fbpx

Raportteja

GGTC (2022): Tobacco’s toxic plastics – a global outlook (pdf)

Tupakkatuotteiden jätteistä,  kuten pakkaukset ja tupakantumpit, aiheutuu maailmanlaajuisesti erittäin paljon jäterasitusta. Raportissa käsitellään tupakkajätteen ympäristövaikutuksia.  Raportti on englanninkielinen.

WHO (2022):  Tobacco: poisoning our planet (pdf)

Tupakkateollisuuden aiheuttamaan valtavaan haittaan ympäristölle on toistaiseksi kiinnitetty vain vähän huomiota. Raportissa kuvataan tupakan tuotannon ja kulutuksen  vaikutuksia terveyteen, ympäristöön ja talouteen. Raportti on englanninkielinen.

Suomen ASH  (2018): Tupakointi. Arvio tupakan koko tuotantoketjun globaalista ympäristöjalanjäljestä ja toimintalinjaukset sen pienentämiseksi (pdf)

Raportissa luodaan yleiskatsaus tupakoinnin ympäristövaikutuksiin ja annetaan toimenpidesuosituksia. Raportissa keskitytään erityisesti teollisesti tuotettuihin savukkeisiin ja itse käärittäviin savukkeisiin, jotka yhdessä muodostavat noin 90 prosenttia tupakkatuotteiden myynnistä. Tekijöiden mukaan tupakan todellisten ympäristörasitusten ymmärtäminen on tärkeää, kun suunnitellaan tehokkaita toimintaohjelmia tupakoinnin vähentämiseksi, käytön ehkäisemiseksi ja kestävän kehityksen turvaamiseksi.

Raportti on suomenkielinen käännös WHO FCTC Global Studies Series (2018): Cigarette smoking. An assessment of tobacco’s global environmental footprint across its entire supply chain and policy strategies to reduce it (pdf) -julkaisusta. Julkaisun tuottaminen perustui sopimusosapuolikokouksen (COP) seitsemännen istunnon päätökseen laatia raportti tupakan elinkaaren ympäristövaikutuksista.

WHO (2017): Tobacco and its environmental impact: an overview  (pdf)

Julkaisu on yleiskatsaus tupakkateollisuuden aiheuttamista laajoista ympäristöhaitoista. Raportti on englanninkielinen.

Unfairtobacco (2015): Tobacco Antisocial, Unfair, Harmful to the Environment  (pdf)

Mitä tekemistä tupakan kanssa on ihmisarvon kanssa ja miksi tupakka haittaa ihmisen kehitystä? Miten tupakka tuhoaa ympäristöä? Tässä raportissa käsitellään näitä ja useita muita tärkeitä kysymyksiä. Julkaisu oin englanninkielinen.