Kattava alkoholimarkkinointikielto verkossa suojelisi kansanterveyttä

Kansainvälisellä alkoholiteollisuudella on valtavasti keinoja mainostaa tuotteitaan digitaalisilla alustoilla, korostettiin kesäkuussa Liettuassa pidetyn Digital Alcohol Marketing in the Spotlight -konferenssin päätöslauselmassa. Alkoholituotteiden markkinointia kohdistetaan ennennäkemättömällä tarkkuudella, mikä koskettaa erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia, kuten lapsia, nuoria ja alkoholiriippuvuudesta kärsiviä.

Markkinointi on yksi keskeisimmistä alkoholinkulutuksen ja -haittojen lisääntymiseen vaikuttavista tekijöistä. Nuorten altistuminen alkoholimarkkinoinnille digitaalisilla alustoilla lisää alkoholin kulutusta, humalahakuisuutta ja aikaistaa alkoholinkäytön aloittamista.

Nykyaikaisilla markkinoinnin algoritmeillä kohdistetaan jatkuvasti markkinointia nuoriin. Markkinointi on sekä suoraa että naamioitu somevaikuttajien avulla tavalliseksi sosiaalisen median sisällöksi.

Digitaalisilla alustoilla toteutettua markkinointia koskeva lainsäädäntö ja muut keinot ovat monissa maissa vanhentuneita ja riittämättömiä. Myös maissa, joissa on edistyksellinen alkoholilainsäädäntö, täytäntöönpanoa heikentää mm. alkoholiteollisuuden käyttämä alibimarkkinointi. Alibimarkkinoinnissa alkoholimainontakieltoa kierretään hyödyntämällä mainonnassa brändiä esimerkiksi mainostamalla saman tuoteryhmän alkoholittomia tuotteita.

Päätöslauselmassa korostetaan, että Euroopan maiden on ryhdyttävä välittömiin toimiin digitaalisen alkoholimarkkinoinnin terveyttä kuormittavien vaikutusten vähentämiseksi. Lainsäädännössä tulee asettaa lasten ja nuorten terveys alkoholin ja alkoholiteollisuuden edelle.

Kattava alkoholimarkkinointikielto verkossa on tehokas tapa suojella kansanterveyttä sekä kustannustehokas ratkaisu alkoholihaittojen vähentämiseen. Alkoholimarkkinoinnin kiellolle on myös vahva julkinen tuki, sillä kansalaiset kokevat alkoholimarkkinoinnin kielteiset vaikutukset jokapäiväisessä elämässään.  

Konferenssissa kehotettiin muun muassa panemaan täytäntöön täydellinen alkoholin markkinointikielto osana kansanterveysstrategiaa.

Lähde
European Centre for Monitoring Alcohol Marketing (12.9.2023): Comprehensive Ban on Alcohol Marketing Is A Feasible, Implementable And The Most Efficient Way To Protect Public Health Online