusteltuja ja konkreettisia muutoksia, toteaa professori Pekka Puska.

”Tehtävänä on esittää konkreettisia lakimuutoksia sen sijaan, että hymisteltäisiin ja sanottaisiin, mitä tupakkapolitiikassa yleisellä tasolla tulee tehdä.”  Lue lisää

Liisa Näveri: Uusia nikotiinituotteita säädeltävä tupakkalaissa

Uusia nikotiinituotteita tulee jatkuvasti myyntiin, mutta nykyisellä lainsäädännöllä niitä ei voida valvoa kattavasti, toteaa Fimean johtava asiantuntija Liisa Näveri. Jos uusiin nikotiinituotteisiin liittyvien ongelmien laajenemista halutaan ehkäistä, lainsäädäntö on päivitettävä vastaamaan muuttuneen maailman tarpeita.

”Uusien nikotiinituotteiden sisällyttäminen tupakkalakiin on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, joka toisi parannusta nykytilanteeseen.”  Lue lisää

Kari Kunnas: Taloyhtiöiden savuttomuutta helpotettava tulevalla hallituskaudella

Tupakointi on voitava kieltää asuntoyhteisöissä enemmistöpäätöksellä, sanoo Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas. Tupakansavu on kiistatta osoitettu terveyshaitaksi myös sivullisille, mutta silti moni altistuu tupakansavulle kotonaan.

”Toivon, että savuttomien asukkaiden oikeudet huomioitaisiin paremmin ja lainsäätäjä olisi valmis näkemään tupakansavulle altistumisen haitat.”  Lue lisää