Suomalaiset sakottaisivat tupakantumppien sekä nuuska- ja nikotiinipussien maahan heittämisestä

Ympäristöön heitetyt tupakantumpit häiritsevät lähes kaikkia suomalaisia. Enemmistö myös sakottaisi niiden maahan heittämisestä ja pitää niitä vaarallisena jätteenä. Tiedot käyvät ilmi terveysjärjestö Suomen ASH:n teettämästä kyselystä.

Suomen ASH:n teettämän kyselyn mukaan ympäristöön heitetyt tupakantumpit häiritsevät aina useampaa kuin kahta kolmesta suomalaisesta (69 %). Vain viittä prosenttia ne eivät häiritse koskaan.

Enemmistön mielestä (70 %) tupakantumppien tai nuuska- ja nikotiinipussien heittämisestä ympäristöön pitäisi sakottaa. Vain 13 prosenttia vastustaa ajatusta ja loput 17 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Alle 25-vuotiaista sakottamista kannattaa jopa 83 prosenttia.

Valtaosa väestöstä (67 %) on myös sitä mieltä, että tupakantumpit ovat vaarallista jätettä.

Savukkeiden filtterit ovat muovia eivätkä suojele tupakoivan terveyttä

Tupakan filtterit on tehty selluloosa-asetaatista, joka on muovia. Maailmanlaajuisesti arviolta 4,5 biljoonaa tupakantumppia heitetään ympäristöön vuosittain, mikä tarkoittaa satoja miljoonia kiloja muovijätettä.

Maailman terveysjärjestö WHO on viime vuonna esittänyt YK:n muovijätettä koskeviin neuvotteluihin filttereiden välitöntä kieltämistä.

”Tupakan filtterit ovat valtava muovijäteongelma, eivätkä suojele tupakoivan terveyttä, kuten yleisesti luullaan. Filttereiden nopea kieltäminen vähentäisi muovijätteen määrää merkittävästi”, toteaa Suomen ASH:n puheenjohtaja, professori Pekka Puska.

Vesistöihin päätyy yli 300 000 tonnia tupakan filttereitä vuosittain

Tupakantumppeja päätyy ympäristöön maailmanlaajuisesti yli 760 miljoonaa kiloa joka vuosi. Kun YK:n ympäristöohjelman mukaan noin 40 prosenttia tumpeista päätyy vesistöihin, niin sinne kulkeutuu yli 300 000 tonnia tupakan filttereitä vuosittain.

Tupakantumpit vahingoittavat ympäristöä muistakin syistä kuin muovin vuoksi. Savukkeet sisältävät noin 7000 kemikaalia, jotka liukenevat vesistöihin.

”Tupakkateollisuuden aiheuttamat ympäristövaikutukset ovat valtavat, mutta jäävät usein huomiotta eikä niitä ole tutkittu riittävästi. Tupakkayritykset pitäisi saada vastuuseen niin aiheuttamistaan terveydenhuollon kuluista kuin myös ympäristöongelmistakin”, korostaa Suomen ASH:n toiminnanjohtaja Mervi Hara.

Suomen ASH:n teettämän kyselytutkimuksen on toteuttanut Verian ja aineisto on koottu internetpaneelissa 16.–23.2.2024. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 019. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin koko aineiston tasolla 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.