fbpx

Kari Kunnas: Taloyhtiöiden savuttomuutta helpotettava tulevalla hallituskaudella

Tupakointi on voitava kieltää asuntoyhteisöissä enemmistöpäätöksellä, sanoo Valviran ryhmäpäällikkö Kari Kunnas. Tupakansavu on kiistatta osoitettu terveyshaitaksi myös sivullisille, mutta silti moni altistuu tupakansavulle kotonaan. Pallo on tulevalla hallituksella.

Kari Kunnas toimi asuntoyhteisöjen savuttomuutta selvittäneen jaoston puheenjohtajana sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmässä. Työryhmä esitti, että tupakkalaissa on mahdollistettava asuntoyhteisöille oikeus kieltää tupakointi asunnoissa ja parvekkeilla enemmistöpäätöksellä.

”Toivon, että seuraavalla hallituskaudella ollaan valmiita antamaan asuntoyhteisölle tämä oikeus. Se olisi tehokas työkalu, jolla pystyttäisiin takaamaan terveellinen asuinympäristö jokaiselle suomalaiselle.”

Nykyinen lainsäädäntö ei riitä

Kunnaksen mukaan nykytilanne asuntoyhteisöissä ei ole tyydyttävä, sillä lainsäädännössä ei ole riittäviä keinoja puuttua tupakointiin. Kaikki nykyiset vaihtoehdot ovat vaikeita ja pitkäkestoisia prosesseja.

”Prosessi nopeutuisi, jos asuntoyhteisöillä itsellään olisi mahdollisuus kieltää tupakointi enemmistöpäätöksellä.”

Tällä hetkellä asuntoyhteisö voi hakea kunnalta tupakointikieltoa huoneistoihin ja parvekkeille. Tupakointiin voi puuttua myös terveydensuojelulain nojalla, mutta viranomaismenettely on tässäkin tapauksessa raskas. Kolmantena vaihtoehtona asunto-osakeyhtiössä on yhtiöjärjestyksen muuttaminen, jotta tupakoinnin voisi kieltää. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen vaatii kuitenkin kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, mikä on etenkin suurissa asuntoyhteisöissä haastavaa.

”Nyt esitämme uutena asiana, että asuntoyhteisön enemmistö päätäisi vähemmistön puolesta tupakoinnista omassa asunnossa, ja tämä tulee aiheuttamaan keskustelua jatkossa. Itse katson, että tupakointikielto asunnoissa voidaan katsoa välttämättömäksi tupakoimattomien asukkaiden terveyden suojelemiseksi. ”

Tupakansavulle altistuminen näkyy palautteissa

Tupakansavulle altistumisen laajuudesta kotioloissa ei ole tilastotietoa, mutta kyselyiden ja viranomaisten saamien palautteiden perusteella ongelma on todellinen.

”Me viranomaiset olemme saaneet valtavasti palautetta naapurin tupakansavun aiheuttamista haitoista monihuoneistoisissa asuntoyhteisöissä. Ongelmat ovat viime vuosina korostuneet esimerkiksi koronapandemian aiheuttaman etätyöskentelyn ja -opiskelun vuoksi. Lisäksi on paljon henkilöitä, jotka eivät voi sairauden vuoksi poistua kotoaan, ja kesäisin on ollut hellejaksoja, jolloin savua on kulkeutunut sisälle, koska ikkunoita on täytynyt pitää auki.”

Tieteellinen näyttö tupakansavulle altistumisen haitoista on kiistaton. Myös uusien tuotteiden, kuten sähkösavukkeen ja kuumennettavien tupakkatuotteiden kohdalla, näyttöä on jo jonkin verran.

”Pallo siirtyy nyt seuraavalle hallitukselle. Toivon, että savuttomien asukkaiden oikeudet huomioitaisiin paremmin ja lainsäätäjä olisi valmis näkemään tupakansavulle altistumisen haitat. ”