Vaarallista jätettä, myrkyllistä roskaa

PINNALLA NYT! 28.5.2024

Tupakantumpit ovat tapetilla muovisopimusneuvotteluissa, ja WHO tukee savukkeiden filtterien välitöntä kieltämistä. Entä millaisia ajatuksia tupakantumpit herättävät suomalaisissa? Suomen ASH selvitti väestön mielipiteitä tupakantumpeista sekä nuuska- ja nikotiinipusseista.

Tupakantumppi on myrkyllinen muoviroska – eikä mikään pieni ongelma. Erityisesti keväisin tumpit nousevat keskustelunaiheeksi. Maailmanlaajuisesti tupakantumppeja päätyy ympäristöön yli 760 miljoonaa kiloa vuosittain.

Savukkeiden filtterit kiellettäviksi?

Marraskuussa 2022 alkaneissa muovisopimusneuvotteluissa on mukana 170 YK:n jäsenvaltiota. Niiden tehtävänä on saada aikaan oikeudellisesti sitova sopimus globaalin muovijäteongelman ratkaisemiksi kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Nykyisillä kulutustottumuksillamme maailmanlaajuinen muovintuotanto kaksinkertaistuu vuoteen 2040 mennessä ja muovisaasteen kokonaismäärä valtamerissämme nelinkertaistuu. Tähän mennessä muovijätettä on syntynyt 6,3 miljardia tonnia, josta vain noin 9 prosenttia on kierrätetty ja 12 prosenttia poltettu. Noin 79 prosenttia muovijätteestä on sijoitettu kaatopaikoille tai päätynyt luontoon.

Terveysjärjestöt eri puolelta maailmaa ovat ryhmittyneet Stop Tobacco Pollution Allianssiin, jossa myös Suomen ASH on mukana, jotta savukkeiden filtterit otettaisiin muovisopimuksessa välittömästi kiellettävien tuotteiden luetteloon. Myös WHO tukee savukkeiden filtterien välitöntä kieltämistä.

Väestön mielipiteitä tupakantumpeista

Selvitimme mielipidekyselyssä, mitä väestö ajattelee tupakantumpeista: häiritsevätkö ympäristöön heitetyt tupakantumpit, pitäisikö ne luokitella vaaralliseksi jätteeksi ja tulisiko tupakantumppien tai nuuska- ja nikotiinipussien ympäristöön heittämisestä sakottaa.

Kyselystä ilmeni, että ympäristöön heitetyt nuuska- ja nikotiinipussit ovat entistä yleisemmin havaittuja roskia.

Osallistujista 70 % kertoi nähneensä niitä ympäristöön heitettynä. Vuonna 2019 kysyttiin vain nuuskapusseista ja silloin 64 % vastanneista oli havainnut niitä heitettynä ympäristöön.

Vaarallista jätettä?

Tupakantumppeja pitää vaarallisena jätteenä:

 • 67 % kaikista vastaajista (59 % vuonna 2019)
 • 72 % naisista
 • 63 % miehistä
 • 48 % päivittäin tupakoivista

Levittävät myrkkyjä?

Kaikkiaan 56 % (39 % vuonna 2019) on sitä mieltä, että tupakantumpit levittävät myrkkyjä. Näin vastasi:

 • 64 % naisista
 • 47 % miehistä
 • 83 % alle 25-vuotiaista
 • 46 % 70 vuotta täyttäneistä
 • 42 % päivittäin tupakoivista

Tavanomaisia roskia?

Vastaajista 31 % pitää tupakantumppeja samanlaisina roskia kuin mitä tahansa muitakin. Vuonna 2019 niitä piti tavanomaisena roskana 33 %.

Maatuvat luontoon?

Vain 2 % uskoo tupakantumppien maatuvan luontoon (4 % vuonna 2019) ja 2 % pitää niitä harmittomina (samoin vuonna 2019).

Ympäristöön heitetyt tumpit häiritsevät?

Ympäristöön heitetyt tupakantumpit häiritsevät aina:

 • 69 % kaikista vastaajista (54 % vuonna 2019)
 • 74 % naisista
 • 63 % miehistä
 • 83 % alle 25-vuotiaista
 • 58 % 25–34-vuotiaista
 • 78 % 70 vuotta täyttäneistä
 • 55 % päivittäin tupakoivista

Ympäristöön heitetyt tumpit häiritsevät joskus joka neljättä (26 %) vastaajaa. Vain viittä prosenttia ne eivät häiritse koskaan. Luku on sama kuin vuonna 2019.

Pitäisikö maahan heittämisestä sakottaa?

Vastaajilta kysyttiin, pitäisikö tupakantumppien tai nuuska- ja nikotiinipussien maahan heittämisestä sakottaa. Tätä mieltä oli:

 • 70 % kaikista vastaajista (63 % vuonna 2019)
 • 70 % naisista ja miehistä
 • 83 % alle 25-vuotiaista
 • 49 % päivittäin tupakoivista

Vain 13 % vastusti ajatusta ja 17 % ei osannut sanoa kantaansa.

Kyselyn toteutus:

Verian (aiemmin Kantar Public) toteutti tutkimuksen Suomen ASH:n toimeksiannosta. Aineisto koottiin Kantarin Kanava-internetpaneelissa 16.–23.2.2024. Haastattelujen kokonaismäärä on 1 019. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla noin 3,1 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.

Vuonna 2019 tutkimusaineisto koottiin Kantar TNS Oy:n Gallup Forum-internetpaneelissa 11. – 16.10.2019. Haastattelujen kokonaismäärä oli 2 013. Tutkimusotos muodostettiin monivaiheisella ositetulla otannalla. Tutkimustulosten virhemarginaali on noin 2,2 prosenttiyksikköä suuntaansa. Tutkimukseen osallistuneiden joukko edustaa maamme 18–79 vuotta täyttänyttä väestöä pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat.