fbpx

Tumppi on maailman yleisin roska

Maailmanlaajuisesti ympäristöön heitetään 4,5 biljoonaa tupakantumppia joka vuosi, jopa kaksi kolmasosaa poltetuista savukkeista. Suomessa ympäristöön päätyy yli kaksi miljardia tumppia vuosittain, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tupakkatilaston mukaan vuonna 2020 poltettiin yhteensä 3148  miljoonaa savuketta.

Savukkeiden filtterit on tehty huokoisesta selluloosa-asetaatista, jolla pyritään suodattamaan tupakansavun tervaa ja muita myrkyllisiä aineita, ennen kuin ne etenevät tupakoitsijan keuhkoihin. Selluloosa-asetaatti on muovia, joka ei maadu ja jonka hajoaminenkin kestää vuosia.

Tumpeissa on monia myrkyllisiä ympäristöön liukenevia kemikaaleja, kuten kadmiumia, arsenikkia ja lyijyä, joita jää tupakoitaessa filtteriin. Kun tumpit heitetään maahan, tuuli ja sade kuljettavat ne vesistöihin ja samalla tumpeissa olevat myrkylliset kemikaalit huuhtoutuvat vesistöjen ekosysteemiin.

Arviolta 40 prosenttia kaikesta maailman rannoilta kerätystä roskasta liittyy tavalla tai toisella tupakoimiseen. Suomessa tupakantumppeja löytyi Suomen ympäristökeskuksen seurantatutkimuksessa mukana olleilta kaupunkirannoilta keskimäärin 300 kappaletta sataa metriä kohden.

Yhden tupakantumpin hajoaminen kestää keskimäärin puolitoista vuotta makeassa vedessä ja kolme vuotta merivedessä. Järviin, jokiin tai meriin kulkeutuneet tumpit päätyvät helposti  ruuaksi linnuille ja mereneläimille, jotka voivat vahingoittua, jopa kuolla.

Tutkimuksessa (pdf) on havaittu, että yhdestä tupakantumpista, jota pidettiin vuorokauden ajan litrassa vettä, liukenevat myrkyt tappoivat 50 prosenttia sekä suolaisen että makean veden kaloista 96 tunnissa.

Sähkösavuke tumppiakin haitallisempi roska

Sähkösavukkeista syntyvä jäte on mahdollisesti vielä vakavampi ympäristöhaitta kuin tupakantumpit, koska se sisältää sisältää metallia, elektroniikkaa, kertakäyttöisiä muovipatruunoita, pattereita ja nikotiininesteiden myrkyllisiä kemikaaleja. Sekä patterit että laitteet sisältävät vaarallisia aineita, kuten lyijyä ja elohopeaa. Vajaaksi jätetyt nestepatruunat ja täyttöpakkaukset sisältävät nikotiinisuoloja ja raskasmetalleja, jotka voivat maahan heitetystä patruunasta huuhtoutua maaperään ja vesistöihin.

Lue myös uutinen kertakäyttöisten sähkösavukkeiden ympäristöhaitoista.

Lisää tietoa:
Truth Initiative (2021): Tobacco and the environment (pdf)

Suomen tavoitteena on olla savuton ja nikotiiniton vuonna 2030. Se on myös ympäristön etu.

 

Tupakantumppi on muoviroska.

Ympäristöön heitetään 4,5 biljoonaa tumppia joka vuosi.

Tumpin myrkyt päätyvät myös vesistöihin.