Sähkösavukkeiden makuainekielto vähentäisi nuorilla sähkösavukkeiden kulutusta

Amerikkalaistutkimuksen mukaan makuainekielto voi saada sähkösavukkeita käyttäviä nuoria lopettamaan tuotteiden käytön.

Kyselyyn vastanneista nuorista 38,8 % ilmoitti lopettavansa sähkösavukkeiden käytön, jos kaikki muut maut paitsi mentoli ja tupakka kiellettäisiin. Vastaavasti 70,8 % vastaajista kertoi aikovansa lopettaa sähkösavukkeiden käytön, jos makuainekielto koskisi myös mentolia.

Tutkimus koostui 1 414 amerikkalaisesta 14–21-vuotiaasta nuoresta, jotka ilmoittivat käyttäneensä sähkösavukkeita 30 viime päivän aikana. Vastaajilta mm. kysyttiin, mikä on heidän suosikkimakunsa ja minkä tyyppistä sähkösavukelaitetta he suosivat. Osallistujilta kysyttiin myös, uskovatko he jatkavansa tuotteen käyttöä makuainekielloista huolimatta.

Vastaajista 45,3 % ilmoitti suosikkimaukseen hedelmäiset maut. Vastaavasti 30,5 % ilmoitti lempimaukseen ”frozen fruit” – maun, jossa yhdistetään hedelmäinen maku ja mentolin viilentävä vaikutus. Tuore minttu oli suosikkimaku 10,7 %:lla, mentoli 10,2 %:lla ja 3,3 %:lla tupakka. Yleisimmin käytetty nikotiininannostelulaite (47 %) oli kertakäyttöinen sähkösavuke.

Tutkimus julkaistiin Journal of Studies on Alcohol and Drugs -lehdessä.

Makuainekiellot yleistyvät

Tutkimustulokset viittaavan siihen, että makuainekiellolla voi olla merkittävä vaikutus nuorten sähkösavukkeiden kulutukseen. Makuainekielto on voimassa mm. Suomessa, Unkarissa, Tanskassa, Liettuassa, Alankomaissa ja Ukrainassa.

Quebecissä, Kanadassa, sähkösavukkeiden makuainekielto tulee voimaan 31. lokakuuta. Siellä 18-24-vuotiaat käyttävät sähkösavukkeita selvästi yleisemmin (15 %) kuin vanhemmat ikäryhmät, esimerkiksi 25-34-vuotiaista niitä käyttää viisi prosenttia.

Lähteet
CTV News (2.8.2023): Quebec to ban flavoured vaping products on Oct. 31
Journal of Studies on Alcohol and Drugs (3.5.2023): Adolescent and Young Adult Response to Hypothetical E-Liquid Flavor Restrictions