Nikotiinipussien nikotiiniraja vahvistui

Valtioneuvosto vahvisti Tukesin kemikaalilain nojalla tekemän väliaikaisen päätöksen kieltää Suomen markkinoilta nikotiinipussit, joissa on nikotiinia 20 milligrammaa tai enemmän. Päätös tulee voimaan 28.9.2023.

Kielto koskee myyntiä ja markkinoille saattamista. Tarkoituksena on ehkäistä erityisesti vahvojen nikotiinipussien aiheuttamia nikotiinimyrkytyksiä.

Huhtikuussa 2023 lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi, että nikotiinipusseja ei voida pääsääntöisesti luokitella enää lääkkeiksi. Siitä lähtien nikotiinipusseja on voinut myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa. Nikotiinipusseihin sovelletaan kemikaalilainsäädäntöä ja tupakan vastikkeita koskevia tupakkalain säännöksiä.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmistellaan hallituksen esitystä tupakkalain muuttamiseksi, jotta nikotiinipusseille saataisiin nykyistä kattavampi säätely.

Myös tupakkaverolakiin ehdotetaan uusi savuttomien nikotiinituotteiden tuoteryhmä, joka kattaisi myös nikotiinipussit. Verolain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Lähde
Sosiaali- ja terveysministeriö (21.9.2023): Markkinoilta kielletään nikotiinipussit, joissa on 20 milligrammaa tai enemmän nikotiinia