fbpx

Kolme myyttiä savukkeiden filttereistä

Melkein kaikki kaupallisessa myynnissä olevat savukkeiden filtterit on tehty muovista. Savukkeiden filtterit eivät vastoin yleistä harhaluuloa suojele tupakoivan terveyttä. Sen sijaan ne lisäävät muovin määrää ympäristössä ja ovat yksi yleisimmistä kertakäyttöisistä muoviroskista. Maailmanlaajuisesti ympäristöön päätyy arviolta 4,5 biljoonaa tupakantumppia vuosittain.

Yleisimmät myytit savukkeiden filttereistä liittyvätkin terveyteen ja ympäristöön.

Myytti 1: ”Filtterit tekevät savukkeista turvallisempia”
Fakta: Todellisuudessa filtterit eivät suojaa tupakoivan terveyttä, vaan tekevät tupakoinnista jopa vieläkin vaarallisempaa.

 • Tupakkateollisuus otti nykyiset selluloosa-asetaatista tehdyt filtterit käyttöön 1950-luvulla vastatakseen tupakoivien lisääntyvään huoleen keuhkosyövästä.
 • Tutkimukset ovat osoittaneet, etteivät filtterit tee tupakoinnista tai tupakansavulle altistumisesta vähemmän haitallista. Tutkijoiden mukaan filtterit voivat jopa lisätä haittoja, sillä ne mahdollistavat savun – ja muovikuitujen – vetämisen syvemmälle keuhkoihin.
 • Suodatinta tarkoittava sana ”filtteri” sekä tupakkateollisuuden väitteet niiden haittoja vähentävistä vaikutuksista ovat johtaneet harhaan ihmisiä, jotka muutoin olisivat saattaneet lopettaa tupakoinnin.
 • Filtterit voivat myös helpottaa nuorten tupakoinnin aloittamista.

Myytti 2: ”Tupakantumpit ovat maatuvia”
Fakta: Tupakantumppien filtterit eivät ole maatuvia, vaan hajoavat myrkylliseksi mikromuoviksi.

 • Tupakantumpin hajoaminen voi kestää jopa kymmenen vuotta.
 • Filtterit eivät sula tai katoa luonnosta vaan hajoavat pieniksi mikromuovihiukkasiksi, jotka leviävät ympäristöön ja uhkaavat eläinten sekä ihmisten terveyttä. Mikromuoveja on löydetty vedestä, ilmasta ja jopa ihmisten verestä ja elimistä.
 • Tupakantumpit levittävät nikotiinia, myrkyllisiä kemikaaleja ja raskasmetalleja maaperään sekä veteen vahingoittaen kasveja ja vesieliöitä.

Myytti 3: ”Tupakantumpit voi kierrättää”
Fakta: Tupakantumppien kierrättämiseksi ei ole olemassa käytännöllistä ja turvallista järjestelmää.

 • Jotkut tupakkayhtiöt tukevat roskaamista vastustavia ohjelmia tai yrityksiä kierrättää tupakkajätettä. Kyseessä on pienimuotoinen toiminta, jonka tarkoituksena on lähinnä parantaa tupakkayhtiöiden mainetta.
 • Kierrätysjärjestelmät eivät pystyisi vastaamaan tupakantumppiongelmaan, sillä ympäristöön päätyy arviolta 4,5 biljoonaa tumppia vuosittain.
 • Ocean Concervancy -järjestön kansainvälisessä rantojen siivoamishankkeessa väitetään, että yli 60 miljoonaa tupakantumppia kerättiin 32 vuoden siivoustyön aikana. Yli kolmen vuosikymmenen aikana kerätty määrä vastaa siis vain 0,00001 prosenttia vuosittain tuotetuista savukkeista.
 • Ei ole olemassa ympäristön tai talouden kannalta kestävää tapaa käsitellä tupakantumppijätettä. Tumpit sisältävät vaarallisia aineita, kuten arsenikkia ja raskasmetalleja. Kaikki hävittämiskeinot ovat ympäristölle haitallisia.

Suositukset tupakantumppiongelmaan

 • Savukkeiden filtterit tulee sisällyttää parhaillaan neuvoteltavaan YK:n muovijätettä koskevaan hallitusten väliseen kansainväliseen sopimukseen. Ne ovat hyvä esimerkki muovituotteesta, joka tulisi kieltää välittömästi.
 • Hallitusten tulee käyttää kaikkia mahdollisia poliittisia toimenpiteitä tupakoinnin vähentämiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi savuttomat alueet ja kattavat mainontakiellot ja tupakkaverojen korotukset.
 • Hallitusten on pidettävä tupakkateollisuus erossa kaikesta terveyttä ja ympäristöä koskevasta poliittisesta keskustelusta.

Lähde
STOP. A Global Tobacco Industry Watchdog (2023): 3 Myths About Cigarette Filters and the Plastic They Contain (pdf)

Tupakkayhtiöiden viherpesu

 • Jokainen vaihe tupakan tuotantoketjussa vahingoittaa ympäristöä.
 • Totuuden peittelemiseksi tupakkayhtiöt pyrkivät esiintymään ympäristöystävällisinä yrityksinä esimerkiksi siivouskampanjoilla ja istuttamalla puita, mutta todellisuudessa tarkoituksena on maineen parantaminen.
 • Tupakkayhtiöiden ympäristökampanjat eivät alkuunkaan kompensoi yhtiöiden aiheuttamia ympäristöhaittoja, kuten mm. valtavia metsähakkuita ja hiilidioksidipäästöjä.
 • Näiden toimien tarkoituksena on ainoastaan luoda hyviä yhteiskuntasuhteita, joita voidaan hyödyntää myöhemmin omien etujen ajamisessa ja terveyspolittiisen säätelyn heikentämisessä.

Katso myös:

Tupakan filtterit luokiteltava vaaralliseksi jätteeksi – eivät suojaa terveyttä