Tieto nuuskan terveyshaitoista lisää lopettamishalukkuutta

Tutkimuksen mukaan lopettamishalukkuus oli kolminkertainen niillä nuuskan käyttäjillä, jotka pitivät nuuskaa terveydelle haitallisena verrattuna niihin, jotka eivät pitäneen nuuskaamista kovin haitallisena.

Varuskunnissa vuosina 2014–2016 toteutetussa kyselytutkimuksessa selvitettiin nuorten aikuisten miesten nuuskan käyttöön ja tupakointiin liittyviä tottumuksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä. Kyselyyn vastasi 4 706 varusmiestä, joiden keski-ikä oli 19,4 vuotta.

Tutkimuksen mukaan puolet päivittäin nuuskaa käyttävistä ja puolet päivittäin tupakoivista halusi lopettaa tupakkatuotteen käytön. Lopettamishalukkuus ei ollut yhteydessä koulutustaustaan. Lähes 90 prosenttia päivittäin tupakoivista tunnusti tupakoinnin terveydelle haitalliseksi, mutta vain puolet nuuskan käyttäjistä piti nuuskaa haitallisena. Lopettamishalukkuus oli kolminkertainen niillä nuuskaajilla, jotka pitivät nuuskaa terveydelle haitallisena verrattuna niihin, jotka eivät pitäneen nuuskaamista kovin haitallisena.

Riippuvuusaste oli samankaltainen tupakoitsijoilla ja nuuskaajilla: puolet päivittäin tupakoivista sekä nuuskan käyttäjistä oli vähäisesti nikotiiniriippuvaisia ja neljäsosan riippuvuus oli voimakas tai erittäin voimakas.

Tutkimuksen tulokset tukevat varhaisen terveyden edistämisen merkitystä, tarvetta lisätä tietoa nuuskan kielteisistä terveysvaikutuksista ja koukuttavuudesta sekä tarpeesta kehittää kannustavia menetelmiä vieroittautumiseen. 

Nuuskaa käytettäessä veren nikotiinipitoisuus nousee nopeasti ja on pitkäaikaisesti korkea. Tämä lisää nikotiiniriippuvuuden riskiä säännöllisessä käytössä. 

Lähteet
Filha ry (11.10.2023): Nuuskan terveyshaitat tunnetaan huonosti – tieto lisää lopettamishalukkuutta
Nature Journal (13.9.2023): Factors predicting willingness to quit snus and cigarette use among young males