Tupakkateollisuus käytti EU:ssa lobbaamiseen ennätyksellisesti rahaa

Vuonna 2022 tupakkateollisuus käytti jopa 19 miljoonaa euroa EU:ssa lobbaamiseen. Summa on suurempi kuin koskaan ja 28 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021.

Tieto käy ilmi Smokefree Partnership -järjestön vuotuisesta raportista, joka paljastaa, millaiset taloudelliset resurssit tupakkateollisuudella ja sen liittolaisilla on käytettävissä vaikuttamistyöhön EU:n toimielimissä.  

Tupakkateollisuuden lobbaukseen käyttämät henkilöresurssit – eli ilmoitettujen lobbaajien kokonaismäärä – kuitenkin väheni edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 kokonaismäärä oli 236 henkilöä, kun se vuonna 2022 oli 229. Sen sijaan Euroopan parlamenttiin akkreditoitujen lobbaajien määrä kasvoi 30 prosentilla, 43 henkilöstä 56 henkilöön.

Tupakkateollisuuden edustajat pitivät Euroopan komission virkamiesten kanssa kuusi korkean tason tapaamista.

Tupakkateollisuuden lobbaus suurin este tehokkaalle tupakkapolitiikalle

Smokefree Partnershipin johtaja Lilia Olefir toteaa, että avoimuusrekisteriin ilmoitettu 19 miljoonaa euroa on ”jäävuorenhuippu”. Olefirin mukaan tupakkateollisuuden vaikuttaminen on edelleen suurin este tehokkaan tupakoinnin torjuntapolitiikan toimeenpanolle Euroopassa ja maailmanlaajuisesti.

Tupakkateollisuus on viivästyttänyt EU:ssa tupakkaverodirektiiviä ja neuvoston suositusta savuttomista ympäristöistä. Tupakkateollisuus on myös suoraan vastuussa noin 100 miljoonan ihmisen kuolemasta 1900-luvulla ja tulee olemaan vastuussa miljardin ihmisen kuolemasta 2000-luvulla.

EU ja sen jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet WHO:n tupakoinnin torjuntaa koskevan puitesopimuksen. Sen artikla 5.3 velvoittaa varmistamaan, etteivät tupakkateollisuuden intressit vaikuta kansanterveyspolitiikkaan. Smokefree Partnership -järjestö korostaa, että pitämällä kuusi kokousta vuodessa tupakkateollisuuden edustajien kanssa, EU:n komissio rikkoi tätä sääntöä.

Smokefree Partnershipin raportti ilmestyi kaksi kuukautta sen jälkeen, kun Euroopan komissio lykkäsi joulukuussa savuttomia ympäristöjä koskevan suosituksen antamista.  

Myös Euroopan komission oikeusasiamies Emily O’Reilly julkaisi 4.4.2024 artikkelin tupakkateollisuuden lobbauksesta ja peräänkuulutti komissiota minimoimaan tapaamiset tupakkateollisuuden kanssa, tekemään niistä yksityiskohtaiset pöytäkirjat ja julkistamaan ne.  

Lähteet
Smokefree Partnership (4.4.2024): Tobacco Industry spent almost €20 million to influence EU policymakers, new report finds (pdf)
Smokefree Partnership (3.4.2024):  SFP Infographic 2023: Declared Tobacco Industry Presence in the EU Policy-Making Environment
Social Europe (4.4.2024): Protecting EU health policy from tobacco lobbying