Kertakäyttöiset vapet houkuttelevat nuoria – ilmiöön puututtava nopeilla lainsäädäntötoimilla

Sähkösavukkeiden käyttö on uusien seurantatietojen mukaan peräti kaksinkertaistunut suomalaisnuorten keskuudessa vuodesta 2021 vuoteen 2023. Ilmiön taustalla näyttävät olevan nuoria houkuttavat käyttövalmiit, värikkäät ja kertakäyttöiset sähkösavukelaitteet eli vapet. Kansanterveysjärjestö Suomen ASH vaatii asiassa nopeita lainsäädännöllisiä toimia.

Voimassa olevassa tupakkalaissa hallussapito- ja maahantuontikielto kattaa vain tupakkatuotteet ja nikotiininesteet, ei kertakäyttöisiä sähkösavukkeita.

”Lainsäädännön tulisi olla mahdollisimman selkeä ja yhdenmukainen kaikkien tupakka- ja nikotiinituotteiden ja niihin verrattavissa olevien uusien laitteiden osalta. Nämä kaikki tuotteet ovat terveydelle haitallisia, nikotiinin annostelutavasta riippumatta”, toteaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

”Suomen ASH kannattaa ilolla ministeri Grahn-Laasosen äskeistä lausuntoa siitä, että tupakka- ja nikotiinituotteiden hallussapitokiellon tulisi koskea kaikkia tupakan vastikkeita, siis myös vapeja. Kun STM nyt valmistelee eduskunnalle tupakkalain muutosta nikotiinipussien suhteen, tulisi vape-asia liittää heti samaan lakimuutokseen”, sanoo Suomen ASH:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Kouluissa vaikea puuttua sähkösavukkeen käyttöön

Lasten ja nuorten parissa työskentelevät ovat nykyään kestämättömässä tilanteessa.

Nykylain perusteella heidän ei ole oppilaitosten tiloissa mahdollista puuttua kertakäyttöisen, nikotiinittomalla nesteellä täytetyn vapen hallussapitoon. Esimerkiksi nesteen ulkonäön perusteella on mahdotonta arvioida, onko nuoren käyttämä laite täytetty nikotiinipitoisella vai nikotiinittomalla nesteellä.

Iso-Britannia kieltämässä kertakäyttöiset vapet

Kyse ei ole pelkästään suomalaisesta ilmiöstä, vaan kansainvälisen tupakkateollisuuden onnistuneesta uuden nikotiinituotteen markkinoinnista nuorille. Yhä useampi maa on havahtumassa tilanteeseen ja ryhtymässä tiukkoihin säätelytoimiin.

Iso-Britannia on perinteisesti suhtautunut muita maita sallivammin sähkösavukkeisiin. Nyt sielläkin on herätty sähkösavukkeita käyttävien nuorten määrän suureen kasvuun. Maan hallituksen mukaan kertakäyttöiset vapet ovat olleet keskeinen tekijä sähkösavukkeen käytön lisääntymisessä, sillä 11–17-vuotiaiden keskuudessa niitä käyttävien osuus on lähes yhdeksänkertaistunut kahdessa vuodessa.

Ison-Britannian hallitus aikookin kieltää kertakäyttöiset vapet ehkäistäkseen nuorten sähkösavukkeen käytön lisääntymistä.  

”Suomessa vape-trendiin voitaisiin ja pitäisi puuttua vielä varhaisessa vaiheessa. Ison-Britannian tapaan meilläkin olisi syytä vakavasti harkita ja valmistella kertakäyttöisten sähkösavukkeiden kieltämistä”, painottaa professori Puska.