ETENE: Lapsia suojeltava nikotiinia sisältäviltä tuotteilta

Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE toteaa kannanotossaan, että uudenlaisten nikotiinituotteiden tuominen markkinoille ei tue WHO:n tupakkapuitesopimuksen tavoitetta. ETENE huomauttaa, että tupakkateollisuudella on kaupallinen intressi kasvattaa uusien nikotiinituotteiden valikoimaa.

ETENE on huolissaan lasten ja nuorten lisääntyneestä sähkösavukkeen ja nikotiinipussien käytöstä. ETENE nostaa esille, että Suomi on sitoutunut Maailman terveysjärjestö WHO:n tupakkapuitesopimukseen ja Suomen tupakkalain tavoitteena on nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen.

Suomi on ratifioinut tupakkapuitesopimuksen vuonna 2005. Se velvoittaa maita tehokkaisiin toimiin tupakan kulutuksen ja tupakansavulle altistumisen sekä nikotiiniriippuvuuden ehkäisemiseksi ja vähentämiseksi. Tavoitteena on suojata nykyisten ja tulevien sukupolvien terveyttä.

”Uudenlaisten nikotiinia sisältävien tuotteiden tuominen markkinoille ei ole linjassa edellä mainittujen tavoitteiden kanssa”, ETENE toteaa kannanotossaan.

Lapset herkkiä nikotiinin haitoille

Lasten ja nuorten kehittyvät aivot ovat herkkiä nikotiinin vaikutuksille, ja riippuvuus voi syntyä hyvin nopeasti. On myös huolestuttavaa, että lasten ja nuorten keskuudessa liikkuu nikotiinituotteita, joiden nikotiinipitoisuus on sallittua suurempi ja jotka voivat sisältää kiellettyjä aineita, kuten makuaineita ja raskasmetalleja.

Sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttö on merkittävä ongelma kouluissa ja oppilaitoksissa, eikä vastuuta, valvontaa ja ongelman ratkaisemista ei voi vierittää kouluille ja oppilaitoksille. 

Sosiaalisen media rooli on merkittävä

Sähkösavukkeita ja nikotiinipusseja markkinoidaan suoraan lapsille ja nuorille sosiaalisen median välityksellä, ja lasten ja nuorten on helppo hankkia niitä sosiaalisen median kautta.

ETENE:n mukaan tupakkalakiin nyt tai myöhemmin tehtävien muutosten vaikutus sosiaalisen median kautta tapahtuvaan markkinointiin on todennäköisesti vähäinen, joten tarvitsemme myös laajempia yhteiskunnallisia toimia lasten ja nuorten suojelemiseksi.

Tupakkateollisuus luo tuotteista harhaanjohtavaa mielikuvaa

ETENE toteaa, että tupakkateollisuudella on kaupallinen intressi kasvattaa nikotiinia sisältävien tuotteiden valikoimaa. Tupakkateollisuus pyrkii synnyttämään mielikuvaa uudenlaisten nikotiinituotteiden, kuten sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien haitattomuudesta. Lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita harhaanjohtaville viesteille.

Kaikki nikotiinituotteet ovat haitallisia ja aiheuttavat tai ylläpitävät nikotiiniriippuvuutta.

Lähde
ETENE (10.4.2024): Kannanotto: Lapsia ja nuoria on suojeltava nikotiinia sisältäviltä tuotteilta (pdf)