Opetushallituksen asiantuntijat: tupakkalaissa huomioitava kattavasti vapet ja nikotiinipussit

Nikotiinittomuustyön tukena on lainsäädäntö, josta löytyvät perusteet savuttomalle ja nikotiinittomalle koululle ja oppilaitokselle. Siksi on tärkeää, että tupakkalaki huomioi uudet, nuorille suunnatut nikotiinituotteet kattavasti, kirjoittavat Opetushallituksen asiantuntijat.

Opetusneuvokset Dinah Arifulla, Kati Taipale ja Mia Vartiainen sekä asiantuntija Mirka Råback nostavat blogikirjoituksessaan esille nikotiinittomien vapejen ja nikotiinipussien käyttöön puuttumisen vaikeuden kouluissa.

Tupakkalaki kieltää tupakoinnin, nuuskaamisen ja sähkösavukkeiden käytön kouluissa ja oppilaitoksissa ja niiden ulkoalueilla. Myös tupakkatuotteiden ja nikotiininesteiden hallussapito on kielletty alaikäisiltä. Tupakan vastikkeet, kuten nikotiiniton sähkösavukkeen kaltainen vape ja nikotiinipussit, eivät kuitenkaan ole näiden kieltojen piirissä.

Nuuskan käyttöön puuttumisen vaikeudesta on tiedetty jo pitkään, sillä nuuskaaminen ei vaadi erityistä tilaa eikä hetkeä, kuten esimerkiksi tupakointi. Nykyään haasteena ovat myös vape ja nikotiinipussit, sillä hallussapitokieltoa varten pitäisi tietää, onko vapessa nikotiinia. Uudet nikotiinipussit puolestaan lisäävät haastetta, koska niitä on käytännössä mahdotonta erottaa nuuskasta. 

Sähkösavukkeiden ja nikotiinipussien käyttö lisääntynyt kouluissa

Sähkösavukkeiden käyttö on noussut rajusti kaikilla kouluasteilla: vuonna 2023 ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista 23 % ilmoitti käyttävänsä niitä päivittäin tai satunnaisesti, kun vastaava osuus lukiossa oli 13 % ja perusopetuksen 8. ja 9. luokilla 16 %. 

Nikotiinipussien käyttöä kartoitettiin Kouluterveyskyselyssä ensimmäisen kerran vuonna 2023, eli samaan aikaan, kun niiden myynti Suomessa oli juuri vapautunut. Pojat käyttivät nikotiinipusseja yleisemmin kuin tytöt. Päivittäin tai satunnaisesti nikotiinipusseja ilmoitti käyttävänsä ammatillisessa koulutuksessa opiskelevista pojista jopa 21 %, perusopetuksen 8. ja 9. luokan pojista 11 % ja lukiolaisista pojista 7 %. 

Nikotiinittomuuden saavuttamisessa tarvitaan yhteistyötä

Opetushallituksen asiantuntijoiden mukaan koulujen ja oppilaitosten tulisi laatia yhteistyössä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon asiantuntijoiden kanssa kirjalliset toimintaohjeet tupakoinnin, nuuskaamisen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisemiseksi, päihdeongelmiin puuttumiseksi ja niiden puheeksi ottamiseksi sekä päihdeongelmaisen hoitoon ohjaamiseksi.

”Tässä kokonaisuudessa on huomioitava myös uudet nikotiinituotteet, jotka nyt näkyvät koulu- ja oppilaitosarjessa. Tärkeää on myös varmistaa koko koulun ja oppilaitoksen henkilöstön osaaminen ja perehdytys yhteisölliseen työhön”, asiantuntijat kirjoittavat.

Opetushallituksen asiantuntijoiden kirjoitus on osa Valviran, THL:n ja OPH:n julkaisemaa blogikirjoitusten sarjaa.

Lähde
Opetushallitus (2.4.2024): Rakennetaan yhdessä nikotiiniton oppimisympäristö