Hallituksen esitys nikotiinipusseista

PINNALLA NYT! 15.5.2024

Hallituksen esitys nikotiinipusseja koskevasta tupakkalain muuttamisesta annettiin eduskunnalle 18.4. Esityksen tarkoituksena on toteuttaa hallitusohjelman kirjausta nikotiinipussien ottamisesta tupakkalain piiriin ja myynnin sallimisesta. Sääntelyllä pyritään ehkäisemään nikotiinipussien käyttöä nuorilla, harmaatuontia, laitonta kauppaa ja torjumaan järjestäytynyttä rikollisuutta.

Tässä katsauksessa esitetään lakimuutosesityksen keskeisiä kohtia.

Mitä ovat?

Nikotiinipussit ovat nuuskankaltaisista tuotteita, joihin on lisätty nikotiinia. Nikotiinipussit eivät sisällä tupakkaa. Tupakkalaissa ne ovat tupakan vastikkeita.

Määritelmä

Esityksessä määritelmä savuton nikotiinituote kattaa nikotiinipussit ja niitä läheisesti muistuttavat tuotteet. Ne eivät ole tupakkatuotteita, vaan nikotiinia sisältäviä tupakan vastikkeita, jotka muistuttavat käyttötarkoitukseltaan nenänuuskaa, purutupakkaa ja suussa käytettäväksi tarkoitettua tupakkaa.

Nikotiinipitoisuus

Tuotteissa saisi olla nikotiinia enintään 16,6 mg/g. Tuotteen painoon laskettaisiin myös pussin paino.  
Tanskassa ja Ruotsissa ei säädellä nikotiinipussien nikotiinipitoisuutta lainkaan. Kuitenkin Ruotsissa maaliskuussa 2024 sosiaaliministeriöille jätetyssä mietinnössä esitettiin, että nikotiinirajan pitäisi olla 12 mg/g tai vähemmän. Myös Tanskassa suunnitellaan nikotiinipussien nikotiinirajan säätämistä.

Norjassa nikotiinipussien markkinoille saattaminen edellyttää viranomaisen hyväksyntää eikä mikään ole tähän mennessä saanut lupaa. Siitä huolimatta kieltoa on kierretty lisäämällä nikotiinipusseihin erittäin pieni määrä tupakkaa, jolloin niitä on voitu myydä.

Islannissa nikotiinipitoisuuden raja on 20 mg/g, mutta rajan laskemisesta on meneillään selvitys, koska nikotiinipussien käyttö on lisääntynyt voimakkaasti kahden viime vuoden aikana erityisesti nuorten keskuudessa.

Maku- ja lisäaineet

Nikotiinipusseissa ei saisi olla muita tunnusomaisia tuoksuja tai makuja kuin mentolin, mintun, teen, inkiväärin, rosmariinin ja puun maku. Niissä ei myöskään saisi olla lisäaineita, jotka ovat omiaan antamaan vaikutelman, että tuotteella on terveysvaikutuksia tai että siitä aiheutuu tupakkatuotteita vähäisempi terveysriski. 

Tuotteisiin ei saisi lisätä piristeitä tai aineita, joista syntyy mielikuva energiasta ja elinvoimasta. Kiellettyjä lisäaineita nikotiinipusseissa olisivat siis vitamiinit, kofeiini, tauriini.

Kiellettyjä olisivat myös lisäaineet, jotka aiheuttavat syöpää, vaurioittavat perimää tai ovat lisääntymisen kannalta vaarallisia polttamattomassa muodossa.

Savuttomista nikotiinituotteista ei kiellettäisi lisäaineita, jotka lisäävät nikotiinin imeytymistä. Tämän vuoksi nikotiinipussin nikotiinipitoisuudesta ei jatkossakaan olisi selvästi pääteltävissä, paljonko tuotteesta imeytyy nikotiinia. Nikotiini voi imeytyä kahdesta yhtä paljon nikotiinia sisältävästä tuotteesta eri tavoin riippuen siitä, paljonko niissä on nikotiinin imeytymistä lisääviä lisäaineita.

Tuoksua ja makua muuttavat aineet joissakin osissa tuotetta olisivat kiellettyjä. Tämä tarkoittaa, että esimerkiksi makukapseleiden lisääminen tuotteisiin olisi kielletty.

Yhdenmukaiset pakkaukset ja tuotteet

Nikotiinipussien tulisi olla ulkoasultaan yhdenmukaisissa pakkauksissa samoin kuin tupakkatuotteet ja sähkösavukkeet jo ovat. Yhdenmukaisuus koskisi myös itse tuotetta.

Annoskoot

Yksi nikotiinipussi saisi painaa vähintään 0,5 grammaa ja korkeintaan 1 gramman. Pakkauksessa olisi oltava vähintään 20 annosyksikköä, jotta estetään pienien pakkausten tulo markkinoille.

Myynti

Savuttomia nikotiinituotteita ei saisi myydä, muutoin luovuttaa tai välittää alle 18-vuotiaille. Vähittäismyynti edellyttäisi sijaintikunnan myöntämää lupaa.

Etämyynti

Etämyynti olisi kiellettyä. Se merkitsee sitä, etteivät ulkomaille sijoittuneet elinkeinonharjoittajat saisi myydä savuttomia nikotiinituotteita suomalaisille kuluttajille eivätkä suomalaiset elinkeinonharjoittajat saisi myydä tuotteita ulkomaisille kuluttajille.

Yksityishenkilö ei saisi hankkia tai vastaanottaa savuttomia nikotiinituotteita esimerkiksi postitse tai tavarankuljetuksena Suomen ulkopuolelta.

Maahantuonti

Kaikkien tupakan vastikkeiden maahantuonti olisi kielletty alle 18-vuotiailta. Savuttomia nikotiinituotteita saisi tuoda matkustajatuontina korkeintaan 1000 grammaa, jos vähittäismyyntipakkauksissa ei ole suomen- ja ruotsinkielisiä varoitusmerkintöjä.

Käyttökiellot

Savutonta tupakkatuotetta ei saisi käyttää päiväkotien taikka esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- tai ulkotiloissa eikä leikkikentillä. 

Hallussapito

Alle 18-vuotias ei saisi pitää hallussaan mitään tupakan vastikkeita. Tämä merkitsee, että nikotiinipussien ja muiden savuttomien nikotiinituotteiden, nikotiinittomien ”vapejen”, yrttisavukkeiden ja energianuuskan hallussapito olisi kielletty alaikäisillä. Hallussapitokiellon rikkominen ei olisi rangaistava teko.

Kuitenkin rehtori tai koulun opettaja saisi perusopetuslain, lukiolain ja ammatillisesta koulutuksesta annetun lain nojalla ottaa tupakan vastikkeen haltuunsa oppilaalta tai opiskelijalta. Lisäksi lastensuojelulain perustella laitos voisi ottaa haltuunsa tuotteet, joita alle 18-vuotias ei saisi pitää tupakkalain 118 § mukaan hallussaan.

Voimaantulo

Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Siihen sisältyy siirtymäsäännöksiä (mm. pakkausmerkinnät, yhdenmukaiset pakkaukset).