Nikotiinipussit kattavammin tupakkalain piiriin – hallituksen esitys lausunnolle

Hallituksen esityksen myötä nikotiinipussit ja muut savuttomat nikotiinituotteet otettaisiin nykyistä kattavammin tupakkalain piiriin. Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 24.11.2023.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että tupakkalakiin lisättäisiin savuttoman nikotiinituotteen määritelmä, joka kattaisi nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Kyse on nuuskankaltaisista tuotteista, jotka eivät sisällä tupakkakasvia mutta joihin on lisätty nikotiinia, ja jotka vastaavat käyttötarkoitukseltaan ja ulkoasultaan perinteistä suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa.

Rajoituksia makuihin, etämyynti kieltoon

Savuttomista nikotiinituotteista ehdotetaan säädettäväksi pitkälti vastaavalla tavalla kuin tupakkalaissa säädetään tupakkatuotteista ja nikotiininesteistä. Tämä tarkoittaisi muun muassa sitä, että tuotteiden nikotiinirajaksi säädettäisiin 20 milligrammaa nikotiinia grammassa tuotetta. Lisäksi tuotteista kiellettäisiin alkoholin ja kannabiksen maut sekä maut, jotka ovat omiaan houkuttelemaan nuoria.

Tuotteiden vähittäismyynti säädettäisiin luvanvaraiseksi, etämyynti kiellettäisiin ja pakkauksiin vaadittaisiin terveysvaroitukset. 

Tuotteiden maahantuonnille säädettäisiin määrällisiä ja ajallisia rajoituksia. Yksityishenkilö saisi tuoda maahan enintään 500 grammaa savuttomia nikotiinituotteita, joiden vähittäismyyntipakkauksessa ei ole Suomen tupakkalainsäädännön mukaisia suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä.

Lisäksi esityksessä ehdotetaan, että savuttomia tupakkatuotteita, kuten nuuskaa, saisi tuoda matkustajatuontina maahan nykyisen 1 000 gramman sijasta 500 grammaa kalenterivuorokaudessa.

Laki voimaan mahdollisimman pian

Hallituksen esitys valmisteltiin, koska Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea arvioi huhtikuussa 2023, ettei nikotiinipusseja enää luokitella lääkkeiksi. Nikotiinipusseja on voinut siitä lähtien myydä Suomessa ilman erillistä myyntilupaa. 

Hallituksen esityksen tavoitteena on ehkäistä harmaata tuontia ja laitonta kauppaa sekä torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Lisäksi tavoitteena on ehkäistä nikotiinipussien käyttöä nuorison keskuudessa.

Ehdotetun lain on tarkoitettu tulevan voimaan mahdollisimman pian. Osa sääntelystä tulisi kuitenkin voimaan myöhemmin, minkä lisäksi ehdotettuun lakiin sisältyy useita siirtymäsäännöksiä.

Lausuntopyyntö

Lähteet
STM (13.10.2023): Hallituksen esitys nikotiinipusseista ja muista savuttomista nikotiinituotteista lausunnoille
Lausuntopalvelu: Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta