fbpx

Liisa Näveri: Uusia nikotiinituotteita säädeltävä tupakkalaissa

Uusia nikotiinituotteita tulee jatkuvasti myyntiin, mutta nykyisellä lainsäädännöllä niitä ei voida valvoa kattavasti, toteaa Fimean johtava asiantuntija Liisa Näveri. Jos uusiin nikotiinituotteisiin liittyvien ongelmien laajenemista halutaan ehkäistä, lainsäädäntö on päivitettävä vastaamaan muuttuneen maailman tarpeita.

Liisa Näveri toimi sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmän nikotiinijaoston puheenjohtajana. Työryhmä esitti, että uudet nikotiinituotteet sisällytetään tupakkalakiin ja sääntely muiden nikotiinia sisältävien tuotteiden kanssa yhtenäistetään.

”Uudet nikotiinituotteet eivät tällä hetkellä asetu kattavasti minkään lainsäädännön piiriin, jolloin ne pääsääntöisesti jäävät ennakko- ja jälkivalvonnan ulkopuolelle. Nykylainsäädäntö ei anna raameja niiden valvomiselle. Maailma on muuttunut hyvin paljon ja uusia nikotiinituotteita tulee koko ajan lisää”, Näveri summaa.

Työryhmässä mietittiin myös mahdollisuutta tehdä uusille nikotiinituotteille kokonaan oma lainsäädäntö.

”Totesimme, että se mutkistaisi tilannetta entisestään. Uusien nikotiinituotteiden sisällyttäminen tupakkalakiin on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, joka toisi parannusta nykytilanteeseen. ”

Selkeille raameille on tarvetta

Perinteisiä nikotiinituotteita – esimerkiksi savukkeita – säädellään tupakkalaissa. Nikotiinikorvaushoitotuotteet, kuten purukumit, puolestaan ovat lääkelain piirissä. Uudet nikotiinituotteet eivät tällä hetkellä kuulu tupakkalakiin, eikä niitä Näverin mukaan myöskään kategorisesti voi katsoa lääkevalmisteiksi. Ne ovat kirjava joukko, joka kaipaa nykyistä selkeämmät raamit.

”Nykyään vain mielikuvitus on rajana siinä, missä muodossa nikotiinia voi nauttia. Nikotiinin tiedetään olevan terveydelle haitallista ja siksi tupakkalain tavoitteena on käytön loppuminen. Nuoret ovat erityinen riskiryhmä, koska heillä nikotiinin haitat korostuvat.”

Tuotteiden valvonnassa monia ongelmia

Näveri toteaa, että tuotteita markkinoidaan hyvin aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Markkinointia tehdään yli rajojen, jolloin siihen on Suomesta käsin mahdotonta puuttua.

”Suomen ulkopuolelta suunnataan suomenkielistä markkinointia Suomeen. Markkinointi on usein suunnattu nuorille, pahimmillaan lapsille.”

Ongelmia aiheuttavat myös EU-maiden erilaiset toimintatavat ja lainsäädännöt. Tämä on tasapainottelua tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja kansanterveyden suojelemisen välillä. Näverin mukaan EU:ssa tarvitaan yhdenmukaisempia käytäntöjä tuotteiden säätelyyn, ja Suomen on pyrittävä vaikuttamaan siihen, mihin suuntaan lainsäädäntöä EU:ssa uudistetaan.

”Tuote, joka on jossain toisessa EU-maassa laillisesti saatavilla, voi olla Suomessa laiton. Kuluttaja voi ymmärtämättömyyttään syyllistyä esimerkiksi lääkerikokseen.”

Lainsäädännöllä voi ehkäistä ongelman laajenemista

Lainsäädännön päivittäminen on Näverin mukaan keskeisin keino ennaltaehkäistä uusiin nikotiinituotteisiin liittyviä ongelmia. Tarvitaan myös erityisesti nuorille suunnattua tietoa nikotiinin vaikutuksista ja haitallisuudesta ja tukea tupakasta vieroittautumiseen.

”Toivottavasti lainsäädäntöä päivitetään niin, että se kattaa kaikki nikotiinia sisältävät tuotteet ja antaa raamit esimerkiksi sille, millaisia tuotteita Suomen markkinoilla laillisesti voi olla ja millä edellytyksillä – mikä esimerkiksi on tuotteiden ikäraja, millä ehdoilla niitä saa tuoda maahan ja mikä on viranomaisten rooli niiden valvonnassa? ”