Litiumia päätyy roskiin tonneittain kertakäyttöisten sähkösavukkeiden suosion kasvun myötä

Yhdysvaltalaisnuoret heittävät pois viisi kertakäyttöistä sähkösavuketta joka sekunti uudelleenkäytettävistä litiumioniakuista huolimatta. Tämä merkitsee vuositasolla jopa 150 miljoonaa poisheitettyä laitetta, joissa olisi tarpeeksi litiumia noin 6000 sähköautoon.

Kansanterveysjärjestö Truth Initiativen nuorille tekemän kyselytutkimuksen mukaan yli puolet sähkösavukkeita käyttävistä 15–24-vuotiaista käyttää kertakäyttöisiä laitteita. Heistä 68 % heitti käytetyt laitteet talousjätteeseen.

Vuonna 2022 kertakäyttöisten sähkösavukkeiden käytöstä tuli suositumpaa kuin koskaan, ja niiden osuus Yhdysvaltojen sähkösavukkeiden markkinoista on lähes 50 %.

Litiumille ei ole kilpailukykyistä vaihtoehtoa

Litiumia käytetään ladattavissa akuissa, joita tarvitaan esimerkiksi matkapuhelimissa ja sähköautoissa. Sen valmistaminen on monimutkainen prosessi, joka tuottaa tyypillisesti suuria hiilidioksidipäästöjä.

Akkuihin tarvittavan litiumin kysynnän ennustetaan viisinkertaistuvan vuoteen 2030 mennessä.

”Olemme riippuvaisia litiumioniakuista lähitulevaisuudessa, erityisesti autoissa”, kertoo Davisin Californian yliopiston professori Alissa Kendall, joka työskenteli osavaltion sähköajoneuvojen akkujen kierrätystä käsittelevässä neuvoa-antavassa toimikunnassa. ”Meillä ei ole energiatiheydeltään ja kustannuksiltaan mitään yhtä kilpailukykyistä vaihtoehtoa.”

Kertakäyttöiset sähkösavukkeet saastuttavat väärin hävitettynä ympäristöä

Litiumioniakut määritellään vaaralliseksi jätteeksi, sillä ne ovat myrkyllisiä ja vaurioituneina syttymisalttiita. Amerikkalaisen The Environmental Protection Agencyn  (EPA) raportissa havaittiin, että vuosien 2013–2020 aikana oli tapahtunut 245 litiumioniakkujen aiheuttamaa tai todennäköisesti aiheuttamaa tulipaloa jätetiloissa, kuten roska-autoissa ja varastoissa. Yhdessä vaaratilanteessa neljä palomiestä vietiin sairaalaan kemiallisten palovammojen vuoksi.

Tästä huolimatta Yhdysvalloissa on täysin laillista heittää nämä akut kotitalousjätteeseen. Siellä ei ole kertakäyttöisten sähkösavukkeiden kierrätysohjelmaa. Sähkösavukkeiden ja niiden komponenttien turvallinen hävittäminen on käytännössä mahdotonta.

”Kuluttajalle on usein työlästä selvittää, mitä tehdä pienelle laitteelle”, Kendall kertoo. ”Jopa Kaliforniassa on todella vaikeaa päästä eroon sähkö- ja elektroniikkajätteestä oikeaoppisesti. Miksi kukaan hävittäisi laitteet oikein, kun ne on helppoa heittää kotitalousjätteeseen?”

Kertakäyttöiset sähkösavukkeet sisältävät monentyyppistä jätettä: nikotiinin ja sähkösavukenesteen jäännöksiä, raskasmetalleja, litiumparistoja ja muovia. Väärin hävitettynä sähkösavukkeiden myrkyllinen kemikaali- ja muovijäte hajoaa ja huuhtoutuu ympäristöön saastuttaen ekosysteemejä ja eläimiä.

Lue myös Suomen ASH:n uutinen Kertakäyttöiset sähkösavukkeet ovat vakava ympäristöriski.

Lähteet
The Bureau of Investigative Journalism (15.12.2022): Lithium being trashed by the tonne as disposable vapes flood the US market
Truth Initiative (15.12.2022): Most young users put disposable e-cigarettes in trash, creating huge streams of toxic and hazardous waste, as companies fail to take responsibility