Vesistöissä jopa yli 5 miljoonaa tonnia tupakantumppeja

Arviolta 4,5 biljoonaa tupakantumppia heitetään ympäristöön vuosittain maailmanlaajuisesti, mikä vastaa noin kahta kolmasosaa poltettujen savukkeiden määrästä. Tämä tarkoittaa yli 760 miljoonaa kiloa muovijätettä, josta suuri osa päätyy vesistöihin. Savukkeiden filttereiden kielto vähentäisi merkittävästi muovijätteen määrää, huomauttaa terveysjärjestö Suomen ASH Maailman ympäristöpäivänä 5.6.2024.

Tupakan filtterit on tehty selluloosa-asetaatista, joka on muovia. YK:n ympäristöohjelman mukaan 40 prosenttia maahan heitetyistä tupakantumpeista päätyy vesistöihin. Tupakantumpin keskimääräisen painon perusteella niitä kulkeutuu vesistöihin yli 300 000 tonnia vuosittain. Yhden tupakantumpin hajoaminen voi kestää jopa viisitoista vuotta, mikä tarkoittaa, että tällä hetkellä maailman vesistöissä voi olla jopa yli 5 miljoonaa tonnia tupakantumppeja.

Suomessa ympäristöön heitetään lähes 2,2 miljardia tumppia vuosittain, kun Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tupakkatilaston mukaan vuonna 2022 poltettiin yhteensä 3275 miljoonaa savuketta.

Tupakantumpit vaikuttavat vesistöihin haitallisesti myös siksi, että savukkeet sisältävät noin 7000 kemikaalia. Tupakoitaessa savukkeiden filtterit imevät niitä itseensä, kuten myös tupakassa olevia raskasmetalleja.

Filtterit kiellettävä muovisopimuksessa

Marraskuussa 2022 alkaneissa kansainvälisissä muovisopimusneuvotteluissa on mukana 170 YK:n jäsenvaltiota. Niiden tehtävänä on saada aikaan oikeudellisesti sitova sopimus globaalin muovijäteongelman ratkaisemiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

”Tupakantumpit muodostavat valtavan muovijäteongelman. Terveysjärjestöt eri puolilta maailmaa, Suomen ASH mukaan lukien, vaativat savukkeiden filttereiden ottamista muovisopimuksessa välittömästi kiellettävien tuotteiden luetteloon. Myös WHO tukee niiden välitöntä kieltämistä”, kertoo Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Eivät suojele terveyttä

Tupakkateollisuus on alun perin markkinoinut filttereillä varustettuja savukkeita ”vähemmän haitallisina” tuotteina, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että näin ei todellisuudessa ole.

”Tupakan filtterit ovat markkinointikikka eivätkä suojele lainkaan tupakoivan terveyttä, päinvastoin. Ne mahdollistavat savun hengittämisen syvemmälle keuhkoihin ja lisäksi ne saavat tupakoivan hengittämään ja nielemään filtterin päästä irtoavia myrkyllisiä kuituja. Filttereiden kieltäminen olisi perusteltua niin ympäristön kuin terveydenkin kannalta”, toteaa Suomen ASH:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.