THL: Sähkösavukkeiden käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa

Nuorten tupakka- ja nikotiinituotteiden käytön väheneminen on pysähtynyt tai kääntynyt jopa nousuun, käy ilmi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselystä 2023. Sähkösavukkeiden käyttö on yleistynyt nuorten keskuudessa ja erityisesti tytöillä.

Nuorten sähkösavukkeiden päivittäinen käyttö on kasvanut hieman vuodesta 2021. Vuonna 2023 sähkösavukkeita käytti päivittäin perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista seitsemän ja tytöistä kuusi prosenttia, kun vastaava luku vuonna 2021 oli pojilla kolme ja tytöillä yksi prosentti. Vastaavasti lukiossa opiskelevista 1. ja 2. vuoden pojista tuotetta päivittäin käytti kaksi ja tytöistä kolme prosenttia ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokan pojista kuusi ja tytöistä seitsemän prosenttia.

Sähkösavukkeet houkuttelevat myös alakoulussa. Perusopetuksen 4.–5.-luokkalaisten sähkösavukkeiden kokeileva käyttö yleistyi, ja pojista seitsemän ja tytöistä kolme prosenttia oli kokeillut sähkösavuketta ainakin kerran.

Sähkösavukkeiden yleistymistä voi selittää markkinoille tulleet värikkäät, eri makuja ja tuoksuja sisältävät kertakäyttöiset nikotiinittomat ”vapet”, joilla tehdyt temput ja sosiaalisen median näkyvyys ovat omiaan houkuttelemaan nuoria käyttäjiä. Nikotiinittoman ”vapen” käytön opettelu voi madaltaa kynnystä vastaavien nikotiinia sisältävien tuotteiden käyttöön.

Tupakan ja nuuskan käyttö laskivat hieman

Vähintään kerran tupakoineiden osuus laski sekä lukio- että ammattikoulutuksessa. Myös päivittäinen tupakointi väheni edelleen ammattiin opiskelevilla vuodesta 2021. Vuonna 2023 ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoista tupakoi päivittäin 13 prosenttia pojista ja 14 prosenttia tytöistä, kun vastaava luku oli vuonna 2021 pojilla 17 ja tytöillä 19 prosenttia.

Päivittäin nuuskaavien nuorten osuudet olivat vuonna 2023 myös lähes samalla tasolla vuoteen 2021 verrattuna, mutta ammattiin opiskelevilla pojilla päivittäinen käyttö kuitenkin yleistyi. Heistä nuuskaa käytti päivittäin 17 prosenttia.

Nikotiinipussien käyttö yleistä ammattiin opiskelevien poikien keskuudessa

Vuoden 2023 Kouluterveyskyselyssä nuorilta kysyttiin ensimmäistä kertaa nikotiinipussien käytöstä. Nikotiinipussien myynti vapautettiin huhtikuussa 2023, mikä osuu noin puoliväliin Kouluterveyskyselyn aineistonkeruuta. Oletettavasti myynnin vapautuminen ei vielä näy tuloksissa.

Kyselyn mukaan silloin tällöin tai päivittäin nikotiinipusseja ilmoitti käyttäneensä perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista 11 prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia, lukion 1. ja 2. vuoden pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä kaksi prosenttia sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojista 21 prosenttia ja tytöistä kahdeksan prosenttia. Ammattiin opiskelevista pojista 42 prosenttia oli käyttänyt niitä vähintään kerran ja viisi prosenttia päivittäin.

Tuloksista ilmenee, että hyvä kehitys savuttoman ja nikotiinittoman Suomen saavuttamiseksi voi muuttua varsin nopeasti uusien tuotteiden myötä.

Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö aloitetaan usein 20 ikävuoteen mennessä, joten tuotteiden ostoikärajan korottaminen 20 ikävuoteen ehkäisisi nuorilla nikotiinituotteiden käytön aloittamista. Lisäksi kertakäyttöiset sähkösavukkeet sekä nikotiinipussit on tärkeä saada kattavan sääntelyn piiriin.

Lähteet
THL: Kouluterveyskysely 2023 (pdf)
THL: Tupakka-ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023 (pdf)