fbpx

Uudet nikotiinituotteet

Tupakkayhtiöt kehittävät uusia nikotiinituotteita pitääkseen nykyiset asiakkaansa nikotiiniriippuvaisina ja erityisesti saadakseen uusia asiakkaita. Maailmalla tupakattomat nikotiinituotteet ovatkin tutkimusten mukaan kasvattaneet suosiotaan nuorten keskuudessa. Nikotiini on monella tapaa haitallista terveydelle ja aiheuttaa voimakasta riippuvuutta.

Uudet nikotiinituotteet muistuttavat usein käyttötavaltaan perinteisiä tupakkatuotteita, kuten savukkeita ja nuuskaa. Yleisimpiä uusia nikotiinituotteita ovat nikotiinipussit ja kuumennettavat tupakkatuotteet.

Nikotiinipussit

Nikotiinipussit muistuttavat pussinuuskaa, mutta niissä ei ole tupakkaa. Tuote on nikotiinia sisältävä annospussi, jota käytetään suuontelossa nuuskan tavoin. Nikotiinipusseista voidaan puhekielessä käyttää myös esimerkiksi nimityksiä nikotiininuuska tai valkoinen nuuska.

Vaikka nikotiinipussit eivät sisällä tupakkaa, ne ovat terveydelle haitallisia ja aiheuttavat riippuvuutta. Nikotiinipusseissa on erilaisia makuja, jotka ovat omiaan houkuttelemaan nuoria tuotteiden käyttäjiksi.

Nikotiinipussit eroavat nikotiinikorvaushoitona myytävistä annospusseista siten, etteivät ne käy läpi lääkelain edellyttämää myyntilupaprosessia ja voivat sisältää huomattavasti enemmän nikotiinia kuin nikotiinikorvaushoitotuotteet. Nikotiinipussien vahvuudet vaihtelevat, ja vahvimmissa pusseissa nikotiinia voi olla vaarallisen paljon, joissakin jopa yli 200 mg/g.

Suomessa vuonna 2022 päivittäin nikotiinipusseja käytti yli 20-vuotiaista 1,3 prosenttia; miehistä 2,1 prosenttia ja naisista 0,4 prosenttia.

Kouluterveyskyselyssä 2023 (pdf) kysyttiin nuorilta ensimmäistä kertaa nikotiinipussien käytöstä. Nikotiinipussien käyttö on pojilla tyttöjä yleisempää. Silloin tällöin tai päivittäin nikotiinipusseja ilmoitti käyttäneensä perusopetuksen 8. ja 9. luokkien pojista 11 prosenttia ja tytöistä kolme prosenttia, lukion 1. ja 2. vuoden pojista seitsemän prosenttia ja tytöistä kaksi prosenttia sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden pojista 21 prosenttia ja tytöistä kahdeksan prosenttia. Nikotiinipussien käyttö on yleisintä ammattiin opiskelevilla pojilla, joista 42 prosenttia oli käyttänyt niitä vähintään kerran ja 5 prosenttia päivittäin.

Pääministeri Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelman mukaan nikotiinipussit otetaan tupakkalain soveltamisalan piiriin ja niiden myynti sallitaan noudattaen niille asetettuja sääntöjä, joilla pyritään ehkäisemään nuorisokäyttöä, harmaatuontia ja laitonta kauppaa sekä torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta. Suomen ASH korosti lausunnossaan, että nikotiinipusseja tulee säädellä mahdollisimman samalla tavoin kuin muitakin tupakkalaissa olevia tupakka- ja nikotiinituotteita.

Kuumennettavat tupakkatuotteet

Kuumennettavat tupakkatuotteet sisältävät tupakkakasvin lehteä, toisin kuin esimerkiksi sähkösavukkeet, joissa käytetään nikotiinipitoisia nesteitä. Jotkut kuumennettavat tupakkatuotteet ovat kooltaan ja muodoltaan samanlaisia kuin tavalliset savukkeet. Osassa tuotteista käytetään elektroniikkaa tupakan kuumentamiseen, ja osaan voi lisätä makuaineita. Tupakkateollisuus markkinoi kuumennettavia tupakkatuotteita innovatiivisina ”high tech -tuotteina” ja on antanut niissä käytettäville makuaineille nuoriin vetoavia nimiä.

Tuotteita kuumennettaessa syntyy nikotiinia sisältäviä aerosoleja, myrkyllisiä kemikaaleja ja karsinogeenejä, joita on myös tupakansavussa. Kuumennettavat tupakkatuotteet ovat kuitenkin verrattain uusia, eikä niiden terveyshaitoista ole kertynyt paljoa tutkimustietoa. Tuotteet sisältävät nikotiinia samoissa määrin kuin perinteiset savukkeet ja altistavat sekä käyttäjänsä että sivulliset myrkyllisille päästöille. Tutkimustietoa muun muassa tuotteiden aiheuttamista päästöistä tarvitaan lisää.

Maailman terveysjärjestö WHO kehottaa sääntelemään kuumennettavia tupakkatuotteita muiden tupakkatuotteiden tapaan.

Suomessa päivittäin kuumennettavia nikotiinituotteita käytti yli 20-vuotiaista vuonna 2022 1,4 prosenttia; miehistä 1,7 prosenttia ja naisista 1,2 prosenttia.

Lähteet
CDC: Heated Tobacco Products
Hammaslääkärilehti (11.9.2020): Nikotiininuuska koukuttaa
THL: Kouluterveyskysely 2023 (pdf)
THL: Tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttö ja hankintatavat nuorilla oppilaitostyypeittäin 2017–2023 (pdf)
THL: Terve Suomi -tutkimus
Truth Initiative (29.8.2022): What is “tobacco-free” nicotine?
Tulli: Tupakkatuotteiden, sähkösavukkeiden, nikotiininesteiden ja poltettavaksi tarkoitettujen kasviperäisten tuotteiden nettitilaaminen
Tulli (28.8.2020): Tulli muistuttaa nikotiinipussien maahantuontirajoituksista
WHO (10.6.2020): Heated tobacco products: information sheet – 2nd edition
The Union: Novel Products, Young People, and Policy (pdf)