Keille vahvemman alkoholin myynti päivittäistavarakaupoissa on suurin riski?

Vahvemman alkoholin tuominen yhä laajemmin arkisiin ympäristöihimme on riski suomalaiselle kansantaloudelle ja -terveydelle.
– Kehittämispäällikkö Heikki Luoto, EHYT ry