fbpx

Tupakansavulle altistumiselta suojeltava kotioloissa

Asuntoyhteisöille on annettava oikeus kieltää tupakointi asunnoissa ja parvekkeilla enemmistöpäätöksellä, esitti sosiaali- ja terveysministeriön tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä. Nykyinen lainsäädäntö ei riitä suojelemaan tupakansavulle altistumiselta asuntoyhteisöissä.

Tupakansavun haitat koskettavat erityisesti kerrostaloja. Vuoden 2020 lopussa Suomen asunnoista 47 prosenttia oli kerrostaloasuntoja, ja niissä asui noin kaksi miljoonaa henkilöä.

”Asuntoyhteisöjen tupakointikieltoa on helpotettava lainsäädännön avulla siten, että tupakoinnin voi kieltää yhtiökokouksessa enemmistöpäätöksellä. Nykyinen tupakointikiellon hakemiseen liittyvä prosessi koetaan raskaaksi, hankalaksi ja pitkäkestoiseksi niin asuntoyhteisöissä kuin kunnissakin”, toteaa Suomen ASH:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Ympäristön tupakansavu on syöpävaarallinen seos ja terveyshaitta, jonka pitoisuudelle sisäilmassa ei ole voitu osoittaa turvarajaa. Tupakansavun terveyshaitat korostuvat, jos asukkaalla on vaikeuksia poistua kotoaan sairauden tai toimintakyvyn rajoitteen vuoksi. Myös viime aikoina yleistynyt etätyö ja -opiskelu lisäävät altistumista kotioloissa. Asuntojen tupakansavulle altistuvat lisäksi kotisairaanhoidon työntekijät, henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ja muut henkilöt, jotka työskentelevät toisten ihmisten asunnoissa.

”Tupakointikieltojen oikeudenmukaisuutta tulee tarkastella terveyden- ja työsuojelun näkökulmasta sen sijaan, että painotetaan oikeutta tupakoimiseen. On epäjohdonmukaista, että työpaikoilla ihmisiä suojellaan altistumiselta syöpävaaralliselle seokselle, mutta kotioloissa vastaavaa suojaa ei ole”, sanoo professori Pekka Puska.

Väestö kannattaa parveketupakoinnin kieltoa

Tupakoinnin kieltäminen taloyhtiöissä saa voimakasta kannatusta väestöltä. Suomen ASH:n vuonna 2022 teettämässä tutkimuksessa 59 prosenttia väestöstä kannatti parveketupakoinnin täydellistä kieltämistä.

Tupakansavu koetaan myös laajasti häiritseväksi.

”Suomen ASH:n vuonna 2020 tekemän mielipidekyselyn mukaan 49 prosenttia kerrostaloasukkaista raportoi asuntoon tai parvekkeelle kulkeutuvasta tupakansavusta. Heistä 82 prosenttia koki sen häiritseväksi – tupakoivistakin 40 prosenttia,” kertoo Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Nuoret haluavat terassit savuttomiksi

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä esitti myös, että tupakkalaissa kielletään tupakointi ravitsemisliikkeiden terasseilla.

Ravintoloiden terassien tupakointikieltoa kannattavat etenkin nuoret aikuiset. Suomen ASH:n vuonna 2022 teettämän kyselyn mukaan 18–24-vuotiaista jopa 73 prosenttia kannattaa tupakkatuotteiden käyttökieltoa ravintoloiden terasseille. Kaikista vastaajista 56 prosenttia kannattaa kieltoa.

”Nuoret ovat tottuneet savuttomuuteen ja pitävät sitä normina. Savuttomat terassit paitsi vähentävät tupakansavulle altistumista, myös vahvistavat savuttomuuden mieltämistä normiksi ja ehkäisevät tupakoinnin aloittamista”, sanoo Mervi Hara.