Käypä hoito -suositus tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisyyn ja hoitoon on päivitetty

Käypä hoito -suosituksen mukaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöön tulee terveydenhuollossa puuttua aktiivisemmin. Käytön ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti 9–18-vuotiaisiin, sillä uusien tupakattomien nikotiinituotteiden avulla käyttäjiksi houkutellaan jo alakoululaisia.

Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus on pitkäaikaissairaus, joka vaatii toistuvaa tukea ja seurantaa. Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja tupakka- ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa lopettamaan käyttö sekä auttaa ja kannustaa vieroituksessa. Lääkärin kannustavat viestit ovat erityisen tärkeitä.

Suosituksessa on arvioitu kattavasti lääkkeitä ja ohjausmenetelmiä sekä uusia vieroituskeinoja.

”Kaikki vieroitushoidot ovat edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen. Kaikkein kustannustehokkain vieroitushoito on lääkärin lyhyt keskustelu. Terveydenhuollon henkilöstön on otettava asia riittävän usein puheeksi, ja tarjottava potilaalle apua ja tukea vieroitukseen. Keinoja on paljon. Potilaan kanssa yhdessä keskustellen valitaan hänelle sopivin vaihtoehto”, toteaa suositusryhmän puheenjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Klas Winell.

Lapsia suojeltava nikotiiniriippuvuudelta

Suomessa tupakka- ja nikotiinituotekokeilut alkavat jo alakouluiässä ja yleistyvät yläkoulussa. Suosituksen mukaan aloittamisen ehkäisy tuleekin käynnistää jo alakoulun 3.–4.-luokalla. Avainasemassa ovat ikäryhmän kattavasti tavoittavat neuvolat sekä koulu-, opiskelu- ja suun terveydenhuolto.

Nikotiiniriippuvuuden ehkäisy tulee kohdistaa erityisesti 9–18-vuotiaisiin, koska tässä iässä alkavat kokeilut ja käyttö vakiintuu. Kokeilut voivat alkaa nuuskalla, uusilla nikotiinituotteilla tai sähkösavukkeilla, ja siksi myös näihin tulee kiinnittää huomiota käytön ehkäisyssä. 

Uusista nikotiinituotteista tiedetään vielä melko vähän, mutta nikotiinin haitat ovat hyvin tiedossa, eikä uusia tuotteita voida pitää vaarattomina. Lasten ja nuorten nikotiinipussien käyttöön liittyy myrkytysvaara, sillä nikotiini vaikuttaa voimakkaasti sydän- ja verenkiertojärjestelmään. Sähkösavukenesteissä on nikotiinin lisäksi lukuisia haitallisia aineita. Suositukseen on lisätty tietoa nikotiinin haitallisista vaikutuksista.

Yhteiskunnan tupakkapoliittiset toimet, kuten tupakka- ja nikotiinituotteiden korkea hinta, saatavuuden rajoittaminen, markkinoinnilta suojaaminen ja lasten ja nuorten nikotiinittomat kasvu- ja elinympäristöt, ovat tärkeimpiä käyttöä ehkäiseviä tekijöitä.

Lähteet
Käypä hoito -suositus (5.3.2024): Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja hoito
Lääkäriseura Duodecim (6.3.2024): Päivitetty Käypä hoito -suositus: Kaikki vieroitushoidot ovat edullisempia kuin tupakoinnin jatkaminen