Suomalaiset kannattavat parveketupakoinnin kieltämistä – kannatus lisääntynyt merkittävästi

Suomalaisista 62 prosenttia kannattaa parveketupakoinnin täydellistä kieltämistä, ilmenee terveysjärjestö Suomen ASH ry:n väestökyselystä. Kannatus on lisääntynyt merkittävästi neljän viime vuoden aikana.

Suomen ASH kartoitti Kantar Publicin toteuttamalla kyselytutkimuksella suomalaisten suhtautumista savuttomien tilojen laajentamiseen. Kyselyssä kävi ilmi, että selvä enemmistö suomalaisista kannattaa asuntoyhteisöjen savuttomuutta.

Tupakka- ja nikotiinipolitiikan kehittämistyöryhmä ehdotti alkuvuodesta, että asuntoyhteisöille annettaisiin oikeus kieltää tupakointi asunnoissa ja parvekkeilla enemmistöpäätöksellä. Suomen ASH:n kyselyn mukaan ehdotusta kannattaa lähes kaksi kolmesta suomalaisesta (64 %). Parveketupakoinnin täydellistä kieltämistä kannattaa 62 prosenttia.

Enemmistö kaikista koulutus-, ammatti-, tulo- ja ikäryhmistä kannattaa sekä parveketupakoinnin täyskieltoa että asuntoyhteisöjen oikeutta päättää savuttomuudesta enemmistöpäätöksellä.

”Suomalaiset tietävät, että tupakansavulle altistuminen on terveyshaitta. WHO:n tupakkapuitesopimus velvoittaa suojelemaan kansalaisia tupakansavulta, ja sopimus sitoo myös Suomea. Julkiset sisätilat ja työpaikat ovat jo savuttomia. Tupakansavulle altistuminen kotiloissa on merkittävä epäkohta, johon tulee puuttua”, toteaa Suomen ASH:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Savuttomia asuntoyhteisöjä kannatetaan aiempaa enemmän

Asuntoyhteisöjen savuttomuus on neljän viime vuoden aikana tullut suomalaisille yhä tärkeämmäksi. Vuonna 2019 parveketupakoinnin täydellistä kieltämistä kannatti alle puolet väestöstä (46 %), vuonna 2022 kannatus oli noussut jo 59 prosenttiin ja tänä vuonna vielä muutaman prosenttiyksikön lisää.

Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara uskoo, että viime aikoina yleistynyt etätyö lisää entisestään tupakansavulle altistumista kotioloissa.

”Työpaikoilla on totuttu savuttomaan sisäilmaan ja kotona töitä tehdessä eron huomaa helposti, kun tupakansavulta ei pääse suojaan. Epäsuhta on ilmeinen, kun kodissa on suojaton olo. Vaikka asiasta on puhuttu vuosikausia, korjausta ei ole saatu. Nyt päättäjien olisi vihdoin aika varmistaa, ettei kotioloissakaan tarvitse altistua syöpävaaralliselle seokselle”, Mervi Hara sanoo.

Ravintoloiden terassien savuttomuus saa kannatusta nuorilta aikuisilta

Suomen ASH selvitti myös suhtautumista tupakointikieltojen laajentamiseen ulkotiloissa. Kyselyn mukaan ravintoloiden terassien savuttomuutta kannattaa lähes puolet kaikista suomalaista (49 %). Suomalaisista 44 prosenttia vastustaa terassien tupakointikieltoa ja loput seitsemän prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Ikäryhmistä eniten terassien savuttomuutta kannattavat alle 25-vuotiaat aikuiset (59 %).

Tupakoinnin kieltämistä ulkoalueilla järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, kuten festivaaleilla, kannattaa 52 prosenttia väestöstä. Huvipuistojen tupakointikieltoja kannattaa 71 prosenttia.

Tutkimusaineisto on koottu Gallup Forum -internetpaneelissa 14.–24.4.2023. Haastattelujen kokonaismäärä on 2 380. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 2,0 prosenttiyksikköä suuntaansa.