Tupakkalakiin hyviä uudistuksia – tärkeitä muutoksia puuttuu

Eduskunnan hyväksymä tupakkalaki edistää johdonmukaisesti tavoitetta savuttomasta ja nikotiinittomasta Suomesta, mutta valitettavan pienin askelin.  Suomen ASH katsoo, että siitä puuttuu tupakkalain tavoitteen saavuttamisen kannalta välttämättömiä säädöksiä, erityisesti tupakkatuotteiden ostoikärajan nostaminen ja parveketupakoinnin kielto.

Tupakkalain näkyvin muutos on yhdenmukaisten tupakkapakkausten käyttöönotto. Tämä tarkoittaa, että tupakkapakkauksista poistuvat kaikki mainonnalliset elementit kuten logot, kuvioinnit ja muut tuotemerkkiin liittyvät tunnukset. Kansainväliset tutkimukset osoittavat, että yhdenmukaiset tupakkapakkaukset vähentävät osaltaan tupakointia. Euroopassa yhdenmukaiset tupakkapakkaukset ovat jo käytössä Isossa-Britanniassa, Norjassa, Irlannissa, Ranskassa, Unkarissa, Sloveniassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Lisäksi uuden tupakkalain mukaan kuumennettavia tupakkatuotteita ei saa enää pitää näkyvästi esillä vähittäismyynnissä. Myönteistä lakiuudistuksessa on myös savuttomuuden laajentuminen koskemaan mm.  yleisiä uimarantoja ja leikkikenttiä.

Ostoikärajan nosto ja parveketupakoinnin kielto jäivät valitettavasti pois uudesta tupakkalaista.  Useat lausunnonantajat esittivät tupakan ostoikärajan nostamista 20 vuoteen tukemaan nuorten tupakoinnin vähenemistä. Suomen ASH:n mukaan on valitettavaa, ettei hyvin perusteltua ja teknisesti helppoa muutosta nyt toteutettu. Samoin on valitettavaa, ettei laissa puututa kerrostalojen parveketupakointiin, vaikka se koetaan hyvin yleisesti ongelmaksi.

Eduskunta toki totesi molempien uudistusten merkityksen ja kiirehti näitä uudistuksia. Asia jää kuitenkin ministeriön asettaman uuden työryhmän valmisteltavaksi.

Uudet nikotiinituotteet tiukkaan säätelyyn

Eduskunnan hyväksymään tupakkalakiin ei myöskään sisällytetty uusia nikotiinivalmisteita, joita tulee markkinoille koko ajan. Suomen ASH on erityisen huolissaan yhä kiihtyvästä ja aggressiivisesta nikotiinipussien markkinoinnista, johon ei ole pystytty puuttumaan lääkelain avulla. Nikotiinipusseja mainostetaan tupakoinnin lopettamisen apuvälineenä, mutta tosiasiassa niiden tarkoitus on nikotiiniriippuvuuden ylläpitäminen ja markkinointi on kohdistettu erityisesti nuoriin miehiin.

”On selvää, ettei lääkelaki ole oikea laki nikotiinipussien säätelylle.  Suomessahan tavoitteena ei ole kulutuksen siirtyminen savukkeista muihin nikotiinituotteisiin, vaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön loppuminen.  Myös Maailman terveysjärjestö on linjannut, että kaikki tupakka- ja nikotiinituotteet ovat haitallisia ja niitä tulee säännellä samalla tavalla. Suomessa tämä tarkoittaisi, että kaikki uudet nikotiinituotteet tulee siirtää tupakkalakiin”, korostaa Suomen ASH ry:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Suomen ASH ry esittää, että nikotiinipussit tulisi siirtää pikaisesti tupakkalakiin ja että niitä koskisivat samat lainsäädännön rajoitukset kuin muitakin tupakka- tai nikotiinituotteita.

Myös eduskunnan talousvaliokunta huomautti loppuvuodesta 2021 tupakkalain uudistamisesta antamassaan lausunnossa, että nikotiiniannospussien luokittelu lääkevalmisteiksi luo ristiriitaisen markkinatilanteen. Talousvaliokunta esitti, että sääntelyn johdonmukaisuuden vuoksi nikotiiniannospusseja tulisi kohdella tupakkalaissa vastaavalla tavalla kuin nikotiininesteitä.